Teknisk tilgjengelighet

Den tekniske delen av universell utforming handler om at besøkende med eller uten egne hjelpemidler skal kunne lese opp innhold eller styre datamaskinene på nettstedet. For at dette skal fungere, kreves det at nettstedet validerer, følger standard, bruker CSS, skiller innhold fra design, bruker riktig element og attributt i koden og så videre. Nettsteder må være teknisk sett universelt utformede for at ikke blinde, svaksynte, dyslektikere, bevegelseshemmede eller andre skal bli utestengt fra nettstedet.

Nettsteder som er teknisk sett godt universelt utformet er også enklere å vedlikeholde, gir bedre resultater i søkemotorer og fungerer raskere. Dermed er det store effekter som kan hentes å ha et bevisst forhold til den tekniske tilgjengeligheten.

Den tekniske delen av universell utforming er basis for alt arbeid med universell utforming. Nettsteder som oppfyller høye tekniske krav til universell utforming risikerer ikke automatisk utestengelse av hjelpemiddelsbrukere.

Ikke bare teori

Funkas analysemodell bygger på W3Cs retningslinjer i kombinasjon med lang erfaring fra flere tusen analyserte nettsteder. Alt det vi anbefaler er testet i praksis med ulike brukergrupper med og uten hjelpemidler.

Funkas undersøkelser resulterer i en rapport som kan kjøpes med og uten løsningsforslag. På bakgrunn av rapporten tar vi en felles gjennomgang med deg og din leverandør og sikrer at innholdet tolkes riktig, slik at dere får et godt verktøy for videre nettutvikling. Gjennomgangen har i tillegg som mål at du og din leverandør får en oppfatning av hvordan tiltakene bør prioriteres. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt