Digital design

Hver designbeslutning innebærer muligheter til å inkludere – men også risikoen for å ekskludere brukere. Det å jobbe med inkluderende design innebærer å skape digitale tjenester som fungerer for alle – uansett evne, behov og omstendigheter.

Mange kjenner til at de tekniske aspektene er viktige for inkluderende tjenester. Men et gjennomtenkt og pedagogisk design er også helt avgjørende for den digitale delen av universell utforming. Våre designere jobber ut fra prinsippet design for alle. Vår overbevisning er at når vi designer for de brukerne som har de største utfordringene, blir det samtidig en bedre og enklere løsning for alle.

Med utgangspunkt i kundens grafiske profil skaper vi løsninger som hjelper brukeren å finne flyten i løsningen samtidig som vi inkluderer alle. Det kan handle om visuelt fremhevde klikkbare objekt, arbeid med typografi som fremmer lesbarhet, kontrastsikre farger eller forsterke budskapet med ikoner. Våre designere jobber ofte med å ta frem strategier og støtte våre kunder i arbeidet med å inkludere universell utforming i deres visuelle identitet. Vi samarbeider helst nær deg som kunde, da blir resultatet både morsommere og bedre. Dessuten har vi kontinuerlig sluttbrukerens behov i våre tanker gjennom designprosessen.

Vi er spesialister innen design og universell utforming, og vi utgår fra WCAG, lovkrav og ikke minst den verdifulle kunnskapen vi besitter etter å ha gjennomført utallige brukertester med personer med varierende behov og evner. Hvordan kan vi hjelpe deg og din bedrift med å designe for en bedre verden?

Kontakt