Gransking av interne systemer

Mange vet at både eksterne nettsteder og intranett skal være universelt utformet. Men hvordan står det egentlig til med universell utforming og brukervennlighet i de interne bedriftssystemene?

Etter å ha gjennomført flere oppdrag det seneste året kan vi konstanter at de interne systemene ofte mangler universell utforming og er derfor ikke tilgjengelig for alle.

På flere arbeidsplasser sliter ansatte med nakke og skulderplager. Dårlige ergonomiske forhold spiller selvfølgelig en stor rolle, men mangelen på universell utforming kan også være en faktor. Ikke minst når man tvinges til å hoppe mellom flere ulike systemer.

For å forbygge yrkesskader og for å sikre at ansatte klarer å bruke de interne systemene uansett funksjonsnedsetting, må systemene holde en viss standard med tanke på universell utforming. På mange måter er disse standardkravene de samme som for på nettsteder.

Noen av de tekniske kravene er:

  • Brukerne skal kunne styre og jobbe i systemet med enten mus eller tastatur. Alle systemets seksjoner skal valgfritt kunne styres på den ene eller den andre måten. I praksis betyr dette at tastaturnavigeringen må sikres ettersom mange systemer har deler som kun kan styres med hjelp av mus.
  • Brukeren skal kunne stille inn ønsket skriftstørrelse, skrifttype samt tekst – og bakgrunnsfarge.
  • Brukeren skal kunne koble til et personlig hjelpemiddel.
  • Systemeier skal kunne koble til generelle hjelpemidler.

Brukerprinsippene er de samme, men de tekniske løsningene for å oppnå universell utforming kan variere alt ettersom det for eksempel er web eller Windows-grensesnitt.

Senere vil det være nødvendig å supplere de generelle og grunnleggende kravene med øvrige relevante krav. Dette kan dreie seg om:

  • Kompletterende tekniske krav
  • Pedagogiske krav
  • Krav på forståelig innhold

Funka har i løpet av det seneste året blant annet jobbet med Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) og Migrationsverket når det gjelder universell utforming av interne systemer.

Kontakt