Program og dokumentasjon

Nå har vi lastet opp alle foredragspresentasjonene slik at du som deltok på Funkas Tilgjengelighetsdager kan ta del av materialet. Vi tar ikke ansvar for verken universell utforming av eller innholdet i presentasjonene.

Dag filter
Spor filter
Oversiktsfilter

Dag 1, tirsdag 4. april


08.00 - 09.00 Fellessporet

Introduksjonskurs (utenfor konferanseprogrammet)

Om du vil kan du kjøpe en kort introduksjon for deg som er ny innom området:
”Det viktigste om universell utforming på nett på 60 minutter” finnes som et tillegg ved siden av Tilgjengelighetsdagene. Tanken er å gjøre det litt lettere for deg som er nysgjerrig på universell utforming, men ikke kjenner at du har oversikt over grunnkunnskapene helt enda.

Pris: 1500 kroner per person.

08.30 - 09.30

Registrering og morgenfika

09.30 - 09.45 Fellessporet

Velkommen og innledning

Andreas Cederbom og
Lena Drevsjø, Funka

Tilgjengelighetsdagenes moderatorer presenterer seg og innleder konferansen.

Andreas Cederbom. Foto

Andreas Cederbom er analyseansvarlig hos Funka. Han har mange års erfaring innen internasjonalt arbeid med universell utforming og er en av Funkas eksperter på krav og hjelpemidler.

Lena Drevsjø. Foto

Lena Drevsjø er ekspert på universell utforming på Funkas Oslokontor. Hun gransker grensesnitt og gir støtte til våre kunder rundt universell utforming.

09.45 - 10.15 Fellessporet

EU-lovgivning og policys rundt tilgjengelighet på nett

Inmaculada Placencia-Porrero, EU-kommisjonen

Det skjer mye med tanke på tilgjengelighet på nett i EU akkurat nå. Denne presentasjonen gir en oversikt over gjeldende lovgivning og policyarbeid med fokus på EUs Direktiv om tilgjengelighet på nettsider og i mobilapplikasjoner. Sesjonen vil forklare den lovgivende prosessen og også hvordan gjennomføringen fungerer. Avslutningsvis forklares hvilken rolle standarder for tilgjengelighet har for lovverket og hvordan de brukes.

Inmaculada Placencia-Porrero. Foto

Inmaculada Placencia-Porrero er Seniorekspert i enheten for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i EU-kommisjonen. Enheten er ansvarlig for koordineringen av EUs politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, EUs strategi for funksjonshemmede 2010-2020 og gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på EU-nivå. Inmaculada er utdannet innen fysikk og informatikk. Hun har helt siden 1991, da hun sluttet seg til den Europeiske kommisjonen, fokusert på tilgjengelighetsarbeid.

Inmaculada Placencia-Porrero, presentasjon på engelsk, powerpoint (827 kb), åpnes i nytt vindu

10.15 - 10.45 Fellessporet

EUs direktiv om universell utforming på nett gjennomføres i Sverige – men hvordan og når?

Henrik Ardhede, Finansdepartementet i Sverige

EU har blitt enige om et direktiv for universell utforming på nett, hvilket innebærer at direktivet skal omvendes til nasjonal lovgivning i alle medlemsstater, noe som også vil påvirke Norge i stor grad som følge av EØS-avtalen. Hvordan går arbeidet med å gjennomføre dette til og hvordan tidsplanen ser ut. Webdirektivet er et såkalt miniharmoniseringsdirektiv. Hva betyr det?

Henrik Ardhede er jurist med dommerutdanning og har blant annet arbeidet med digitaliseringsspørsmål hos det svenske Domstolsverket, tilsvarende Domstoladministrasjonen i Norge. I dag er han ansatt som emnesakkyndig ved Enheten for digital forvaltning hos det svenske Finansdepartementet. Han og en kollega på avdelingen har hovedansvaret for den såkalte bokstavutredningen, som har i oppgave å sende inn forslag på hvordan EUs Direktiv om tilgjengelighet på nettsider og i mobilapplikasjoner skal gjennomføres i Sverige.

Henrik Ardhede, presentasjon på svensk, powerpoint (617 kb), åpnes i nytt vindu

10.45 - 11.30 Fellessporet

Når universell utforming ikke lengere er fritt valgt arbeid

Susanna Laurin, Funka

Flere av EUs land har ikke hatt noen lovgivning rundt universell utforming på nett tidligere, men nå er det forandringer når det gjelder anskaffelser, interne og eksterne grensesnitt. Hva innebærer det helt praktisk for nettstedseiere som må leve opp til kravene? Hvordan forberede seg best, og går det å bruke regelverket til noe positivt?

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin er daglig leder hos Funka, og ekspert i EUs arbeidsgruppe for Webtilgjengelighetsdirektivet. Hun er representant for den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle eksperter på universell utforming, IAAP, i Europa og er aktiv i et antall nasjonale og europeiske standardiseringskomiteer. Blant annet har hun vært med og utarbeidet EN 301 549.

Susanna Laurin, presentasjon på svensk, powerpoint (8,9 Mb), åpnes i nytt vindu

11.30 - 12.30

Lunsj serveres i begge etasjer

12.30 - 13.10 Innholdssporet

Pep talk om universell utforming

Moa Glantz og
Hampus Sethfors, Funka

Et herlig foredrag fylt med gode eksempler. Gjennom årene har Funka hjulpet mange hundre organisasjoner i deres arbeid med universell utforming. Vi har møtt på mange vellykkede prosjekter, og prosjekter som har forandret hele organisasjoner. I dette inspirasjonsforedraget tar vi opp en rekke ulike praktiske eksempler på hvordan små endringer i tilnærming og økt brukerinvolvering kan gjøre store forskjeller, og som fører til et mer universelt utformet og inkluderende grensesnitt.

Moa Glantz. Foto

Moa Glantz er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Hun gransker grensesnitt, gjennomfører brukertester og gir støtte rundt den tekniske og pedagogiske delen av universell utforming, samt interaksjonsdesign.

Hampus Sethfors. Foto

Hampus Sethfors er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Han er en populær kursholder med bred erfaring med hjelpemidler og apper. Hampus gir støtte rundt den tekniske og pedagogiske delen av universell utforming, og gjennomfører analyser og brukertester.

Moa Glantz og Hampus Sethfors, presentasjon på svensk, powerpoint (71,2 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Teknikksporet

Snart skjer det: WCAG 2.1 er på vei!

Andrew Kirkpatrick, Adobe

Akkurat nå jobber tre arbeidsgrupper parallelt med å komplementere WCAG med nye fremgangskriterier for mobile grensesnitt, synshemminger og kognitive nedsettelser. Dette foredraget vil gi deg informasjon om hvordan arbeidet utvikler seg, hvilke områder som sannsynligvis kommer til å være med i neste versjon, og hva som skjer med de nasjonale regelverkene når en global standard videreutvikles.

Andrew Kirkpatrick. Foto

Andrew Kirkpatrick har jobbet med universell utforming i Adobe siden 2005, og er nå ansvarlig for overordnet strategi og ledelse når det gjelder Adobes arbeid med universell utforming, inklusive standarder og program. Sammen med Joshue O Connor er Andrew formann i WCAGs arbeidsgruppe. Dette innebærer blant annet at han leder arbeidsgruppen, samordner de ulike sub-gruppenes arbeid og setter retningen for fremtidig utvikling. Andrew sitter også i styret for den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen  universell utforming, IAAP.

Andrew Kirkpatrick, presentasjon på engelsk, pdf (157 kb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 14.00 Innholdssporet

Vis det du vil fortelle: bilder som effektiv kommunikasjon

Cordelia McGee-Tubb, Dropbox

Om du bruker illustrasjoner, ikoner og andre bilder blir ditt nettinnhold både mer engasjerende og dynamisk. Men hvordan får du bilder til å formidle det samme til målgrupper med forskjellige forutsetninger? Gjennom å bruke prinsipper fra tegneserier og universell design, utforsker dette foredraget utfordringer og teknikker for å inkludere bilder på en effektiv måte som fungerer for brukere i ulike kulturelle sammenhenger, og med forskjellig språk og evner.

