Program och dokumentasjon 2014

Dag 1, tisdag 8 april


09.30-10.05 

Felles spor

EU fokuserer på innovasjon og forskning innen universell utforming på nett


Europakommisjonen finansierer spennende forskning for å ta frem nye muligheter til interaksjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvilke prosjekter pågår akkurat nå, hva kan vi forvente oss av kreative løsninger fremover, og hvilke fokusområder er planlagt fremover?

Marco Marsella er nestleder ved enheten for Inkludering, Kunnskap og Ungdom, innen Europakommisjonens avdeling for Kommunikasjon, Nettverk, Innhold og Teknologi. Enheten støtter blant annet Europeiske forskningsaktiviteter rundt økt læring gjennom IT.

Marco Marsella, presentasjon på engelsk, powerpoint (1 Mb), åpnes i nytt vindu


10.05-10.35

Felles spor

Norge som foregangsland på universell utforming i lovgivning

Norges diskrimineringslovgivning er et forbilde internasjonalt, og omfatter universell utforming på nett. Både private og offentlige virksomheter omfattes av loven, så her finnes det mye andre land kan lære seg. Hvordan skal Difi se til at loven følges og hvilke målemetoder kommer de til å bruke

Malin Rygg er sjef for tilsynsmyndigheten hos Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som skal utøve tilsyn for IKT-delen av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Malin er jurist med erfaring fra det norske Konkurransetilsynet, og hun har tidligere jobbet som advokat og dommer. Innenfor Difi har hun også jobbet med offentlige anskaffelser av IT-systemer.Malin Rygg, presentasjon, powerpoint (12 Mb), åpnes i nytt vindu


10.35-11.05 

Felles spor

Sverige får høyere krav til universell utforming

Den nye europeiske standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser kommer til å bli nasjonal lov i Sverige. Dessuten pågår diskusjonene om EU-kommisjonens forslag til direktiv for universell utforming på offentlig sektors nettsteder. Hvilke krav kommer til å gjelde i Sverige i nær fremtid?

Susanna Laurin er daglig leder hos Funka, med lang erfaring fra arbeid med ulike typer funksjonsnedsettelser. Susanna sitter i styret for den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, og er medlem av den svenske regjeringens Användningsforum og flere standardiseringskomitéer. Hun har blant annet vært med og arbeidet frem standarden EN 301549.

Susanna Laurin, presentasjon på svensk, powerpoint (7 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 1: Innhold, design og navigering


11.15-12.00 

Spor 1

Skjemaer som fungerer

De største probemene oppstår som regel når brukeren skal interagere med nettstedet, det vil si å gjøre noe. Ofte handler det om et skjema hvor brukeren skal mate inn ulike opplysninger. Andreas Blackne bidrar med praktiske tips og råd om hvordan å styre unna de vanligste fallgruvene på kanskje det mest dagligdagse irritasjonsmomentet på nett.

Andreas Blackne er brukervennlighetsekspert hos Funka. Han arbeider med å analysere ulike brukergrensesnitt og lager brukertester og konseptskisser. Han holder også kurs og foredrag.

Andreas Blackne, presentasjon på svensk, powerpoint (4 Mb), åpnes i nytt vindu/a>


13.00-13.45 

Spor 1

Gjør nettstedet tilgjengelig for Google

Over 90 % av googlere velger blant de ti øverste søkeresultatene. Hvis nettstedet ditt ikke er gjort tilgjengelig for søkemotorer, går du glipp av mange besøkende. Vellykket søkemotoroptimalisering handler blant annet om å optimere nettstedets innhold og struktur på samme måte som du gjør nettstedet teknisk sett universelt utformet. Men du kan gjøre mye mer!

Michael Wahlgrenhar mer enn 10 års erfaring med søkemotoroptimalisering, også kalt SEO. Han er opprinnelig økonom, men han har jobbet med Internett i hele sitt yrkesaktive liv. Michael er grunnlegger og administrerende direktør hos SEO-byrået Pineberry, samt én av forfatterne av SEO-boken “Guldläge på nätet“. Michael holder ofte foredrag om SEO og er kursleder på Pineberry Academy.

Michael Wahlgren, presentasjon på svensk, powerpoint (2 Mb), åpnes i nytt vindu


13.45-14.30 

Spor 1

Flat Design – bra for brukere eller bare en døgnflue?

Designelementer som skygger, teksturer og 3D-effekter har lenge vært et viktig innslag i digitale grensesnitt, men de seneste årene har en ny designtrend fått feste. Såkalt “flat“ design drives av et ønske om å fjerne unødvendige dekorasjoner, og på denne måten gi et enklere inntrykk. Men blir det virkelig lettere å ta til seg innholdet, eller finnes det en risiko for at tydeligheten minsker når skygger og 3D-effekter forsvinner? Funkas Malin Forne og Frida Westholm har sett nærmere på trenden og undersøkt hvordan flat design fungerer i praksis.

Frida Westholm er designer hos Funka, og har stor interesse for hvordan bilde og form kan forbedre brukeropplevelsen.

Malin Forne er ekspert på brukeropplevelse og universell utforming hos Funka. Hun jobber med analyse, konseptutvikling og som rådgiver.

Frida Westholm og Malin Forne, presentasjon på svensk, komprimert powerpoint (20 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 2: Teknikk, utvikling og hjelpemidler


11.15-12.00 

Spor 2

HTML5 og fremtiden – nå handler det om universell utforming

HTML5 har forårsaket hodebry for mange, blant annet fordi standarden tok bort en del elementer som har med universell utforming å gjøre. Men det har vist seg at jo dypere du graver, jo tydeligere blir det at HTML5 egentlig er et steg i riktig retning. Dette foredraget handler om hvilke utfordringer som ligger foran oss.

Bruce Lawson arbeider med åpne data hos Opera. Bruce er medlem av Web Standards Project's Accessibility Task Force, og har vært ekspert i Englands standardiseringskomité for Web accessibility Code of practice. Han har skrevet flere bøker, både om HTML5 og universell utforming på nett.

Bruce Lawson, presentasjon på engelsk, komprimert html (888 kb), åpnes i nytt vindu


13.00-13.45 

Spor 2

WAI-ARIA – hva, hvorfor og hvordan

WAI-ARIA er en samling attributter som skal forbedre universell utforming for brukere med hjelpemiddel. Men når skal du bruke dem? Og hvordan fungerer de med ulike hjelpemiddel og nettlesere? Funka har gjort en grundig gjennomgang av ulike kombinasjoner, og ut fra disse utformet anbefalinger om hvor og hvordan de skal benyttes.

Torbjørn Helland Solhaug er ekspert på universell utforming ved Funkas Oslokontor. Han arbeider med universell utforming fra teknisk og pedagogisk perspektiv som analytiker og rådgiver. Dessuten holder han ofte kurs og foredrag

Torbjørn Helland Solhaug, presentasjon, powerpoint (2 Mb), åpnes i nytt vindu


13.45-14.30 

Spor 2

DOM og universell utforming: hva er det og hva gjør det?

Som utviklere tror vi gjerne at det er vårt harde slit som gjør nettstedene så bra, men egentlig er det nettleserne som gjør jobben, og vi har veldig lite kontroll over hva som skjer. Denne forelesningen gir deg innsikt i hvordan HTML, CSS, JavaScript, DOM, BOM og APIer virker sammen med ulike hjelpemiddel, og hvordan du som utvikler bør jobbe for å oppnå god universell utforming.

Karl Groves er seniorkonsulent innen universell utforming hos Paciello Group. Karl har brukt de siste 12 årene til å hjelpe organisasjoner å skape strukturelt sunne nettopplevelser som også er en fryd å bruke. Han holder kurs og forelesninger innen webstandarder og beste praksis innen universell utforming på nett.

Karl Groves, presentasjon på engelsk, komprimert html (1 Mb), åpnes i nytt vindu


Gemensam avslutning


14.50- 15.50 

Felles spor

Paneldebatt om åpne data og å dele sin informasjon

Det finnes masser av anvendelig informasjon innen offentlig sektor som ikke kommer brukerne til nytte. Å åpne for innovasjon utenfor din egen organisasjon gir stort potensial. Med tanke på universell utforming er muligheten for å skape nye løsninger viktig, ikke minst fordi enkelte målgrupper betraktes som små. Hvilke forutsetninger skal til for å få fart på denne utviklingen? Hvordan sikrer vi at åpenheten ikke misbrukes?

Morten Amundsen er direktør for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge, Friprog. Morten har lang erfaring innen e-helse og IT, og et dypt engasjement innen innovasjon og hvordan åpenhet og deling kan skape utvikling og muligheter.

Fredrik Sand er næringspolitisk ekspert ved Stockholms Handelskammer. Handelskammeret har i flere år drevet spørsmålet om enklere tilgang til offentlige data i et næringspolitisk perspektiv.

Theodor Storm er IT-konsulent med en lidenskap for internett, og hobbybonde med en forkjærlighet for alpakkaer. Disse to verdener knytter han sammen med togreiser, med resultatet mye ufrivillig fritid, som han blant annet har brukt på å utvikle appen Tågtavlan og webtjenesten Tågstatistik.se.

Stefan Johansson er ideolog hos Funka med lang erfaring innen universell utforming, blant annet gjennom oppdrag for offentlig sektor.Dag 2, onsdag 9. april 2014Gemensam inledning


08.30-09.00

Felles spor

Et vitenskapelig syn på digital strategi og kreativitet

Hvordan skal digitale prosesser og prosjekter drives for å komme brukerne til nytte? Dette foredraget inneholder både gode og dårlige eksempler, samt nye funn basert på kvalitative og kvantitative data, innhentet av DUMA gjennom 15 år. Ved å måle og analysere digitale initiativ kan vi komme med anbefalinger som ikke baserer seg på gjetting.

Mattias Beijmo er grunnlegger av det uavhengige analyse- og strategiselskapet DUMA, og har gjort flere oppdrag som seniorrådgiver. Han har siden midten av nittitallet vært en toneangivende figur innen ulike deler av svensk Internettbransje, og foreleser flittig både i Sverige og i utlandet..

Mattias Beijmo, presentasjon på svensk, powerpoint (4 Mb), åpnes i nytt vindu


09.00-09.30

Felles spor

Et samfunn for alle

I et lovforslag som ble publisert i mars i år foreslår den svenske regjeringen å utvide diskrimineringsloven til også å omfatte manglende universell utforming. Gjennom lovstifting vil regjeringen øke menneskers muligheter for selvbestemmelse og delaktighet.

Erik Ullenhag er integrasjonsminister og blant annet ansvarlig for spørsmål om diskriminering og menneskerettigheter i Sverige. Erik er jurist, og har blant annet jobbet på det svenske Utenriksdepartementet. Han er andre nestleder i Folkpartiet, og har tidligere vært representant i Riksdagen, partisekretær, leder i Liberala Ungdomsförbundet og sittet i bystyret i Uppsala.


09.30-10.00

Felles spor

Å oppnå design for alle på Irland

Hvordan ligger Irland an med tanke på inkludering og design for alle på nett? Hva kan vi lære av deres måte å jobbe på? Hva fungerer best, pisk eller gulrot? Og hvordan har forskning bidratt til framgang? I dette foredraget får vi vite mere om et land som virkelig har tatt universell utforming på alvor.

Dónal Rice er seniorrådgiver innen IT og design ved Centre for Excellence in Universal Design hos Irlands nasjonale myndighet for handikapspørsmål. Som webutvikler har han lang erfaring på området universell utforming og brukerfokuserte IT-prosjekter. Han er aktiv innen standardisering og har vært med å utvikle retningslinjer for universell utforming.

Dónal Rice, presentasjon på engelsk, powerpoint (10 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 1: Innhold, design og navigering


10.30-11.15

Spor 1

Når teknikken tilpasser seg etter mennesket

Ved å jobbe tett sammen med personer med kognitive funksjons-nedsettelser har Universitetet i Linz utviklet en ”kognitiv skjermleser” som gjør at grensesnittet tilpasser seg brukeren i stedet for det motsatte. Dette foredraget gir helt ny innsikt i hvordan vi kan bruke teknikk for å gi viktig støtte til personer med ulike evner.

Klaus Miesenberger er prodekan ved fakultetet for integrerte studier ved Universitetet i Linz, Østerrike. Klaus tok sin doktorgrad i menneske-data interaksjon for personer med nedsatt funksjonsevne, og har siden da vært involvert i mer enn 70 forskningsprosjekter på området. Han er styreleder for ICCHP, en årlig forskningskonferanse om universell utforming på nett, og leder regelmessige leiraktiviteter med datakunnskap for unge svaksynte..

Klaus Miesenberger, presentasjon på engelsk, powerpoint (4 Mb), åpnes i nytt vindu


11.15-12.00

Spor 1

Oppfyller WCAG - men likevel så vanskelig!

Dagens retningslinjer gir ikke så mye støtte for brukere som har kognitive vansker. Hvordan skal nettet gjøres mer anvendelig også for personer som strever med å tolke informasjon, forstå hvordan noe fungerer eller få oversikt og huske det etterpå? Denne forelesningen bygger på den forskningen som akkurat nå pågår innen området kognitiv universell utforming.

Stefan Johansson er ideolog og ekspert på universell utforming hos Funka. Han har for øyeblikket et industridoktorstipendiat ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og forsker på kognitiv universell utforming. Hos Funka jobber han med gransking, brukertester og utforming av grensesnitt som fungerer for alle brukere.

Stefan Johansson, presentasjon på svensk, powerpoint (2 Mb), åpnes i nytt vindu


13.00-13.45

Spor 1

Si det med animert film

Bevegelige bilder er fantastisk med tanke på universell utforming, men de fleste tror at det er vanskelig og dyrt å lage film. Med den nye appen Plotagon kan hvem som helst lage og dele animert film. Bare velg karakterer, skriv hva de skal si, og trykk på play. Vanskeligere er det ikke. La deg inspirere av en kreativ og morsom app som kan endre din kommunikasjon for alltid.

