Program og dokumentasjon

Du finner presentasjoner fra årets Tilgjengelighetsdager ved å enten folde ut teksten under respektive foredrag eller ved å velge ”detaljert program” under overskriften Velg visning.

Dag filter
Spor filter
Oversiktsfilter

Dag 1, onsdag 13. april


08.30 - 09.30

Registrering og morgenfika, entréplan

09.30 - 09.45 Fellessporet

Tilgjengelighetdagenes moderatorer ønsker velkommen

Matt May og
Karin Forsell

Matt May. Foto

Matt May er evangelist på området universell utforming hos Adobe. Han er senior prosjektleder for avdelingen som har ansvar for universell utforming, og han leder utviklerteamet som arbeider med universell utforming i alle Adobes produkter.

Karin Forsell. Foto

Karin Forsell er journalist og arbeider hos Sveriges Television med seerservice og universell utforming. Hun er tidligere Funka-ansatt, og hun bistår fortsatt Funka fra tid til annen ved å holde kurs i universell utforming, språk og imøtekommelse.

09.45 - 10.15 Fellessporet

Universell utforming på nett fra et svensk perspektiv

Malin Wahlquist

Post- och telestyrelsen arbeider for å virkeliggjøre handikappolitiske
målsettinger, og har blant annet ansvaret for de nasjonale retningslinjene
for universell utforming på nett. Dessuten bevilger myndigheten midler
til ulike utviklingsprosjekt og gjennomfører innovasjonskonkurranser på
området. Hva vil fremtiden bringe med tanke på policyarbeid, lovgivning
og standarder?

Malin Wahlquist. Foto

Malin Wahlquist er administrator ved enheten for inkluderende IT og telefoni hos Post- och telestyrelsen. Hun har i en årrekke vært engasjert i inkluderingsspørsmål og drevet flere viktige prosjekt, ikke minst når det gjelder betalingstjenester og universell utforming av kino.

10.15 - 10.45 Fellessporet

Universell utforming - en forutsetning for suksess med digitalisering

Charlotte Elise Thuesen

Norge satser kraftig på en digital og enkel hverdag for innbyggerne. Men for at dette skal lykkes må de digitale tjenestene være tilgjengelige for alle. Den norske regjeringen ønsker å legge grunnlaget for en brukerrettet, effektiv og omstillingsdyktig forvaltning hvor brukernes behov skal være utgangspunktet.

Charlotte Elise Thuesen. Foto

Charlotte Elise Thuesen er jurist i avdeling for IKT og fornying i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun jobber blant annet med samfunnsmessige konsekvenser av IKT, herunder universell utforming.

10.45 - 11.30 Fellessporet

Å måle universell utforming

Susanna Laurin

Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å ta frem anbefalinger om hvordan etterlevelsen av den kommende europeiske lovgivningen skal kontrolleres i alle EUs medlemsstater. Hvordan vil tilsynet bli utøvd, og hva innebærer det for våre kunder i ulike land?

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin er daglig leder hos Funka og styremedlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming IAAP. Hun er også aktiv i flere nasjonale og europeiske standardiseringskomitéer, blant annet har hun vært med å utarbeide EN301549.

11.30 - 12.30

Lunsj serveres i restauranten på entréplan

12.30 - 13.10 Innholdssporet

Storytelling i design

Anna Dahlström

Jo flere skjermstørrelser vi bruker i ulike sammenhenger, desto mer problematisk blir det å styre brukeropplevelsen. Denne presentasjonen viser til prinsippene bak storytelling i design og hvordan de kan hjelpe oss å skape grensesnitt som fungerer for brukerne, uavhengig av hvordan, hvor eller med hva han eller hun surfer.

Anna Dahlström. Foto

Anna Dahlström er interaksjonsdesigner og grunnlegger av Glimt.it. Hun har arbeidet med flere varemerker og prosjekt, fra nettsteder og apper til TV-grensesnitt. Anna holder regelmessig kurs og foredrag for utdanningsselskapet General Assembly, og for øyeblikket skriver hun en bok om storytelling i design.

12.30 - 13.10 Teknikksporet

Kundecase Handelsbanken: kunsten å utvikle for fremtiden

Nicklas Sigurdh og
Said Ebrahimi

Det er en lang prosess å ta frem nye kundegrensesnitt innen bankverdenen, og derfor må de være robuste nok til å vare over tid. Når Handelsbanken begynte arbeidet med en ny Internett-tjeneste var målet derfor å utnytte fordelene med HTML5, script og wai-aria for å gjøre tjenesten både fremtidssikker og universelt utformet. Men å være pionér byr på utfordringer og et stort behov for testing.

Nicklas Sigurdh. Foto

Nicklas Sigurdh er Tech Lead for klientutvikling hos den svenske Handelsbanken. Gjennom flere år har han hatt mange ulike roller og ansvarsområder innen nyutvikling og forvaltning.

Said Ebrahimi er intern testkonsulent hos den svenske Handelsbanken. Han har gjennom årene hatt ulike testroller innen Telecom, medisintekniskog finansbransjen

13.15 - 14.00 Innholdssporet

10 sannheter om brukerne dine

Hampus Sethfors

Nøkkelen til å forstå om ditt nettsted fungerer er å forstå besøkerne. En måte å lykkes med dette på er å se på statistikken. Hampus har i løpet av det siste året fordypet seg i statistikk fra et stort antall nettsteder og prøvd å se brukerne bak tallene. Her går han gjennom 10 sannheter som du trolig ikke har oversikt over.

Hampus Sethfors. Foto

Hampus Sethfors er ekspert på universell utforming hos Funka. Han jobber med brukertester, granskinger og holder kurs. Han kom til Funka som vinner av en konkurranse der hans lag hadde utviklet en app for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

13.15 - 14.00 Teknikksporet

ARIA designmønster: der UX møter universell utforming

Aurelien Levy

Nettsteder og apper får stadig mer komplekse grensesnitt, og ARIA kan bidra til å gjøre dem teknisk universelt utformede. Men for brukeren er ikke dette nok, grensesnittene må også være brukervennlige og forutsigbare. Derfor trenger vi ARIA designmønster, men hva er det egentlig for noe og hva er fordelene?

Aurelien Levy. Foto

Aurelien Levy er operativ sjef for Temesis, et fransk selskap som arbeider med universell utforming. Han er en av hovedforfatterne bak den franske regjeringens retningslinjer for universell utforming, RGAA, og han er konsulent innen universell utforming. Aurelien arbeider også med arrangementer og prosjekter, for eksempel Openweb og Parisweb.

14.00 - 14.15

Pause med fika i begge etasjene

14.15 - 14.55 Innholdssporet

Universelt utformet UX: å gå lengre enn sjekklister

Whitney Quesenbery

Hva er koblingen mellom brukeropplevelsesproblemer og problemer knyttet til universell utforming? Universelt utformet UX supplerer retningslinjer for universell utforming med brukeropplevelse. Brukertester kan vise hva som fungerer og hvordan funksjonshemmede kan få en god brukeropplevelse. Denne presentasjonen gir praktiske tips om hvordan.

Whitney Quesenbery. Foto

Whitney Quesenbery leder Center for Civic Design, som blant annet arbeider med valgmyndigheter rundt demokratispørsmål med tanke på brukeropplevelse og universell utforming. Før en liten beige PC fikk henne inn på forskning om UX jobbet Whitney med lyssetting på Broadway, og lærte seg storytelling fra noen av mesterne på området.

14.15 - 14.55 Teknikksporet

Når standarden ikke er nok – hva gjør man?

Anders Beinhoff,
Carl Ericsson og
Henrik Juhlin

Den tekniske delen av universell utforming handler for det meste om å følge standard. Men det finnes deler av standardene som brukerne ikke klarer å håndtere, selv når de implementeres korrekt. Denne presentasjonen viser hvordan Funka jobber med ARIA, HTML5 og CSS. Hvordan vi bruker det som er bra i standardene og tester med brukere for å ta frem løsninger som fungerer i virkeligheten.

Anders Beinhoff. Foto

Anders Beinhoff, prosjektleder, Carl Eriksson, utvikler og Henrik Juhlin, utvikler, arbeider alle på Funkas utviklingsavdeling. Sammen med resten av teamet har de skapt en stor mengde universelt utformede løsninger, og beseiret utallige tekniske utfordringer

Carl Ericsson. Foto

Henrik Juhlin. Foto

15.00 - 15.30 Fellessporet

Universell utforming minner litt om, for eksempel …

Jim Tobias

Universell utforming er, akkurat som helse eller miljø, et område der politikk, teknikk og markedskrefter sammen kan skape et bedre samfunn. Kan matmerking inspirere oss til å kommunisere annerledes med tanke på universell utforming? Kan produkter som ikke er universelt utformet sammenlignes med industrielle utslipp? Ved å lære fra andre områder kan vi finne nye måter å påvirke og forandre.

Jim Tobias. Foto

Jim Tobias er leder for Inclusive Technologies, et konsulentselskap som selger tjenester innen universelt utformet IT. Han har mer enn 25 års erfaring med universelt utformet teknikk, og han har blant annet jobbet innen området Independent Living, rehabilitering og som ekspert på spørsmål knyttet til funksjonsnedsettelser for Bell Labs og Bellcore. Jim er aktiv innen RESNA, Access Board og IVR Accessibility Forum.

