Pedagogisk tilgjengelighet

Den pedagogiske delen av universell utforming handler om at den besøkende skal forstå hvordan han skal navigere og hvor i strukturen han befinner seg. Det å kunne finne nettstedet, få en feilmelding man forstår, kunne fylle ut et skjema, oppleve logikk og konsekvens i grensesnittet med mer. Pedagogikken er naturligvis viktig for alle brukere, men for den som har problemer med å forstå, lese, klikke eller se, forsterkes viktigheten ytterligere, og av og til blir problemene helt uoverkommelige.

Funkas pedagogiske undersøkelser er utarbeidet med utgangspunkt i vår lange erfaring fra brukertester og ekspertvurderinger av nettsteder og systemer.

Et systems mangler oppdages svært raskt av personer med for eksempel redusert funksjonsevne eller spesielle behov. Ved å ta utgangspunkt i dem som har det vanskeligst, kan vi peke på problemområder og komme med forslag til tiltak som gjør det enklere å forstå og håndtere nettstedet for alle brukere.

Ikke bare teori

Funkas pedagogiske undersøkelser bygger på lang og profesjonell praksis og består av ekspertvurdering og ved behov også punktvise brukertester.

Funkas analysemodell bygger på W3Cs retningslinjer i kombinasjon med lang erfaring fra flere tusen analyserte nettsteder. Alt det vi anbefaler er testet i praksis med ulike brukergrupper med og uten hjelpemidler.

Funkas undersøkelser resulterer i en rapport som kan kjøpes med og uten løsningsforslag. På bakgrunn av rapporten tar vi en felles gjennomgang med deg og din leverandør og sikrer at innholdet tolkes riktig, slik at dere får et godt verktøy for videre nettutvikling. Gjennomgangen har i tillegg som mål at du og din leverandør får en oppfatning av hvordan tiltakene bør prioriteres. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt