Tilgjengelig innhold

Hvor godt man enn lykkes med teknikk og pedagogikk, blir nettstedet mer eller mindre overflødig dersom innholdet er for vanskelig.

Vi vet at 25 % av den voksne befolkningen har vanskelig med å forstå innholdet i en dagsavis. Mange dyslektikere, innvandrere og utviklingshemmede har behov for ekstra språkstøtte, men gruppen som har nytte av at informasjonen er lett å forstå omfatter langt flere. Funka gransker alle typer av innhold.

  • Formuleringer av menyer og lenker
  • Bruk av bilder, filmer, lyd og pedagogiske eksempler
  • Teksters innhold og relevans
  • Valg av bilder
  • Strukturering av tekst (menyer, lenker, ingresser, ordforklaringer)
  • Språklig utforming (informasjonstetthet, grammatikk, forståelighet)
  • Alternative tekstbeskrivelser av objekt
  • Bildesnitt og kameravinkler i filmer
  • Hjelp og støttetekster (utfyllingsinstruksjoner mm)
  • Ytterligere støtte for visse grupper (tegnspråk, lyd, symboler)

Funkas analysemodell bygger på W3Cs retningslinjer i kombinasjon med lang erfaring fra flere tusen analyserte nettsteder. Alt det vi anbefaler er testet i praksis med ulike brukergrupper med og uten hjelpemidler.

Funkas undersøkelser resulterer i en rapport som kan kjøpes med og uten løsningsforslag. På bakgrunn av rapporten tar vi en felles gjennomgang med deg og din leverandør og sikrer at innholdet tolkes riktig, slik at dere får et godt verktøy for videre nettutvikling. Gjennomgangen har i tillegg som mål at du og din leverandør får en oppfatning av hvordan tiltakene bør prioriteres. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt