Program og dokumentasjon

Dag 1, tirsdag 14. april 2015:


08.30-09.30
Registrering og morgenkaffe


Felles innledning - Gyllene Salen, entréplan


09.30-09.35

Felles spor

Tilgjengelighetsdagenes moderator åpner arrangementet


Moderator for felles sesjoner og innholdsesjoner

Nigel Lewis er administrerende direktør for Ability Net, én av Englands fremste ideelle organisasjoner som arbeider med universell utforming. Han har lang erfaring som IT-konsulent, og er for tiden styreleder i One Voice for Accessible ICT Coalition og Digital Inclusion Group, samt nestleder i International Association of Accessibility Professionals, IAAP.


Moderator for tekniske sesjoner

Lillian Ayla Ersoy er ux-ekspert og sjef for analyseavdelingen hos BEKK Consulting i Norge. Hun har lang erfaring med visuell kommunikasjon, konseptutvikling og å skape digitale tjenester som engasjerer og sprer glede. Lillian har også forelest ved flere norske universitet.


09.35-10.30

Felles spor

Brist på tilgjengelighet – en form for diskriminering

Fra 1. januar 2015 omfatter den svenske diskrimineringsloven også brudd på tilgjengelighet. Hvordan fungerer det, og hva gjelder egentlig? Hvilke saker driver Diskrimineringsombudsmannen (DO), tilsvarende Likestillingsombudet, og hvorfor? Hvordan foregår en utredning, og hva slags klager har DO mottatt om manglende tilgjengelighet?

Sara Stenberg er jurist og utreder hos DO. Hun holder ofte foredrag om den svenske diskrimineringsloven.

Sara Stenberg, presentasjon på svensk, powerpoint (2,1 Mb), åpnes i nytt vindu


10.30-11.00

Felles spor

Digitale barrierer i Norge

Tilsyn for universell utforming av IKT har målt universell utforming på norske private og offentlige nettsteder. Målingen er en del av tilsynets vurdering av status innen universell utforming av IKT i Norge. Her presenteres resultatet fra målingen og eksempler på dokumenterte feil.

Malin Rygg er enhetssjef for tilsynsmyndigheten Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Myndigheten har ansvar for å utøve tilsyn opp mot Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Malin er jurist med erfaring fra Konkurransetilsynet, og har tidligere arbeidet som advokat og dommer.

Dagfinn Rømen er teknolog ved tilsyn for universell utforming av IKT i Difi. Han har vært faglig ansvarlig for tilsynets måling av nettsteder høsten 2014. Dagfinn har jobbet med universell utforming i flere år, og har blant annet bidratt til den norske oversettelsen av WCAG 2.0.

Malin Rygg og Dagfinn Rømen, presentasjon, pdf (5,8 Mb), åpnes i nytt vindu


11.00-11.30

Felles spor

Samtidig - i virkeligheten...

Vi ser allerede effekten av den nye loven i Sverige og den noe eldre i Norge, både positive og negative. Samtidig utvikler vi målemetoden som statene i EU skal bruke, hvis og når EU-direktivet om universell utforming på nett vedtas. Er dette starten på regelkrangling og detaljstyring, eller en mulighet for innovasjon og kreativitet?

Susanna Laurin er daglig leder hos Funka og styremedlem i den internasjonale organisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP. Hun er utvalgt medlem i den svenske regjeringens Användningsforum og i flere standardiseringskomitéer, deriblant Standard Norge. På europeisk nivå har hun blant annet vært med på å jobbe frem standarden EN 301549.

Susanna Laurin, presentasjon på svensk, powerpoint (20 Mb), åpnes i nytt vindu


11.30-12.30
Lunsj serveres i restauranten på entréplan. Mulighet til forflytning.


Spor 1: Innhold, design og navigering - Gyllene Salen, entréplan


12.30-13.15

Spor 1

Å designe for ekstrembrukere

Designere, kommunikasjonsmedarbeidere og prosjektledere er ofte engstelige for at deres vellagde grensesnitt skal forsvinne eller bli ødelagt når kravene for universell utforming kommer inn. Men i praksis resulterer prinsipper for inkluderende design i en bedre brukeropplevelse for alle. Det viktige er å forstå hvorfor, og hvordan vi skal jobbe.

David Berman er designer og IT-strateg med mange års erfaring fra spørsmål rundt universell utforming og design i Canada og rundt 40 andre land. Han er aktiv innen ISO, og er én av FNs rådgivere rundt bærekraftig og universelt utformet design innen rammen for millenniumsmålene.

David Berman, presentasjon på engelsk, PDF (8,6 Mb), åpnes i nytt vindu


13.15-14.00

Spor 1

Som man spør får man (ikke) svar

Vi vil at brukerne skal forstå og sette pris på det vi utvikler. Men hvordan kan vi som designer og utvikler egentlig vite hva brukerne tror og tenker? Hvordan inviterer vi de der vriene vesenene vi kaller for brukere med i design og utviklingsprosesser? Hvordan finner vi ut av hva som er viktig for dem? Funka samarbeider med organisasjoner og enkeltbrukere for å utvikle en metode som fungerer for alle.

Stefan Johansson er ideolog og ekspert på universell utforming på nett hos Funka. Han er for tiden doktorstipendiat ved Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige hvor han forsker på kognitive funksjonsnedsettelser og universell utforming. Hos Funka arbeider han med granskinger, brukertester og utforming av grensesnitt som fungerer for alle brukere.

Stefan Johansson, presentasjon på svensk, powerpoint (3,8 Mb), åpnes i nytt vindu


14.00-14.15
Pause med fika i begge etasjer og mulighet for forflytning


14.15-15.00

Spor 1

Universell utforming – selv for den likegyldige og sløve

For å være ærlig består ikke alle web-team av lidenskapelige eksperter på universell utforming. For den gjennomsnittlige utvikler eller designer kan universell utforming virke både skremmende og komplisert. Men det finnes strategier for å få inn universell utforming i prosjekter uten at alle blir gærne eller utmattede. Dette foredraget forteller om metoder som gjør internett både bedre og enklere å bruke.

Lyza Danger Gardner er utvikler og én av grunnleggerne bak det Portlandbaserte Cloud Four. Hun har konstruert, ødelagt og hacket nettløsninger siden 1996. I dag fokuserer hun på å holde seg oppdatert på, forstå og komme med anbefalinger rundt det store antallet av plattformer og nettlesere som skylles inn over oss. Sammen med Jason Grisby har hun skrevet boken "Head First Mobile Web".

Lyza Danger Gardner, presentasjon på engelsk, PDF (8 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 2: Teknikk, utvikling og hjelpemidler - Solliden, en trapp opp


12.30-13.15

Spor 2

Video på nettet – for alle

Med video kan du nå fram med budskapet til mange flere, hvis du gjør det riktig. Vi går gjennom hvilke krav du skal stille til en videospiller, hvilken funksjonalitet som hjelper brukerne og hvordan du gjør i praksis. Vi titter også på noen av markedets vanligste videospillere og sammenligner dem med tanke på universell utforming.

Danne Borell er ekspert på universell utforming hos Funka. Han jobber med bevegelig media, synstolkning og alternative format, blant annet kvalitetssikring av PDF-dokumenter. Danne kurser, tester og gransker den tekniske delen av universell utforming.

Danne Borell, presentasjon på svensk, powerpoint (16,9 Mb), åpnes i nytt vindu


13.15-14.00

Spor 2

Et prosaisk foredrag om universell utforming

Universell utforming handler mye om ord. Hvilke ord du bruker, hvordan du skriver det og hvilken skrifttype du velger. Ord er det vi aldri kommer utenom i web-kommunikasjon og det er kanskje det viktigste for skjermlesere – selv i svært visuell design. Dette foredraget handler om tekst; fra enklere tekstnoder til kompletterende tekst med WAI-ARIA og tekst i SVG til fallgruver med "universelt utformede" skrifttyper.

Heydon Pickering er redaktør for universell utforming hos Smashing Magazine og sjefsdesigner for Neontribe i England. Han liker å jobbe med papirprototyper og å utvikle webapplikasjoner for ideelle organisasjoner. Heydon jobber også som illustratør, og har blant annet laget en barnebokom krabber som heter "Crabs Are Odd".

Heydon Pickering, presentasjon på engelsk, åpnes i nytt vindu


14.00-14.15
Pause med fika i begge etasjer og mulighet for forflytning


14.15-15.00

Spor 2

Kundecase Skandiabanken: Fokus på universell utforming ga bedre brukeropplevelse for alle

Det finnes mange utfordringer når ulike teknologier skal settes sammen til en helhet som er moderne, responsivt og samtidig universelt utformet. Skandiabankens mål er en fremragende brukeropplevelse, og kravene på universell utforming hevet kvaliteten på arbeidet og skapte en bedre løsning for alle.

Snorre Kim er utvikler hos Skandiabanken i Norge. Han har stort engasjement for moderne webløsninger, og har jobbet med bankens nye nettsted. Snorres dedikerte arbeid er en av grunnene til at Skandiabanken ser på universell utforming som noe positivt og en konkurransefordel, og ikke bare som et krav.

Snorre Kim, presentasjon, powerpoint (3 Mb), åpnes i nytt vindu


Felles avslutning - Gyllene Salen, entréplan


15.00-15.30

Felles spor

Mye mer enn skjermlesere

Ti prosent av befolkningen bruker en eller annen form for hjelpemiddel. En promille bruker skjermleser. I dette foredraget presenteres eksempler på flere måter å styre en PC på (input), og å få ut informasjon (output), som du garantert ikke har sett før. Hvordan fungerer det, og hva kreves av ditt nettsted, eller din e-tjeneste, for at dette skal fungere?

Hampus Sethfors er ekspert på universell utforming hos Funka. Han jobber mye med brukertester, granskinger og opplæring. Dessuten har han ansvaret for våre tegnspråkleveranser. Til Funka kom han som vinner aven konkurranse der teamet hans hadde utviklet en app for personer med kognitive nedsettelser.

Hampus Sethfors, presentasjon på svensk, powerpoint (21,1 Mb), åpnes i nytt vindu


15.30-16.00
Surprise

Tradisjonen tro byr vi på en hemmelig avslutning etter det siste foredraget på dag én. Og som vanlig tør vi å love at du aldri har vært med på noe lignende før!


16.00-18.00
Mingling og utstilling - Djurgårdssalen, en trapp opp

Velkommen til vår utstilling med stasjoner der du kan prøve ulike hjelpemidler og prate med brukere. Eller du kan stille våre eksperter spørsmål om alt som har med universell utforming å gjøre. Du kan også nyte utsikten og slappe av med litt boblevann og snitter, mens du nettverker med andre deltagere.

En spennende del av utstillingen er Versoteq som viser hvordan 3D-teknologi kan benyttes for å øke tilgjengeligheten for alle brukere, blant annet ved å la museumsbesøkende få et nytt og nærmere forhold til sjeldne og skjøre gjenstander. Det handler både om fascinerende digitale 3D-modeller som du kan vri og vende på, men også om presise fysiske replika i form av 3D-printede objekter som du kan ta i hendene og på den måten få en helt annen forståelse av gjenstanden.

I år har du dessuten mulighet til å delta i spennende konkurranser i Spillhjørnet. Tør du å ta utfordringen? Konkurrér i spill du trodde du kunne, på en helt ny måte. Alle spill styrer du med hjelpemidler. Fine premier i vente til den som lykkes!Dag 2, onsdag 15. april 2015:08.00-08.30
Hvis du kun deltar én dag registrerer du deg nå. Ellers gårdet helt fint å ta en kopp kaffe før konferansen starter.


Felles innledning - Gyllene Salen, entréplan


08.30-09.15

Felles spor

Hva kan vi lære av Canada?

Etter en domsavgjørelse som ga en sterkt svaksynt medborger medhold mot staten, startet et enormt prosjekt med å lære opp 4000 utviklere for å rette på 11 millioner websider for regjeringen i Canada. På bare 15 måneder lyktes man med mastodontoppdraget med å heve nivået på universell utforming betydelig. Imponerende!

David MacDonald er styreleder i CanAdapt Solutions Inc. og aktiv innen W3C. Han er rådgiver for Canadas regjering, og har gitt støtte til flere foretak og organisasjoner i Canada, USA og Australia. David har en fortid fra Broadway, noe man merker når han holder foredrag. Mest kjent er han kanskje for sin WCAG Theme Song som ligger på YouTube.

David MacDonald, presentasjon på engelsk, powerpoint (9,6 Mb), åpnes i nytt vindu


09.15-10.00

Felles spor

Dårlig brukeropplevelse: når smarte mennesker fatter dårlige beslutninger

Dette foredraget er basert på egne erfaringer med webprosjekt som har feilet, hvorfor det skjer og hvordan man kan unngå det. Det finnes mange misforståelser rundt brukeropplevelse og brukergrensesnitt. Hva gjør man for å lykkes? Tydelige eksempler og konkrete tips som du kan ta i bruk med en gang.

