Program 2020

Tidssonen for programmet er CET.

Dag filter
Spor filter
Oversiktsfilter

Dag 1, tirsdag 24. november


07.30 - 16.30

Funkas digitale informasjonsdesk er åpen for spørsmål og du kan logge deg inn.

08.00 - 09.00 Fellessporet

Introduksjonskurs (utenfor konferanseprogrammet)

Om du vil kan du kjøpe en kort introduksjon for deg som er ny innom området:
”Det viktigste om universell utforming på nett på 60 minutter” finnes som et tillegg ved siden av Tilgjengelighetsdagene. Tanken er å gjøre det litt lettere for deg som er nysgjerrig på universell utforming, men ikke kjenner at du har oversikt over grunnkunnskapene helt enda.

Pris: 1500 kroner per person.

09.30 - 09.40 Fellessporet

Velkommen og innledning

Eva-Karin Anderman, Future is free og
Detlev Fischer

Tilgjengelighetsdagenes moderatorer presenterer seg og innleder konferansen.

Eva-Karin Anderman. Foto

Moderator på felles- og innholdssporet
Eva-Karin Anderman
arbeider med designdrevet innovasjon og samfunnsendringer i sitt eget selskap, Future is free AB. Hun har tidligere arbeidet hos Usify, SVID og Almega og satt i Användningsforum, den svenske regjeringens brukerforum. Eva-Karin har også prosjektledet nasjonale designdrevne prosesser som Närmare!, People Powered Future og Designagendan.

 

Detlev Fischer. Foto

Moderator på teknikksporet
Detlev Fischer leder DIAS, et forskningsselskap med fokus på inkludering og brukeropplevelse. DIAS tilbyr tester knyttet til universell utforming og brukervennlighet, kurs og rådgivning. Detlev er aktiv innen standardisering og er invitert som ekspert til arbeidsgruppen i W3C som arbeider med retningslinjer for universell utforming på nett.

09.40 - 10.00 Fellessporet

Universell utforming - effektivt for dine brukere og din organisasjon

Bart Simons, AnySurfer

Mennesker med ulike evner kan oppleve integrering som vanskelig. Dette gjelder både de som bruker dine tjenester og fagfolkene som håndterer de internt. Tekniske løsninger kan løse visse problemer, men helt selvstendig blir du ikke før utviklerne og redaktørene begynner å ta universell utforming på alvor. Det finnes mennesker som syns at dette er et tungt ansvar å bære, men dette foredraget viser hvordan en god besøks- og kundeopplevelse knyttet til universell utforming, kan bidra til å gjøre livet ditt enklere, samtidig som hele organisasjonen din vinner på det.

Bart Simons. Foto

Bart Simons arbeider hos AnySurfer, et belgisk initiativ som skal bidra til økt bevissthet og spre kunnskap om digital tilgjengelighet. Som en IAAP-sertifisert ekspert på universell utforming, WAS, er hans viktigste arbeidsoppgaver å lære bort, granske og gi råd rundt universell utforming. Han bidrar også til det interessepolitiske arbeidet innen den europeiske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjoner, EDF, og forbrukerorganisasjonen for standardisering, ANEC.

10.00 - 10.50 Fellessporet

Paneldebatt: Har vi rett verktøy for inkludering?

Alejandro Moledo del Río, European Disability Forum, EDF,
Jorge Fernandes, The Administrative Modernization Agency,
Malin Rygg, Digitaliseringsdirektoratet,
Péter Kemény, EU-kommisjonen og
Tommy Olsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Paneldebatt om policyarbeid, lovgivning og standardisering. Hva er status og hva er neste steg? Hvordan effektiviserer vi arbeidet med universell utforming? Hvor ligger ansvaret? Paneldebatt med deltakere fra EU-kommisjonen, nasjonale tilsynsmyndigheter og representanter fra sluttbrukere med funksjonsnedsettelser. Publikum har mulighet til å stille spørsmål.