Jonathan Hise Kaldma er design- og teknikksjef hos den svenske gründerbedriften Plotagon. Når han ikke skaper nye måter å kommunisere visuelt, designer han spill og interaktiv kunst.

Jonathan Hise Kaldma, presentasjon på svensk, pdf (1 Mb), åpnes i nytt vindur


Spor 2: Teknikk, utvikling og hjelpemiddel


10.30-11.15

Spor 2

En utviklers bekjennelser

Hvordan blir du egentlig ekspert på universell utforming? Hva lærer du deg i utdanningen, og hva skjer når du begynner å jobbe? Vi kommer til å høre om hvor viktig det er å teste med virkelige brukere og ikke bare følge en standard. Praktiske eksempler loves.

Daniel Blomskog er utvikler hos Funka. Han har lang erfaring med å jobbe med web, og interesserer seg for både grensesnitt og backend.

Daniel Blomskog, presentasjon på svensk, powerpoint (9 Mb), åpnes i nytt vindu


11.15-12.00

Spor 2

Foundation og responsiv design

Grensesnitt må nå fungere for en stadig større variasjon av skjermer og oppløsninger. Jo mer omfattende responsiviteten blir, desto viktigere blir det å ta utgangspunkt i et rammeverk når du utvikler. Denne forelesningen inneholder erfaringer fra utviklingen av Foundation, ett av de mest populære rammeverkene i sitt slag. Funka viser eksempel på hvordan det kan brukes for å skape god universell utforming, med den svenske innsamlingsorgansisasjonen Barncancerfonden som kundeeksempel.

Jonathan Smiley er partner og designsjef hos ZURB, et interaksjonsdesignbyrå i Silicon Valley. Jonathan var med på å utvikle Foundation, et open-source-rammeverk for responsiv front-end. Han arbeider med alle aspekter av formgivning, like ofte med apper som med nettsteder.

Jonathan Smiley, presentasjon på engelsk, pdf (42 Mb), åpnes i nytt vindu

Mario Frost er webansvarlig hos Webb- och Kommunikationsavdelningen på Barncancerfonden.

Johan Kling er utviklingsansvarlig hos Funka med lang erfaring med å utvikle nettsteder og system som fungerer for alle.

Mario Frost och Johan Kling, presentasjon på svensk, powerpoint (4 Mb), åpnes i nytt vindu


13.00-13.45

Spor 2

Tips og triks rundt mobilitet og universell utforming

Denne forelesningen beskriver hvordan Firefox Simulator og andre smarte verktøy for utviklere kan hjelpe deg å teste universell utforming i apper. Med fokus på universell utforming i utvikling for smartmobiler viser Marco Zehe hvordan du skal gjøre i Firefox OS for å skape løsninger som fungerer bra.

Marco Zehe er tilgjengelighetsevangelist hos Mozilla. Han har lang erfaring med hjelpemidler, både som sluttbruker og utvikler, og har blant annet jobbet hos Freedom Scientific som utvikler skjermleseren Jaws. Hos Mozilla er han ansvarlig for tester og anbefalinger knyttet til brukeropplevelser.

Marco Zehe, presentasjon på engelsk, powerpoint (43 kb), åpnes i nytt vindu


Gemensam avslutning


13.55-14.40

Gemensamt spor

Det fysiske nettet

Plattformspesifikke applikasjoner hører til historien. Framover kommer vi til å utvikle funksjonalitet for en uendelig mengde plattformer. Mens kostnaden for datakraft synker, skapes interaktivitet i alle tenkelige apparater. Hvordan skal vi se til at framtidens system fungerer for vanlige dødelige og er lette å bruke?

Scott Jenson er en veteran innen programvareindustrien og en reell guru innen grensesnitt og brukeropplevelse. Scott var det første medlemmet i Apples gruppe for brukergrensesnitt, og deltok i det opprinnelige Newton-teamet. Deretter har han blant mye annet vært produktdesignsjef hos Symbian og utformet brukergrensesnitt for Google Mobile Maps. Han har mer enn 20 patent.

Scott Jenson, presentasjon på engelsk, pdf (5 Mb), åpnes i nytt vindu


14.40-15.00
Avslutning

Konferansen avsluttes med litt tid for spørsmål som har dukket opp i løpet av de to dagene, trender Funka ser i omverdenen og en tyvtitt på spennende saker vi har fremfor oss.

Andreas Cederbom er analyseansvarlig hos Funka. Andreas er spesialist på WCAG og andre regelverk rundt universell utforming. Han er også ekspert på flere hjelpemidler. Han er en populær kurs- og foredragsholder innen universell utforming fra teknisk og pedagogisk perspektiv.

Andreas Cederbom, presentasjon på svensk, powerpoint (4 Mb), åpnes i nytt vindu