Chris Feix har mer enn 20 års erfaring fra web- og applikasjonsdesign, og har vært med på å grunnlegge flere selskaper. Han kaller seg selv for ux-evangelist, og er en populær foredragsholder over hele verden. Dette er første gang Chris holder foredrag i Sverige, og han kommer til å ha med seg sin nye bok "UX is the new black".

Chris Feix, presentasjon på engelsk, powerpoint (22,1 Mb), åpnes i nytt vindu


10.00-10.15
Pause med fika på entréplan


10.15-10.45

Felles spor

Myter om universell utforming for en mobil generasjon

En hel del av det du trodde at du visste om universell utforming er basert på gammel informasjon som ikke gjelder lenger. Med utgangspunkt i brukertester og kunnskap om hvordan dagens eldre og brukere med funksjonsnedsetting surfer, slår dette foredraget hull på flere seiglivede myter. I stedet får du ny innsikt og anbefalinger som fungerer.

Dr Jonathan Hassel har mange års erfaring som ekspert på universell utforming. Han har vært ansvarlig for universell utforming og brukervennlighet hos BBC. Han har også vunnet flere priser for sine innsatser. Han driver rådgivningsfirmaet Open Inclusion, er aktiv innen standardisering og er en populær foredragsholder.

Dr Jonathan Hassel, presentasjon på engelsk, powerpoint (32,6 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 1: Innhold, design og navigering - Gyllene Salen, entréplan


10.45-11.30

Spor 1

Bekreft brukeren

Internett var i begynnelsen en enveiskommunikasjon - ikke stort mer enn et digitalisert papir. I dag er situasjonen en helt annen. Internett har i større grad blitt en dialog mellom brukeren og webtjenesten. Dette stiller større krav på at webtjenesten kan kommunisere og gi feedback til brukeren om det som skjer. Dette er et område som ofte neglisjeres, og her kommer vi med oppdaterte eksempler og forklarer hva som er viktig å tenke på.

Andreas Cederbom er analyseansvarlig hos Funka. Andreas har spesialisert seg på WCAG og andre regelverk som omfatter universell utforming. Han er også ekspert på ulike typer hjelpemidler, og en populær foredrags- og kursholder innen både teknisk og pedagogisk universell utforming.

Andreas Cederbom, presentasjon på svensk, powerpoint (9,4 Mb), åpnes i nytt vindu


11.30-12.30
Lunsj serveres i restauranten på entréplan. Mulighet til forflytning.


12.30-13.15

Spor 1

Spill og spillifisering for opplæring

Hvordan kan spill, og design hentet fra spill, brukes til opplæring og andre områder? Hva er spillifisering, eller gamification? Hvordan kan spill og spilldesign brukes for å skape forandring og utvikling? Dette foredraget gir innsikt i hvordan de siste årenes utvikling innen spill kan overføres til digitale grensesnitt generelt.

Carl Heath er forsker og designer ved Interactive Institute Swedish ICT. Han jobber i grenselandet mellom IT, undervisning og interaksjonsdesign. Carl har produsert og designet spill for opplærende, pedagogisk og interaktivt materiale for både svenske og internasjonale aktører.

Carl Heath, presentasjon på svensk, PDF (17,6 Mb), åpnes i nytt vindu

Under foredraget viste Carl Heath følgende sider:

Khan Academy, tekst på engelsk, åpnes i nytt vindu

DIY, onlinespill for å lære barn nye ferdigheter, tekst på engelsk, åpnes i nytt vindu

Googles aprilspøk om å spille Pac-Man i Google maps,tekst på engelsk, åpnes i nytt vindu

Ingress, et onlinespill, tekst på engelsk, åpnes i nytt vindu


13.15-14.00

Spor 1

Nettsteder som fungerer

Ved siden av å være universelt utformet og responsivt, må nettstedet ditt også klare å løse brukerens problemer, eller på annen måte møte deres forventninger. Hvilke strategier har brukerne når de leter etter informasjon? Hvordan sørger du for at de finner det de leter etter? Er det mulig å redusere tiden brukerne bruker for å lete? I dette foredraget får du nye perspektiv på ting du trodde du visste om å skape et effektivt nettsted.

Andreas Blackne er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Andreas gransker brukergrensesnitt, gjennomfører brukertester og tar frem konseptskisser. Han holder også kurs og foredrag.

Andreas Blackne, presentasjon på svensk, powerpoint (23,7 Mb), åpnes i nytt vindu


Spor 2: Teknikk, utvikling og hjelpemiddel - Solliden, en trapp opp


10.45-11.30

Spor 2

Universell utforming med Google Chrome og Android

Flere av de verktøyene som Google utvikler kan du bruke for å gjøre dine egne apper mer universelt utformede. Lær deg mer om skjermleserne ChromeVox og TalkBack og hvordan du bruker dem. Googles Accessibility Developer Tools er et annet eksempel på de ressursene Google tilbyr online for å øke universell utforming på nett.

Peter Lundblad er systemutvikleren som fikk Googles O’Reilly Open Source Award for ’best all-round developer’ 2006, og deretter jobb hos Google. Han har ledet utviklingen av støtte for punktskrift i Androidenheter og Chromebook datamaskiner. Peter har også bidratt til programmeringsgrensesnitt for universell utforming og utviklingen av skjermleserne TalkBack og ChromeVox.

Peter Lundblad, presentasjon på svensk, zip html (8,5 Mb), åpnes i nytt vindu


11.30-12.30
Lunsj serveres i restauranten på entréplan. Mulighet til forflytning.


12.30-13.15

Spor 2

Automatisk vs manuell testing

Hvilket potensiale har automatisk testing av universell utforming på nett, og hvor godt presterer eksisterende verktøy når man tester dem i virkeligheten? Gjennom en rekke tester og eksempler har vi dokumentert muligheter og begrensninger blant automatiske verktøy. Hva slags feil finner de, og hvordan håndterer du resultatet?

Torbjørn Helland Solhaug er ekspert på universell utforming ved Funkas Oslokontor. Han arbeider som analytiker og rådgiver med teknisk og pedagogisk universell utforming. Han er også en flittig foredrags- og kursholder.

Torbjørn Helland Solhaug, presentasjon, powerpoint (7,1 Mb), åpnes i nytt vindu


13.15-14.00

Spor 2

Adaptive Images i responsiv design

I dag har smarttelefoner og nettbrett ikke bare mer datakraft og bedre nettlesere enn en ordinær PC. Skjermene er også bedre, og det stiller høye krav til hvordan vi bruker bilder. Dette foredraget kommer med tips og triks om hvordan du lager fremtidsrettede bilder, både på nettsteder og i apper.

Christopher Schmitt er en prisbelønnet designer som har skrevet flere bøker om internett og grafisk design. Han er en populær internasjonal foredragsholder, med mer enn tjue års erfaring fra webdesign. Han slutter aldri å være nysgjerrig, og han jobber gjerne med å finne nye løsninger på tekniske problemer. Christopher deler med glede sin kunnskap om internett og dets kultur.

Christopher Schmitt, presentasjon på engelsk, PDF (78,4 Mb), åpnes i nytt vindu


14.00-14.15
Pause med fika på entréplan og forflytning til Gyllene Salen


Felles avslutning - Gyllene Salen, entréplan


14.15-14.55

Felles spor

Trendspaning: Å skape produkter og tjenester i en splittet tid

I vår globaliserte, hypertilkoblede verden, trenger ikke brukerne lenger å vente på at vi skal skape opplevelser for dem. Mens vi eksperter debatterer og funderer, løser brukerne problemene sine på egen hånd. Har vi mislykkes når brukerne heller velger ”good enough” enn ditt møysommelig utformede grensesnitt? Eller klarer du å se på dette som en mulighet til å kaste deg ut i en ny virkelighet?

Stephanie Rieger er designer, forsker og skapantropolog med lidenskap for alle måter mennesker bruker teknikk på. Hun er én av grunnleggerne av Yiibu, en veteran innen mobile grensesnitt og har bakgrunn fra Nokia, Microsoft, Intel og Philips. Stephanie holder foredrag og underviser om mobil design og strategi over hele verden.

Stephanie Rieger, presentasjon på engelsk, PDF (163,3 Mb), åpnes i nytt vindu


14.55-15.00
Konferansen avsluttes

Susanna Laurin, presentasjon på engelsk, powerpoint (2,2 Mb), åpnes i nytt vindu