Alejandro Moledo del Río. Foto

Alejandro Moledo del Río er policykoordinator for den europeiske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjoner, EDF. Han leder påvirkningsarbeidet mot Europaparlamentet, med særlig fokus på politisk deltakelse og universell utforming av IT-løsninger. Alejandro er også aktiv i EDFs medvirkning innen standardisering og bistår Europaparlamentets tverrpolitiske gruppe i deres strategisk-politiske arbeid knyttet til funksjonsnedsatte.

 

Jorge Fernandes. Foto

Jorge Fernandes er senior IT-teknikker og ekspert hos den portugisiske tilsynsmyndigheten for WUs webdirektiv the Administrative Modernization Agency. Han har vært aktiv innen universell utforming på nett siden tidlig 90-tallet. Jorge har en bachelorgrad i organisasjon og bedriftsledelse fra Higher Institute of Labour and Enterprise ved Lissabonuniversitetet og han tok en mastergrad i rehabilitering med fokus på synshemminger, ved Fakultet for humankinetikk ved samme universitet.

 

Malin Rygg. Foto

Malin Rygg har sidan 2013 leia Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Tilsynsmyndigheiten følger opp det norske regelverket som sidan 2014 har pålagt norske verksemder i både privat og offentleg sektor om å følge krav om WCAG 2.0. Norge er i gang med å implementere Eus webdirektiv. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegere jobba som advokat og dommar.

 

Péter Kemény. Foto

Péter Kemény er politisk rådgiver i EU-kommisjonens enhet for universell utforming, flerspråklighet og sikrere internett, DG CNECT. Han har jobbet med EUs webdirektiv siden 2015. Peter var involvert i forhandlingene om implementering av direktivet og forskrifter for tilsyn. Akkurat nå arbeider han med selve implementeringen av direktivet og evaluerer de nasjonale lovene som medlemsstatene har vedtatt. Peter har både en juridisk og økonomisk bakgrunn og fjorten års erfaring fra offentlig forvaltning.

 

Tommy Olsson. Foto

Tommy Olsson har vært tilgjengelighetsevangelist i 15 år hos det svenske selskapet Bolagsverket og er nå spesialist på universell utforming på nett hos DIGG.

10.50 - 11.30 Fellessporet

Inkluderende kommunikasjon

Itaí Cabrera Fernández, Botkyrka kommune,
Annelie Ekelin, Linnéuniversitetet og
Susanna Laurin, Funka

I et spennende forskningsprosjekt har Botkyrka kommune i Sverige, Linnéuniversitetet og Funka undersøkt hvordan samfunnsinformasjon bør utformes for at personer med svensk som andrespråk best mulig skal forstå budskapet. Resultatet er en metodikk som alle kan dra nytte av - og interessant nok ble resultatet alt annet enn hva vi hadde forventet.

Itaí Cabrera Fernández. Foto

Itaí Cabrera Fernández er utviklings- og prosessleder med et overordnet ansvar for samskapingsprosessen i Botkyrka kommune. Prosessen koordinerer kommunens arbeid knyttet til kommunikasjon, demokrati og tjenestetilbud.

 

 

Annelie Ekelin. Foto

Annelie Ekelin er lektor i medie- og kommunikasjonsvitenskap samt yrkesvitende innen teknologi og er knutepunktet til institusjonene for elektronikk og fysikk samt medier og journalistikk på Linnéuniversitetet. Hun har en bakgrunn som journalist og har lang erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekt, først og fremst med fokus på kommunikasjon og metodeutvikling for delaktighet i utvikling av offentlige e-tjenester og e-deltakelse (e-Government, e-Participation) samt medieutvikling.

 

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin, med sine mangeårige oppdrag for EU-kommisjonen og innen standardisering, har hun inngående kunnskap om hvordan EUs webdirektiv og minimumskravene i EN301549 er ment brukt for å sikre økt nivå av universell utforming. Susanna overraskes stadig over de dårlige unnskyldninger folk kommer med noen ganger for å unngå å gjøre de mest enkle ting som kan gjøre det lettere for personer med funksjonsnedsettelser.

Itaí Cabrera Fernández, Annelie Ekelin og Susanna Laurin, presentasjon på svensk (257 Mb), åpnes i nytt vindu

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.10 Innholdssporet

En avslappet internettopplevelse: årsakene bak og konsekvensene av Internettangst

David Swallow, The Paciello Group

Internett er full av ulike typer villedende UX/UI-interaksjoner, designet for å at brukeren skal gi fra seg sin data, sine penger eller til og med sin identitet. Denne type inntrenging er frustrerende for mange, men kan være uoverkommelige for mennesker med alvorlig stress eller angst. Fenomenet, kalt "dark patterns", forekommer hyppigst på kommersielle nettsteder, men blir stadig vanligere i offentlig sektor, noe som er alarmerende. Denne presentasjonen viser deg fallgruvene og gir deg praktiske tips til hvordan du gjør nettet til et mindre stressende sted.

David Swallow. Foto

David Swallow er seniorekspert på universell utforming ved The Paciello Group, med en spesiell interesse for brukeropplevelse. Han har en doktorgrad i informatikk fra University of York i Storbritannia, der han forsket på menneske-data-interaksjon. David undersøkte hvordan man integrerer tilgjengelige webutviklingsmetoder i eksisterende arbeidsflyt for profesjonelle webutviklere. Før sin akademiske karriere jobbet David som webutvikler med fokus på brukervennlige og universelt utformede nettsteder.

David Swallow, presentasjon, powerpoint på engelsk (43,1 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Teknikksporet

ARIA i praksis

Christer Janzon, Funka

Hvordan og når skal du bruke ARIA? Hvordan fungerer det i ulike skjermlesere? Dette foredraget gir deg en detaljert gjennomgang av ulike funksjoner som våre kunder ofte sliter med. Vi kommer med eksempler på løsninger som fungerer i virkeligheten.

Christer Janzon. Foto

Christer Janzon er front end-utvikler og ekspert på universell utforming hos Funka. Christer er også en erfaren gransker knyttet til systemarkitektur og har gjennom årene analysert enorme mengder med kode. Han er certifierad Web Accessibility Specialist (WAS) gjennom IAAP.

Christer Janzon, presentasjon på svensk, powerpoint (34,8 Mb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 13.55 Innholdssporet

Kundecase SVT: når kravene kommer fra publikum og SVTs egne ambisjoner

Erik Hedin, SVT og
Lars Samuelsson, Funka

Vi får et innblikk i hvordan Sveriges Television, SVT, arbeider med universell utforming i sine digitale plattformer, som for eksempel på SVT Play og SVT nyheter. Hos SVT er det behovene til brukerne som styrer, ettersom de digitale grensesnittene ikke omfattes av EUS webdirektiv. Hvordan sprer du kunnskapen om betydningen av universell utforming i en stor organisasjon? Å gi innovasjon mer tid og rom, skaper gode forutsettinger for universell utforming. SVT deler sine erfaringer fra prosjekter og prototyper som for eksempel automatiske undertekster og bedre hørbarhet i video.

Erik Hedin. Foto

Erik Hedin leder arbeidet med digital tilgjengelighet hos SVT. Som prosjektleder og prosjekteier har han startet og drevet Quick Response, SVT Play og SVT Språkplay. Erik brenner for agil utvikling og empatisk design.

 

Lars Samuelsson. Foto

Lars Samuelsson er ekspert på universell utforming hos Funka. Han utvikler, tester, gransker og holder workshops - alt for å støtte våre kunder i å oppnå et høyere nivå av universell utforming. Lars var tidligere Lead Digital Accessibility hos SVT.

Erik Hedin og Lars Samuelsson, presentasjon på svensk, powerpoint (218 Mb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 13.55 Teknikksporet

Hvordan vil du ha din WCAG?

Shadi Abou-Zahra, W3C, Web Accessibility Initiative

Akkurat nå jobber W3C både med en oppdatering av WCAG 2 og med neste generasjon WCAG 3-standard. Som vanlig er det et internasjonalt samarbeid der dine innspill er velkomne. Du kan lese, like og delta aktivt hvis du vil. Dette foredraget vil lære deg det siste om WCAG 2.2 og hvordan du kan bli involvert i utformingen av fremtidige retningslinjer.

Shadi Abou-Zahra. Foto

Shadi Abou-Zahra er strategi- og teknologispesialist for W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Blant annet fokuserer han på testing knyttet til universell utforming, kurs og koordinering av internasjonal standard.

Shadi Abou-Zahra, presentasjon, powerpoint på engelsk (1,43 Mb), åpnes i nytt vindu

13.55 - 14.10

Pause

14.10 - 14.50 Innholdssporet

Universell utforming og inkludering innen servicedesign

Linn Vizard

Digitale produkter er ofte en del av tjenestene som finnes både på og utenfor skjermen. I den digitale verden eksisterer det tydelige krav og metoder knyttet til universell utforming, men når vi skaper opplevelser via flere kanaler, blir det umiddelbart mer komplisert. Hvordan designer vi tjenester som fungerer for alle? Hvordan sikrer vi en inkluderende og tilgjengelig strategi innen servicedesign? La oss utforske!

Linn Vizard. Foto

Linn Vizard er en selvstendig servicedesigner bosatt i Toronto, tidligere leder for designstrategi hos Bridgeable. Hun har blant annet ledet testing av UX og universell utforming, i alt fra nettbiblioteker til detaljhandel. Hun har også undersøkte hvordan du inkluderer mennesker med ulike språkbarrierer på en bedre måte. Å arbeide med digital tilgjengelighet har gitt et helt nytt syn på designpraksis. I dag ser Linn det som sitt kall å få alle som designer tjenester å tenke universell utforming - ikke bare på skjermen, men gjennom hele opplevelsen.

Linn Vizard, presentasjon på engelsk (19,2 Mb), åpnes i nytt vindu

14.10 - 14.50 Teknikksporet

Moderne rammeverk og universell utforming

Andreas Jacobsen og
Kristian Simonsen, Funka

Hvordan kan moderne rammeverk brukes til å lage universelt utformede løsninger? Akkurat nå fokuseres det mye på problemer som oppstår i Single Page Applications, SPA. Dette foredraget viser hvilke strategier du kan bruke for å takle utfordringene og gir deg tydelige løsningsforslag. I tillegg viser vi deg den beste måten å sjekke at kravene faktisk er oppfylt.

Andreas Jacobsen. Foto

Andreas Jacobsen er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funkas Oslokontor. Han har en mastergrad innen universell utforming av IKT fra OsloMet. Andreas er CPACC-sertifisert gjennom IAAP. Mye av tiden sin bruker han på å fundere over hvordan vi kan skape bedre nettsteder for alle. Andreas har tidligere arbeidet med utvikling og testing innen bank- og finanssektoren.

 

Kristian Simonsen. Foto

Kristian Simonsen er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funkas Oslokontor. Han har en bachelor i datateknologi og en master innen universell utforming av IKT fra OsloMet. Kristian er også CPACC-sertifisert gjennom IAAP og brenner for rettferdighet og veldesignede løsninger. Han har lang arbeidserfaring knyttet til utvikling og testing innen bank- og finanssektoren.

Andreas Jacobsen og Kristian Simonsen, presentasjon på engelsk, powerpoint (13,8 Mb), åpnes i nytt vindu

14.55 - 15.15 Fellessporet

IAAP: stadig flere stiller krav til sertifiserte konsulenter

Frida Sandberg, IAAP Nordic og
Christopher M. Lee, IAAP

IAAP Nordic er en bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme tilgjengelighet og gjøre det bedre for deg som arbeider med universell utforming. IAAP fortsetter å høste suksess og får stadig flere medlemmer. Mange velger også å vise ferdighetene sine ved å sertifisere seg med iAAPs uavhengige sertifisering for eksperter på universell utforming. Du vil ha stor glede av medelsomfordelene som IAAP tilbyr, enten du arbeider i IT-bransjen eller offentlig sektor. Hvilken betydning kan IAAP Nordic ha for din organisasjon?

Frida Sandberg. Foto

Frida Sandberg prosjektleder den nordiske lokale avdelingen, IAAP Nordic, basert i Stockholm. Frida arbeider med å videreutvikle medlemsfordeler og driver virksomheten i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Christopher M. Lee. Foto

Christopher M. Lee, Ph.D. er en internasjonal ekspert innen området universell utforming. Han er forfatter og foredragsholder rundt temaene lærevansker og hjelpeteknologi. Christopher er administrerende direktør i IAAP.

Frida Sandberg og Christopher M. Lee, presentasjon på engelsk, powerpoint (65,6 Mb), åpnes i nytt vindu

 

15.15 - 15.35 Fellessporet

Universell utforming som mulighet - Facebook kobler alle sammen

Ben Tarbell, Facebook

Facebooks mål er å føre mennesker over hele verden tettere sammen, og det inkluderer alle. Tilgang til informasjon er en mulighet og universell utforming gagner alle – noe Facebook selvfølgelig ønsker å investere i. I tillegg er de glade for å dele sitt tilgjengelighetsarbeid, slik at andre kan lære av det, blant annet ved å fremme universell utforming som fag ved høgskoler og universiteter. I dette foredraget hører du om Facebooks prisbelønte tilgjengelighetsinitiativ som fungerer i stor skala og som driver utviklingen mot et høyere nivå av universell utforming - selv utenfor selskapet.

Ben Tarbell. Foto

Ben Tarbell leder Facebook sitt policyarbeid rundt universell utforming. Det betyr at han arbeider med lovgivning, sikkerhet, universell utforming og samskaping (co-creation) med juridiske myndigheter. Ben er utdannet advokat og har tidligere jobbet i advokatfirma samt hos USAs føderale kommunikasjonsmyndighet, FCC, og hos den føderale myndigheten for konkurranse og forbrukerbeskyttelse, FTC.

15.35 - 16.00 Fellessporet

Surprise

I tradisjonen tro byr vi på en hemmelig avslutning etter det siste foredraget på dag 1. Og som vanlig tør vi å love at du aldri har opplevd noe lignende!

16.00 - 16.30 Digital mingling

Digital mingling

Funkas Informasjonsdisk er åpen og du kan chatte med andre deltagere.

Dag 2, onsdag 25. november


08.00 - 15.00

Funkas digitale informasjonsdesk er åpen for spørsmål og du kan logge deg inn.

08.30 - 08.40 Fellessporet

Velkommen og innledning

Tilgjengelighetsdagenes hovedmoderator innleder konferansen.

08.40 - 09.10 Fellessporet

Universell utforming hos Apple: Styrken ved å designe for alle

Sarah Herrlinger, Apple

I mer enn 30 år har Apple tilbudt nye, innovative og universelt utformede løsninger som gjør det mulig for brukerne å håndtere og sette pris på teknologien. Apple utvikler banebrytende hjelpeteknologi som standardfunksjoner i sine produkter. I tillegg designer Apple robuste utviklerverktøy som støtter utviklerne i deres oppdrag med å gjøre alle apper universelt utformede. Hør historien om hvordan Apples prisbelønte teknologi endrer hvordan mennesker lever sine liv.

Sarah Herrlinger. Foto

Sarah Herrlinger, Leder for global tilgjengelighetspolicy og initiativer, leder Apples arbeid med universell utforming og driver initiativer som støtter Apples integreringskultur. Sarah har siden hun startet hos Apple i 2003, tjenestegjort i flere viktige roller rundt universell utforming. Blant annet i Apples utdanningsorganisasjon, som fokuserer på Apple-teknologi som skal gi støtte til alle elever, samt å definere produktstrategier for universell utforming i hele Apples økosystem. Sarah har en bachelorgrad fra DePauw University og en Master of Business Administration fra Stanford Graduate School of Business. Hun sitter også i styret i American Foundation for The Blind.

09.10 - 09.50 Fellessporet

Belgia utvikler et kraftig verktøy for økt tilgjengelighet for alle

Bart Declercq og
Patrick Berckmans, Belgias føderale regjering

Å vite hvilke grensesnitt som omfattes av EUs webdirektiv er et viktig utgangspunkt for å kunne utøve et systematisk tilsyn. Den belgiske føderale regjeringen presenterer hvordan de arbeider med å utvikle et verktøy som både skal hjelpe organisasjonene som omfattes av kravene og selve tilsynsmyndigheten. Andre land kan lære av erfaringene til Belgia.

Bart Declercq. Foto

Bart Declercq er en systemarkitekt som har jobbet for den føderale belgiske regjeringen siden 2007, med ansvar for arkitekturen i publiseringssystemer som brukes av flertallet av regjeringens nettsteder. Han er en teknisk ekspert for Belgias representanter i WADcom, og en del av teamet som designer og utvikler universelt utformede løsninger for offentlig sektor på alle nivåer i hele Belgia. Bart fokuserer på Drupal, og andre åpen kildekode-programmer, for å skape en åpen og tilgjengelig infrastruktur for alle belgiske innbyggere.

 

Patrick Berckmans. Foto

Patrick Berckmans har arbeidet for den føderale belgiske regjeringen siden 2009 som direktør for enheten for Innbyggerdialog og Universell Utforming. Han er Belgias representant i WADex og medlem av Web Accessibility Comitology Group på EU-nivå. Patrick leder Belgias web-tilgjengelighetskontor og det er hans enhet som er ansvarlig for implementeringen av EUs webdirektiv i Belgia.

Bart Declercq og Patrick Berckmans, presentasjon på engelsk, powerpoint (2,75 Mb), åpnes i nytt vindu

09.50 - 10.05

Pause

10.05 - 10.45 Innholdssporet

Brukertester

Andreas Olsson, Esatto og
Linus Ersson, Funka

Test smart og test ofte. Brukertester er viktige i mange sammenhenger, men for å sikre at tjenestene faktisk fungerer, er de uerstattelige. Når er det bra å bruke blikksporing, og i hvilke situasjoner og sammenhenger fungerer andre testmetoder bedre? Dette foredraget forteller om erfaringer og innsikter etter år med blikksporings-tester med brukere med ulike forutsettinger.

Andreas Olsson. Foto

Andreas Olsson er UX-designer og kursholder, med bakgrunn fra blant annet Tobii Eye Tracking. I dag jobber han i digitalbyrået, Esatto, med filosofien om at de beste resultatene innen forskning og design, oppnås gjennom klokskap, effektivitet og ydmykhet. Og at design er noe som berører alle deler av selskapet.

 

Linus Ersson. Foto

Linus Ersson har lang erfaring i å arbeide med digitale tjenester innen e-helse. Han har jobbet tett med brukere i alle deler av designprosessen, med metoder hentet fra tjenestedesign. Han har også tegnet fremgangsrike løsninger som er skreddersydd brukernes behov. Linus er utdannet ved Sveriges største kunsthøgskole, Konstfack, og når han ikke er på Funka er han aktiv som kunstner.

Andreas Olsson og Linus Ersson, presentasjon på svensk, powerpoint (47,1 Mb), åpnes i nytt vindu

10.05 - 10.45 Teknikksporet

Statusendringer har mange liv

Sarah Higley, Microsoft

Notifikasjoner og områder som oppdateres med ARIA, kan være plagsomme for brukere som ikke er vant til dem, og frustrerende for brukere som må håndtere dem regelmessig. Når og hvordan skal de brukes? Hvordan får du dem til å fungere for brukere med forstørrende hjelpemidler? Hvorfor nekter feilmeldingen hardnakket å fungere med VoiceOver, selv om den fungerer med NVDA? Denne presentasjonen viser deg hvordan du bruker ulike typer notifikasjoner, noen gode alternativer og hvordan du best gjør feilsøk når problemer oppstår. Du vil se eksempler på gode løsninger som ikke alltid fungerer og hva som forventes å bli bedre i fremtiden.

