Generelle vilkår

Regler og vilkår som gjelder ved Funkas Tilgjengelighetsdager:

Betalingsvilkår

30 dager. Alle priser er eksklusive moms. Fakturering skjer ved bestilling.
Ved betaling etter forfallsdato påløper en forsinkelsesrente i henhold til lov.

Avbestillingsvilkår og navnebytte av deltakerplass

For påmeldinger etter den 8. juni 2020 gjelder følgende avbestillingsvilkår

  • Avbestilling senest 27. oktober år 2020 – full tilbakebetaling
  • Avbestilling senest 10. november år 2020 – 50 prosent tilbakebetaling
  • Avbestilling etter 10. november år 2020 – ingen tilbakebetaling

For å ha rett på tilbakebetaling i henhold til avbestillingsvilkårene ovenfor skal du senest 10. november år 2020 ha meddelt dette skriftlig. Angi kontonummer og bank for tilbakebetaling.

Send ditt krav til charlotta.wikberg@funka.com

Du kan også gi din plass videre til en kollega, bare du gir beskjed om dette skriftlig til charlotta.wikberg@funka.com

Informasjon om behandling av persondata

Den personlige informasjon som du gir oss ved påmelding benyttes i vår kommunikasjon med deg og ved markedsføring av Tilgjengelighetsdagene. Utstillere og sponsorer får også ta del i denne informasjonen.

Dersom du ikke vil at dine opplysninger skal benyttes i markedsføring ber vi deg meddele dette til oss på epost: personuppgifter@funka.com

Fotografering og filming

Tilgjengelighetsdagene dokumenteres med fotografier og video. Resultatet benytter vi dels for intern dokumentasjon og kursing, dels som markedsføring. Som deltaker godkjenner du at vi tar bilder og filmer gjennom konferansen og at vi kan benytte bilder og film for dette formål.

Øvrig

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i programmet.