Cordelia McGee-Tubb. Foto

Cordelia McGee-Tubb har en mastergrad i å lage tegneserier og skriver nå på sin første bok. Som utvikler hos Dropbox er hun ansvarlig for arbeidet med universell utforming, samt interne prosesser. Cordelias lidenskap er tegneserier og webgrensesnitt som funker for alle. Hun hjelper også eldre med IT-spørsmål og samler på hatter som ser ut som mat (!).

Cordelia McGee-Tubb, presentasjon på engelsk, powerpoint (6 Mb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 14.00 Teknikksporet

Hvordan lykkes du med moderne teknikk?

Glenn Ivar Husom og
Torbjørn Helland Solhaug, Funka

HTML5, skript og WAI-ARIA er kraftfulle verktøy som kan skape sensasjonelle grensesnitt. De er også pakket med teknikker som fremmer universell utforming. Likevell, eller kanskje nettopp derfor, finnes det utallige eksempler på hvordan moderne teknikker blir et tilgjengelighetshinder, selv om utviklerne har gått inn med stor entusiasme. Funkas eksperter bryter ned problematikken og viser gode eksempler.

Glenn Ivar Husom. Foto

Glenn Ivar Husom er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Han jobber med interaksjonsdesign, universell utforming av PDF-dokumenter, og tester og gransker teknisk og pedagogisk universell utforming. Glenn er kjempegod til å bake kaker og har konkurrert på norsk TV.

Torbjørn Helland Solhaug. Foto

Torbjørn Helland Solhaug er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Han gir støtte i form av teknisk og pedagogisk universell utforming, tester grensesnitt og deltar i utredningsarbeid. Han har i flere år ledet Funkas løpende støtteprosjekt med ULOBA, og er en populær kursholder.

Glenn Ivar Husom og Torbjørn Helland Solhaug, presentasjon, powerpoint (40,8 Mb), åpnes i nytt vindu

14.00 - 14.15

Pause, fika i begge etasjer

14.15 - 14.55 Innholdssporet

Kan en UX-designer sikre en god brukeropplevelse?

Oskar Gustafsson, Funka

Ledere, produkteiere og prosjektledere begynner endelig å forstå nytten av å få inn UX-kompetanse i prosjekter og virksomheter. Men det holder ikke å la en UX-designer skisse flyten og grensesnittet for å sikre en god brukeropplevelse. Brukeres opplevelse av et produkt eller tjeneste skapes av helheten hvor det er mange deler som samhandler. Det kan holde med at en tilsynelatende liten del feiler for at opplevelsen blir dårlig, til tross for at alt annet er rett. Vi går igjennom viktige puslebiter som påvirker brukeropplevelsen og som ikke får forbises dersom resultatet skal bli akkurat så bra som du har tenkt!

Oskar Gustafsson. Foto

Oskar Gustafsson er ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Han er populær som prosjektleder hos kunder, leder workshops, konseptutvikler og gjør kunders behov til konkrete konsepter og gjennomtenkte løsningsforslag. Dessuten driver han Funkas kommunenettverk.

Oskar Gustafsson, presentasjon på svensk, powerpoint (26,7 Mb), åpnes i nytt vindu

14.15 - 14.55 Teknikksporet

Å bygge en praksis rundt universelt utformet UX-design

Jesse Beach, Facebook

Hos Facebook prater vi om behovet for å utvide tilgjengelighetsarbeidet. Vi forventer at innflytelsen som vårt team har på utviklingen i selskapet, er større og vokser raskere enn selve gruppen. Gjennom prosesser og verktøy legger vi ansvaret på respektive produktutviklere, så kan vi fokusere på innovasjon. Tiden vi sparer på dette bruker vi på å forflytte universell utforming fra å rette på feil til å fikse UX-design. Dette foredraget viser også hvordan neste versjon av ARIA gir muligheter til å forbedre sidenavigasjon for alle.

Jesse Beach. Foto

Jesse Beach startet sin tekniske karriere innen språkforskning, så til UX-design og er nå fast forankret i front-end utvikling. Hos Facebook bruker hun sin energi på å utvikle stabile, vakre og universelt utformede grensesnitt. Jesse argumenterer hardnakket for mangfold og inkludering så fort muligheten er der.

 

Jesse snakket om følgende (tekst på engelsk):

Beskrivelse av LogicalGrid komponent (åpnes i nytt vindu)


Andre prosjekter (linkene nedenfor åpnes i nytt vindu)

https://github.com/evcohen/eslint-plugin-jsx-a11y

http://astexplorer.net/

https://github.com/facebook/jscodeshift


Konsept for ARIA (linkene nedenfor åpnes i nytt vindu)

https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#feed

https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#grid

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#grid

15.00 - 15.40 Fellessporet

15.40 - 16.00 Fellessporet

Surprise

I tradisjonen tro tilbyr vi en hemmelig avslutning etter den første dagens fordrag. Og som vanlig tør vi å love at du aldri har oppleved noe lignende!

16.00 - 18.00 Fellessporet

Mingling og utstilling

Velkommen til vår utstilling med stasjoner der du kan prøve hjelpemidler og prate med brukere, eller spørre våre eksperter om alt du vil vite om universell utforming. Du kan også nyte utsikten og slappe av med litt bobler og kanapeer mens du nettverker med andre deltakere.

Dag 2, onsdag 5. april


08.00 - 08.30

Registrering og morgenkaffe

08.30 - 09.05 Fellessporet

Tilgjengelighet forandrer verden

Debra Ruh, Ruh Global

Alt det arbeidet som gjøres for å sikre universell utforming holder på å forandre verden. Dette foredraget viser hvordan tilgjengelig IT støtter globale endringer, i alt fra tekniske løsninger til virkelig inkludering. Arbeidet med økt tilgjengelighet gir merverdi til tingenes internet, smarte byer, robotteknikk, 3D-utskrifter og bærbar teknikk. På denne måten gir innovasjon innen universell utforming økte muligheter for sosial integrasjon, sysselsetting og utdanning.

Debra Ruh. Foto

Debra Ruh fokuserer på globale spørsmål knyttet til universell utforming og menneskerettigheter, ikke minst gjennom sitt arbeid knyttet til markedsoppdrag for FN-organet G3ict. Debra er en av grunnleggerne av AXSChat, verdens største twitterchat med over 1 milliard tweets. Hun er styremedlem i og strategisk rådgiver for flere internasjonale organisasjoner og en anerkjent foredragsholder.

Debra Ruh, presentasjon på engelsk, powerpoint (18 Mb), åpnes i nytt vindu

09.05 - 09.45 Fellessporet

Selvdeklarasjon av universell utforming – det kan funke!

Jason Kiss, New Zealands regjering

I 2014 begynte New Zealands myndiheter å rapportere status for universell utforming på sine egne nettsteder gjennom såkalt egenvurdering. Dette var et første steg mot regelmessig måling. Myndighetene opplevde det som utfordrende, og resultatene var ikke perfekte, men prosjektet var fortsatt en reell suksess. Dette foredraget forklarer hvilken støtte myndighetene fikk, med sine ulike forutsetninger og kompetenser. Vi ser også på hvor pålitelig og nyttig resultatet var og hvorfor det var verdt det. Avslutningsvis presenteres konsekvensene selvdeklarasjonen har fått for regjeringens neste trinn.

Jason Kiss. Foto

Jason Kiss er seniorrådgiver og leder for webstandarder og universell utforming ved New Zealands regjering. Han er også rådgiver for regjeringens håndtering av domenenavn og bidrar som redaktør i W3CS HTML Accessibility API Mappings specification.

Jason Kiss, presentasjon på engelsk, powerpoint (14,4 Mb), åpnes i nytt vindu 

09.45 - 10.00

Pause, fika på begge plan

10.00 - 10.40 Innholdssporet

Kundecase Stångåstaden: Hvordan vi tok oss ut av fallgruvene på vei mot kommunikasjon for alle

Marie Aktö og
Albin Wahlqvist, Stångåstaden

Boligselskapet Stångåstaden har i flere år arbeidet for en mer en universelt utformet og inkluderende kommunikasjon. Veien til kundetilfredshet har gått gjennom ekspertgranskinger, brukertester, endringer i den grafiske profilen og etableringen av egen håndbok. Stångåstaden forteller også om hvordan de fikk med seg sine kolleger, reklamebyråer og andre selskaper lokalt på reisen.

