Ekspertgransking

Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer. Den fungerer også bra som en intern påminner eller som del av akseptansetest, og brukes ofte som grunnlag i budsjettforhandlinger når det arbeides med universell utforming.

Funkas Ekspertgransking gir en pekepinn over de største avvikene innen universell utforming. Den garanterer ikke for at den finner alle feil og brister og den huker heller ikke av alle punktene i regelverket. Ekspertgranskingen gir deg et bilde av hvilke mangler og feil du først bør rette på.

Funkas Ekspertgransking bygger på W3C’s retningslinjer kombinert med vår lange erfaring med universell utforming. Alt som vi anbefaler er utprøvd i virkeligheten. Ekspertgranskingen gjennomføres av våre eksperter på universell utforming og personer med ulike typer av hjelpemidler.

Ekspertgranskingen munner ut i en pedagogisk rapport med mange bilder som gjør at stoffet blir lett å forstå og enkelt å bruke i interne presentasjoner. Rapporten inneholder en oppsummering og status for nettstedets universelle utforming, samt en ”ti på topp”-liste over de største problemene som ble funnet.

Ved å påpeke de viktigste problemene legger Ekspertgranskingen et bra grunnlag for videre arbeid med universell utforming i prioritert rekkefølge.

Kontakt