Gransking av mobile grensesnitt

Trenden sprer seg i hele Norden; vi prater mindre, sender færre SMS, men surfer mer. Hvordan fungerer ditt nettsted i mobile enheter? Har dere kanskje tjenester som fungerer som apper? Funka tester apper og hvordan ditt nettsted fungerer med mobile enheter i henhold til WCAG 2.0 og Funkas nye retningslinjer for universell utforming av mobile grensesnitt.

Bare i Norge har antall abonnementer med datapakke fordoblet seg i løpet av de siste årene. Mobilrevolusjonen har gjort at alle, ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, trenger universelt utformede løsninger. Dette innebærer blant annet at:

  • På små pekeskjermer spiller klikkeflatens størrelse en avgjørende rolle for den gode brukeropplevelsen.
  • Selv personer med perfekt syn behøver et tydelig grensesnitt med gode kontraster på skjermen når de oppholder seg utendørs der for eksempel lysforholdene varierer.
  • Når buss eller tog rister bør det også være mulig å treffe rett på tastene.
  • Uansett hvor teknisk man er, øker behovet for forståelig navigering på liten skjerm.

Mobile grensesnitt stiller ofte høyere krav til utforming enn det webben gjør. Funka har derfor utviklet en metode for å teste mobile grensesnitt og apper. Vi gjennomgår hvordan grensesnittet fungerer i operativsystemene til Smarttelefoner og nettbrett, både for personer som trenger og ikke trenger hjelpemiddel. Etter å ha analysert, gransket og kjørt brukertester, sitter vi på en rapport med prioriteringsliste over nødvendige tiltak og løsningsforslag.

Funkas Mobilgranskning tar utgangspunkt i WCAG 2.0 og Funkas retningslinjer for mobile grensesnitt som ble utarbeidet med finansiering fra Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige. Retningslinjene er oversatt til norsk, engelsk og fransk for å spres internasjonalt. De har blitt presentert for et internasjonalt publikum, blant annet under European Accessibility Forum i Paris, mars 2012.

Funkas retningslinjer for universell utforming av mobile grensesnitt, pdf-fil (323kb), åpnes i nytt vindu

Aftenposten.no, åpnes i nytt vindu

Kontakt