Praktisk hjelpemiddelsanalyse

Har du spørsmål rundt universell utforming i skjemaer, e-tjenester, eller i komplekse formater? Synes det å fungere rent teknisk, men du er usikker på hvordan grensesnittet oppfattes av hjelpemiddelsbrukerne. Ønsker du å se hvordan interaktivitet fungerer i virkeligheten?

Da skal du la Funka gjennomføre en praktisk test av universell utforming med hjelpemiddelsbrukere. Dette vil gi deg svar på hva som faktisk fungerer, for ordentlige mennesker, i den virkelige verden.

All ære til retningslinjer, men vi er alle kjent med at mange mennesker sliter med å ta til seg innholdet på nettsteder, til tross for at grunnleggende krav er oppfylt. Noen ganger skyldes dette et utradisjonelt nettsted. Andre ganger har man glemt å teste med hjelpemidler, eller bare utført tester med for eksempel én skjermleser, uten å tenke på antall ulike innmatings- og opplesingsenheter og -programmer som faktisk finnes.

Når vi brukertester støter vi ofte på løsninger som ikke ”ser særlig bra ut”. Løsningen bryter ikke retningslinjene, men for brukere med hjelpemidler blir den uansett et uoverstigelig hinder. Slike problemer er svært vanskelig å oppdage dersom man ikke gjennomfører praktiske tester.

Våger ikke prøve noe nytt

Av og til er situasjonen motsatt. Av ren frykt for å gjøre feil, våger man ikke å satse fullt ut på den nye teknikken. Ingen ønsker å fremstå som utilgjengelige, og nye spennende funksjoner blir lagt på is, i frykt for at de ikke skal fungere for alle.

Uansett grunn, det er bare én måte å få kartlagt situasjonen på; la erfarne hjelpemiddelsbrukere slippe til. Funka har et stort nettverk av brukere med hjelpemidler som vi gjerne stiller til disposisjon for å kartlegge hvilke funksjoner som faktisk hjelper brukerne – uansett evner.

Kontakt