Nett-TV

Fler og fler nettsteder tilbyr film, nett-TV og annen bevegelig media. Dette hjelper mange brukere som synes det er vanskelig å forstå lange tekster. Nett-TV kan komme i ulike varianter, alt fra spillefilm og kursmateriale til direktesendte pressekonferanser. Det er kombinasjonen av bevegelige bilder, lyd og noen ganger også tekst som øker mulighetene til å effektivt informere de besøkende.

Nett-TV er et klart steg i positiv retning. Materiale av denne typen er en forutsetning for at informasjon skal nå selv de som sliter med en helt vanlig tekst. Men fordi teknikken også er mer kompleks, stilles det høyere krav til universell utforming under produksjon og ved håndtering.

Det er mange puslebrikker som må på plass før Nett-TV blir universelt utformet. Når vi kontrollerer universell utforming, sjekker vi derfor noen ganger hvordan Nett-TV ‘en avspilles, hvilken/hvilke videospillere som benyttes og hvordan samspillet med nettstedet er. Vi ser til og med på bildesnittet, bildekvaliteten, lyden og synkroniseringen. Andre viktige elementer knyttet til alternativ informasjon er teksttranscript og tegnspråk.

Ikke bare teori

Funkas granskinger bygger på W3C´s retningslinjer for publisering på Internett. Granskingen baserer seg også på Adobes retningslinjer for Flash i de tilfellene hvor flashbaserte videospillere benyttes. Dette kan sies å danne grunnlaget for den universelle utformingen, men vår gransking baserer seg også på mange tester med brukere med hjelpemidler. Komplekse tjenester som dette må alltid testes for å sikre universell utforming, det holder ikke å kun følge retningslinjene. Alt Funka anbefaler er testet i virkeligheten.

Resultatet av granskingen overleveres i en rapport i møte med deg og eventuell leverandør. Dette for å sikre at innholdet tolkes rett og at tiltakene prioriteres riktig. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.

Kontakt