15.30 - 16.00 Fellessporet

Surprise

Tradisjonen tro byr vi på en hemmelig avslutning etter siste foredrag på dag én. Og som vanlig tør vi love at du aldri har opplevd noe slikt før!

16.00 - 18.00 Fellessporet

Mingling og utstilling

Velkommen til vår utstilling med stasjoner der du kan teste ulike hjelpemidler, prate med sluttbrukerne eller stille spørsmål til våre eksperter om alt du vil vite om universell utforming. Du kan også nyte utsikten og slappe av med litt boblevann og snitter mens du nettverker med andre deltagere.

Dag 2, torsdag 14. april


08.00 - 08.30

Registrering og morgenfika

08.30 - 09.15 Fellessporet

Internasjonalt utblikk: Hva kan vi lære oss av USA?

Lainey Feingold

USA har en rekke lover og regler som påvirker digital universell utforming. Ofte blir det sagt at universell utforming er en borgerrettighet. Hvordan kan disse regelverkene brukes mest effektivt for å sikre at universell utforming faktisk blir bedre for den enkelte?

Lainey Feingold. Foto

Lainey Feingold er advokat med spisskompetanse innen rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har arbeidet i over 20 år med teknikkspørsmål relatert til synshemminger. Lainey er internasjonalt anerkjent, blant annet for hennes måte å løse tvister på utenfor retten med metoden ”Structured Negociation”.

09.15 - 09.45 Fellessporet

Et globalt initiativ for inkluderende IT: G3ict

Francesca Cesa Bianchi

Organisasjonen G3ict er mest kjent for sine internasjonale rapporter og statistikk rundt FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Men G3icts medarbeidere er også aktivt engasjert i å hjelpe utviklingsland med å implementere policys for universell utforming. Hvordan fungerer det egentlig i land langt borte fra våre egne?

Francesca Cesa Bianchi. Foto

Francesca Cesa Bianchi har vært viseformann i G3ict helt siden organisasjonen ble startet. Hun har lang erfaring med digital inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og internasjonale relasjoner. Francesca er styremedlem i FN-organet for utdanning og forskning, UNITAR, og hun har tidligere arbeidet som frilansjournalist for CNN.

09.45 - 10.00

Pause med fika på entréplan

10.00 - 10.40 Fellessporet

Kundecase SPSM: Universell utforming i praksis

Stig Andersson

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), tilsvarende norske Statped, arbeider for å bedre forutsetningene for at barn, unge og voksne skal kunne nå sine utdanningsmål, uavhengig av funksjonsevne. Dermed er kravene på universell utforming satt høyt. I denne presentasjonen får vi vite hvordan man arbeider metodisk for å oppnå høy grad av universell utforming – selv på områder som kanskje ikke synes like opplagt.

Stig Andersson. Foto

Stig Andersson er samordner for digital utvikling av undervisningsmateriell hos SPSM. Han har arbeidet med digital utvikling og universell utforming av undervisningsmateriell på flere nivåer. Stig samarbeider gjerne med forlag, og deltar i nettverk og arbeidsgrupper som blant annet tar frem retningslinjer for universell utforming.

10.45 - 11.30 Innholdssporet

Hva kan smart teknikk gjøre for deg dersom du blir hjemløs?

Stefan Johansson,
Lena Murray og
Nicolas Fierro

Kan en smartklokke forandre livet? Kan den forandre hvordan en hel virksomhet arbeider? Funka, Socialförvaltningen i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa samarbeider for å undersøke hvordan teknikk kan forenkle livet og hjelpe personer som av ulike grunner har vært hjemløse og som nå skal få et sted å bo. Ny teknikk skaper nye løsninger!

Stefan Johansson. Foto

Stefan Johansson er ideolog og ekspert på universell utforming hos Funka. Akkurat nå er han doktorstipendiat ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på deltid der han forsker på den kognitive delen av universell utforming.

Lena Murray. Foto

Lena Murray fra Socialförvaltningen i Stockholms Stad har vært drivende i prosjektet.

Nicolas Fierro. Foto

Nicolas Fierro er én av prosjektdeltagerne. Han bruker flere ulike apper og hjelpemiddel som gjør livet enklere.

10.45 - 11.30 Teknikksporet

Maskinalderen er her! Nye verktøy og teknikker gir god støtte

Chris Heilmann

De største problemene knyttet til universell utforming oppstår ikke når nettsteder utvikles, men når de forvaltes og oppdateres. Det er vanskelig å skrive innhold, finne bilder og håndtere videoer slik at de blir tilgjengelig for alle. Kunnskap om maskiner og kunstig intelligens kan hjelpe til med å skape universelt utformet innhold, og gi deg verktøy for å unngå problemer relatert til universell utforming.

Chris Heilmann. Foto

Chris Heilmann arbeider som programsjef for Microsoft Edge. Han har egnet en stor del av sitt liv til å forbedre internett, blant annet for Yahoo og Mozilla. Chris er en populær foredragsholder som har skrevet flere bøker.

11.30 - 12.30

Lunsj serveres i restauranten på entréplan

12.30 - 13.10 Innholdssporet

Design og inkluderende UX

Denis Boudreau

Personer med nedsatt funksjonsevne er nettets største minoritet, men det perspektivet er sjelden med i konseptarbeid eller interaksjonsdesign. Dette foredraget beskriver de siste designtrendene, og gir innsikt i hvordan man kan skape opplevelser som vekker følelser og er estetisk tiltalende, samtidig som universell utforming er i høysetet.

Denis Boudreau. Foto

Denis Boudreau er ekspert på universell utforming og strategisk rådgiver hos Deque Systems i Montreal. Han er medlem i flere av W3Cs arbeidsgrupper, og han har vært opptatt av sosial inkludering på nett i over 15 år. Denis driver også en konferanse om universell utforming i Montreal.

12.30 - 13.10 Teknikksporet

Bygg opp, endre, riv ned

Léonie Watson

Denne presentasjonen viser et bilde på utprøvd, ny og kommende teknikk som kan endre hvordan vi lager og designer grensesnitt. Du får nye perspektiv på SVG, FlexBox, Vibration API og CSS Speech, med kodeeksempler som viser brukervennlig teknikk og fungerende idéer.

Léonie Watson. Foto

Léonie Watson er ekspert på universell utforming hos The Paciello Group. Hun er viseformann i W3Cs arbeidsgruppe for webplattformer og en aktiv medlem av arbeidsgruppene for ARIA og SVG. Léonie skriver for SitePoint.com og Smashing magazine, og blogger på tink.uk.

13.15 - 14.00 Innholdssporet

Universell utforming 2.0: interne systemer

Andreas Cederbom

Mange organisasjoner har satset store penger på å få frem universelt utformede eksterne nettsteder. Derimot er det få som har jobbet med sine interne systemer, selv om det er der risikoen for å diskriminere som regel er størst. Dårlige interne systemer koster samfunnet store summer hvert år. Denne presentasjonen vender blikket innover og peker på mulige måter å håndtere umulige sitasjoner på.

Andreas Cederbom. Foto

Andreas Cederbom er analyseansvarlig hos Funka. Han er spesialist på WCAG og andre regelverk rundt universell utforming, samt ekspert på ulike hjelpemidler. Andreas er hovedansvarlig for metodikken og indikatorene som utgjør kjernen i Funkas virksomhet.

13.15 - 14.00 Teknikksporet

Et innblikk i WCAGs videre arbeid

Joshue O Connor

Det skjer mye innen WCAGs nye arbeidsgrupper og de siste oppdaterte teknikkene. Flere områder granskes for å møte brukernes varierende behov og den tekniske utviklingen, blant annet mobile grensesnitt, synshemming og kognitive funksjonsnedsettelser. Dette foredraget tar for seg den nye utviklingen og hva som er i vente.

Joshue O Connor. Foto

Joshue O Connor er ekspert på universelt utformet UX og daglig leder hos Interaccess.ie. Han er en erfaren teknikk-konsulent med mange års virksomhet innen universell utforming på nett, mobil- og apputvikling. Joshue har skrevet bøker, og er for øyeblikket viseformann i WCAGs arbeidsgruppe.

14.00 - 14.15

Pause med fika på entréplan

14.15 - 14.55 Fellessporet

Død over pisspreiket

Brad Frost

Vi bombarderes av informasjon i stadig større grad, men mye av det vi mottar interesserer vi oss ikke for i det hele tatt. Mange aktører kjemper for å få et par sekunders oppmerksomhet, og visse av dem tyr til sleipe triks for å nå frem. Denne presentasjonen er et opprop for en fellesdugnad for å fjerne overflødig informasjon og kreve respekt for mennesker og deres tid.

Brad Frost. Foto

Brad Frost er webdesigner, foredragsholder og konsulent stasjonert i Pittsburgh. Han har skrevet flere bøker og utviklet verktøy og ressurser for webdesignere, for eksempel Atomic Design, This Is Responsive, Pattern Lab, Styleguides.io, WTF Mobile Web, og Mobile Web Best Practices.

14.55 - 15.00

Konferansen avsluttes