Marie Aktö. Foto

Marie Aktö er markedssjef i boligselskapet Stångåstaden. Hun har tidligere arbeidet i energi-bransjen, IT-bransjen og forsvarsindustrien. Marie har blant annet eksamen fra Henley Management College og Berghs School of Communications.

Albin Wahlqvist. Foto

Albin Wahlqvist er kommunikator i boligselskapet Stångåstaden. Han har tidligere arbeidet i energibransjen og på Panduro. Albin har blant annet en bachelorgrad i media- og kommunikasjonsvitenskap.

Marie Aktö og Albin Wahlqvist, presentasjon på svensk, powerpoint (25,7 Mb), åpnes i nytt vindu

10.00 - 10.40 Teknikksporet

10 Vanlige utfordringer i et webprosjekt

Lina Larsson,
Christer Janzon og
Henrik Juhlin, Funka

Funkas utviklings- og designteam viser hvordan vi løser noen av de vanligste problemene i våre kunders webprosjekter. Det handler om både design og kode når vi viser gode eksempler på responsive tabeller, hvordan vi hjelper brukere med å fylle i skjema ved hjelp av tilbakemeldinger og forbedrer brukeropplevelsen med ikoner.

Lina Larsson. Foto

Lina Larsson er grafisk designer og ekspert på universell utforming hos Funka. Hun jobber med å skape design der form og funksjon samspiller for en bedre brukeropplevese og hun drives av å finne kreative løsninger der god design bidrar til å forenkle og tydeliggjøre informasjonsflyten.

Christer Janzon. Foto

Christer Janzon er front end-utvikler og ekspert på universell utforming hos Funka. Christer er også en erfaren gransker av systemarkitektur og har under årenes løp analysert enorme mengder kode.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin er system- og webutvikler med innretting på EPiServer med fokus på universell utforming. Hans drivkraft er å løse de store utfrodringene på en enkel og smart måte for brukernes beste.

Lina Larsson, Christer Janzon og Henrik Juhlin, presentasjon på svensk, powerpoint (110,8 Mb), åpnes i nytt vindu

10.45 - 11.30 Innholdssporet

Glad som en laks - om innhold som alle forstår

Karin Forsell, Funka

Både svensk og norsk offentlig sektor har lenge jobbet med klarspråk, selv om norsk lov ikke krever det slik tilfelle er med den svenske språkloven. Men fremdeles strever 30 % av voksne i Norge med å forstå innholdet i en offentlig tekst. Godt språk blir stadig viktigere ettersom migrasjonen mellom land øker jevnt trutt - antall personer med annet morsmål enn hovedspråket øker i Norge og mange andre land. Dette foredraget handler om hvordan skrive forståelig svensk, men de fleste av prinsippene og anbefalingene er høyst relevante også når du skriver norsk – noen fordi de er generelle og andre fordi språkene våre er ganske like.

Karin Forsell. Foto

Karin Forsell er språkekspert hos Funka og er utdannet journalist. Hun analyserer og bearbeider tekster så de blir forståelige for alle. Karin håndterer både klarspråk og lettlest og hun er en populær kursholder.

Karin Forsell, presentasjon på svensk, powerpoint (5,6 Mb), åpnes i nytt vindu

10.45 - 11.30 Teknikksporet

NVDA: open source hjelpemiddelet som gir blinde en bedre sjanse

Michael Curran, NVDA

NVDA er en kostnadsfri skjermleser bygd med åpen kildekode som gir støtte til mer enn 70 000 blinde i 150 land. I dette foredraget får du tips og triks rundt universelt utformet programvare, hvordan hjelpemidlene relaterer seg til aktuelle standarder og et teknisk innblikk i hvordan skjermlesere henter relevant informasjon fra nettlesere og annen programvare. Dessuten belyses fordelene med åpen kildekode for hjelpemidler og NVDAs posisjon i tilgjengelighetsindustrien.

Michael Curran. Foto

Michael Curran er en av gründerne og utviklerne av NVDA. Han fokuserer på utvikling av programvare innen området universell utforming og brenner for å hjelpe blinde i samfunnet på ulike måter. Michaels arbeid med NVDA har gitt han stor kunnskap om standarder og programvare APIer. Han har arbeidet med Mozilla, Microsoft, Google og Adobe, og han har også bidratt til økt universell utforming i deres respektive produkter.

11.30 - 12.30

Lunsj serveres i begge etasjer

12.30 - 13.10 Innholdssporet

Kundecase Kungälv kommune, Sverige: Slik kan du jobbe effektivt med film

Susanne Junkala og
Jonas Strömberg, Kungälv kommune, Sverige

Den svenske kommunen Kungälv produserer film for å nå ut til nye målgrupper, i sosiale medier og på kommunens nettsted. All produksjon skjer lokalt på kommunikasjonsenheten for å øke gjenkjenningsfaktoren. I dette foredraget viser vi hvordan man kan komme i gang med å lage film. Det som er enkelt kan også være proft.

Susanne Junkala. Foto

Susanne Junkala er kommunikasjonssjef hos Kungälvs kommun. Hennes satsing på bevegelig bilde kan oppsummeres med tre ord: nytenkning, mot og kreativitet. Hun har tidligere vært nyhetssjef for det private svenske tv-selskapet TV4 sin nyhetskanal i Vest-Sverige.

Jonas Strömberg. Foto

Jonas Strömberg er kommunikasjonsmedarbeider hos Kungälvs kommun. Han har jobbet med filmproduksjon innen fjernsyn i flere år. I mange år var han også en populær kursholder innen området bevegelig bilde. Jonas vil vise at film formidler følelser som gjør at budskapet kommer frem.

Susanne Junkala og Jonas Strömberg, presentasjon på svensk, pdf (3,8 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Teknikksporet

Universell utforming i en responsiv verden

Scott Jehl, Filament Group

Responsiv design har revolusjonert vår kapasitet til å levere en hensiktsmessig visuell design for skjermer i alle størrelser. Forandringer i brukergrensesnittets layout sammenfaller ofte med endringer av funksjonalitet og semantikk, hvilket gir nye og interessante utfordringer når det gjelder å gi meningsfull støtte til hjelpemidler. I dette foredraget kommer vi til å få lære oss hvordan man beholder universell utforming i komplekse, store og responsive grensesnitt.

Scott Jehl. Foto

Scott Jehl er designer og utvikler ved Filament Group i Florida. Han er en livlig talsmann for metoder som forbedrer universell utforming på nett for alle, og han snakker jevnlig på konferanser. Scott skriver for A List Apart og hacker på ulike open source-prosjekter på Github. Han har skrevet boken Responsible Responsive Design og er medforfatter av Designing with Progressive Enhancement. Scott er også en lidenskapelig surfer.

Scott Jehl, presentasjon på engelsk, åpnes i nytt vindu

13.15 - 14.00 Fellessporet

Treff eksperten

Nytt for i år er en økt der du kan møte Funkas eksperter i mindre rom under konferansen for å diskutere spørsmål fremmet av publikum selv. Du kan velge om du vil rette ditt spørsmål til en utvikler, designer, innholdsekspert, interaksjonsdesigner, krav- og regelverkspesialist, hjelpemiddelekspert, bestiller- og anskaffelseskompetanse eller generelle eksperter på universell utforming – og få råd og støtte direkte!

14.00 - 14.15

Pause med fika på entréplan

14.15 - 14.55 Fellessporet

#SUX: Some Users’ Experience

Billy Gregory, Paciello Group

Når UX ikke inkluderer alle brukere, burde det ikke da kalles for ”noen brukeres opplevelser”, eller ...(uoversettelig) #SUX? Om vi ikke tar hensyn til alle brukere, bryr vi oss bare om noen. I dette provoserende og informative foredraget ser vi på hvordan designtrender og akseptert best practice ikke tar hensyn til alle brukeres behov. Når design kun henvender seg til noen brukere er det korttenkt og ikke inkluderende. I vår søken etter å være moderne og lekre glemmer vi å være brukbare.

”For many users, this #SUX.”

Billy Gregory. Foto

Billy Gregory er ekspert på universell utforming og senior utvikler innen universell utforming hos The Paciello Group i Canada. På fritiden er Billy aktiv i et nettverk for hjelpemidler og han er også med-arrangør av konferanser og samlinger rundt universell utforming og månedlige meet ups i Toronto. 

14.55 - 15.00

Konferansen avsluttes