Sarah Higley. Foto

Sarah Higley er webutvikler og jobber med universell utforming hos Microsoft. Hun har klart å motta lønn i bytte mot kode siden 2011 og er som lykkeligst når hun får jobbe med merkelige webkomponenter. Sarah er alltid klar får å lytte til eller delta i diskusjoner om universell utforming, viktigheten av front-end kompetanse og mangfold innen teknologibransjen.

Sarah Higley, presentasjon på engelsk, åpnes i nytt vindu

10.50 - 11.30 Innholdssporet

Det fantastiske med ”Tigger”*

Gareth Ford Williams, BBC

Gareth har to diagnostiserte skjulte funksjonsnedsettelser; dysleksi og ADHD. Dette har han til felles med henholdsvis cirka 10 og 5 prosent av den voksne befolkningen. Tilstanden er altså en del av normalvariasjonen, men først nå har utdanningssystemer og arbeidsplasser begynt å se fordelene ved et større kognitivt mangfold. Gareth vokste opp i Manchester på 70- og 80-tallet. Han lærte seg, eller snarere ble tvunget til, å skjule sine vanskeligheter på skolen og utga seg for å være neurotypisk, en strategi som ikke fungerte særlig bra. I dette foredraget senker han garden og snakker veldig personlig om; årsaker, spesifikke drag, filter, dekonstruksjon, manglende evne til å holde tider, muligheter og styrken i å stille de rette spørsmålene. *) Tigger brukes på engelsk om en overentusiastisk eller energisk person som ofte kjennetegnes ved at noen spretter fram. Begrepet kommer fra Tiger i Ole Brumm.

Gareth Ford Williams. Foto

Gareth Ford Williams er en 50 år gammel akkumulering av kognitive egenskaper og er for tiden leder for UX-design hos BBC. Hans karrierevei er irrelevant, så den ser vi ingen grunn til å beskrive. Gareth startet opp den digitale tilgjengelighetsgruppen hos BBC for 15 år siden, med fokus på inkludering. Han har en anekdote for omtrent alt og har fortsatt ingen anelse om hva han vil bli når han endelig vokser opp. Ved siden av BBC er Gareth svært interessert i kognitiv tilgjengelighet, spesielt fontdesign, og i sitt daglige arbeid ser han etter måter å få universell utforming til å bli skalerbar.

10.50 - 11.30 Teknikksporet

Automatiske tester og manuell vurdering – slik gjør du!

Henrik Juhlin og
Per Edwall, Funka

For å lykkes med universell utforming må du forstå hvordan du kontrollerer at noe faktisk fungerer. Funkas utviklingsteam har lang erfaring med testing i utviklingsfasen, men også på den ferdige løsningen. Vi viser noen verktøy du kan bruke, eksempler på hva du må teste manuelt og den beste måten å gjøre det på. I tillegg får du mange praktiske tips fra proffene som jobber med akkurat dette hver dag.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin er system- og webutvikler hos Funka med sertifisering i EPiServer med fokus på universell utforming. Han motiveres av å løse de store utfordringene brukerne møter, på en enkel og smidig måte.

Per Edwall. Foto

Per Edwall er webutvikler hos Funka med fokus på .NET og universell utforming. I tillegg til webutvikling, utfører Per også tekniske granskinger. Han inspireres av å finne løsninger som alle brukere kan dra nytte av.

Henrik Juhlin og Per Edwall, presentasjon på svensk, powerpoint (9,97 Mb), åpnes i nytt vindu

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.10 Innholdssporet

Universell utforming av video

Alf Lindberg, Hörselskadades Riksförbund og
Susanna Laurin, Funka

Noe av det hotteste på uu-fronten akkurat nå, er teksting av video. Nye lovkrave i Sverige, som følge av implementeringen av EUs webdirektiv, har fått mange til å spørre seg selv om hvordan de skal få råd og tid til å tekste videoene sine. Da er det kanskje like greit å slutte å jobbe med bevegelig bilde? Et slikt resonnement bygger på minst tre misoppfatninger: for det første er teksting av video verken dyrt, vanskelig eller tidkrevende. For det andre er det veldig mange som trenger lyd og bevegelige bilde for å ta til seg informasjon, så å slutte å bruke video vil være særdeles dumt. For det tredje har flesteparten som ser på video på nett lyden skrudd av - så hvis du vil nå ut med budskapet ditt, bør undertekster være en selvfølge. Bonusen er at du slår to fluer i ett smekk: videoene blir tilgjengelig for hørselshemmede, samtidig som løsningen din følger loven. Dette foredraget presenterer statistikken du ikke visste eksisterte og hvor enkelt og billig det er å tekste filmer slik at alle kan dra nytte av dem.

Alf Lindberg. Foto

Alf Lindberg, er selv hørselshemmet og jobber med universell utforming hos Hörselskadades Riksförbund, tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund. Alf har bakgrunn som journalist og kommunikasjonssjef i store medlemsorganisasjoner. Han undres av og til over hvorfor så mange bruker penger på bevegelig bilde, når de tilsynelatende ikke er interessert i hva slags effekt det har.

 

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin, med sine mangeårige oppdrag for EU-kommisjonen og innen standardisering, har hun inngående kunnskap om hvordan EUs webdirektiv og minimumskravene i EN301549 er ment brukt for å sikre økt nivå av universell utforming. Susanna overraskes stadig over de dårlige unnskyldninger folk kommer med noen ganger for å unngå å gjøre de mest enkle ting som kan gjøre det lettere for personer med funksjonsnedsettelser.

Alf Lindberg og Susanna Laurin, presentasjon på svensk, powerpoint (7,8 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Teknikksporet

Å teste native apps: lovkrav, verktøy og tips

Jon Gibbins

WCAG er utviklet for å fungere for alle teknologier, men mye av terminologien handler fortsatt om spesifikk web-teknologi. Så hvordan kan du sikre at native apps følger standarder og lovgivning? Dette foredraget viser deg hvordan!

Jon Gibbins. Foto

Jon Gibbins backing er tilgjengelighetskonsulent og utvikler. Han er velkjent for sin praktiske, så vel som sin dype tekniske kunnskap, om iOS, Android og Internett, som bygger på en årrekke med testing. Jon har kurset og hjulpet team på mange ulike nivåer, i private og offentlige organisasjoner som BBC, OVO Energy, Virgin Money, Met Office og Office for National Statistics i England.

13.15 - 14.00 Flere parallelle spor i ulike rom

Treff eksperten

Treff Funkas eksperter i mindre rom under konferansen for å diskutere spørsmål fremmet av publikum selv. Du kan velge om du vil rette ditt spørsmål til en utvikler, designer, innholdsekspert, interaksjonsdesigner, krav- og regelverkspesialist, hjelpemiddelekspert, bestiller- og anskaffelseskompetanse eller generelle eksperter på universell utforming – og få råd og støtte direkte!

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 14.55 Fellessporet

Universell utforming på nett i soloppgangens land

Makoto Ueki, Infoaxia

I Japan trenger vi ikke lovgivning. Vi skaper universelt utformede nettsteder uansett, ettersom universell utforming og Internett hører sammen! Det er ingen tvil om at universell utforming handler om personer med funksjonsnedsettelser. Men i tillegg kan du forbedre brukeropplevelsen for alle. Denne presentasjonen utforsker hvilke strategier som fungerer for at tilgjengelig og inkluderende webdesign, skal kunne maksimere internettets potensiale. Her får du får gode eksempler fra spennende japanske nettsteder.

Makoto Ueki. Foto

Makoto Ueki er en konsulent som arbeider med universell utforming på nett og bosatt i Japan. Makoto har bidratt til JIS (Japanese Industrial standard) Working Group og W3C AG (Accessibility Guidelines) Working Group. Han arbeider for tiden i Silver taskforce, som ekspert på universell utforming på nett. Makoto var formann i webtilgjengelighets-komiteen i Japan (WAIC) fra 2012 til 2019. Han er den første japaneren som er blitt sertifisert med IAAP 's Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

Makoto Ueki, presentasjon på engelsk, pdf (28,6 Mb), åpnes i nytt vindu

14.55 - 15.00

Konferansen avsluttes