Program og dokumentasjon

Dag filter
Spor filter
Oversiktsfilter

Dag 1, tirsdag 9. april


08.00 - 09.00 Felles spor

Introduksjonskurs (utenfor konferanseprogrammet)

Erik Börjesson, Funka

Om du vil kan du kjøpe en kort introduksjon for deg som er ny innom området:
”Det viktigste om universell utforming på nett på 60 minutter” finnes som et tillegg ved siden av Tilgjengelighetsdagene. Tanken er å gjøre det litt lettere for deg som er nysgjerrig på universell utforming, men ikke kjenner at du har oversikt over grunnkunnskapene helt enda.

Pris: 1500 kroner per person.

Erik Börjesson. Foto

Erik Börjesson er kursholder og prosjektleder hos Funka. Han er flink til å formidle kunnskap om universell utforming på ulike nivåer, og trives på scenen. Erik er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC). Ved siden av å bidra med støtte knyttet til universell utforming, har Eric en karriere som standup-komiker.

 

08.30 - 09.30

Registrering og morgenfika

09.30 - 09.40 Felles spor

Velkommen og innledning

Jay Cardinali, Walt Disney Parks and Resorts og
Sandra Eriksson, Funka

Tilgjengelighetsdagenes moderatorer presenterer seg og innleder konferansen.

Jay Cardinali. Foto

Hovedmoderator
Jay Cardinali har mer enn 30 års erfaring fra Walt Disney Parks and Resorts, senest som global tilgjengelighetssjef. Han er formann i IAAPs globale råd. Jay er fast bestemt på at universell utforming er en fundamental del av virkelig god service og han er alltid villig til å dele sin kunnskap. Jay er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).

 

Sandra Eriksson. Foto

Moderator på teknikksporet
Sandra Eriksson er ekspert på universell utforming hos Funka med særlig fokus på tolking av krav og testing med ulke typer av hjelpemidler. Hun bidrar med støtte og anbefalinger i mange ulike typer av kundeoppdrag og hun hjelper våre kunder med å prioritere rett. Sandra er Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

09.40 - 10.10 Felles spor

Siste nytt fra EU-kommisjonen om Webdirektivet

Gudrun Stock, EU-kommisjonen

I september skal de første grensesnittene følge kravene til EUs webdirektiv om universell utforming. Hvordan kommer tilsynet til å gjennomføres i ulike land, og hvordan kan loven utvikles i fremtiden?

Gudrun Stock. Foto

Gudrun Stock er nestleder ved avdelingen for universell utforming, DG CONNECT, ved EU-kommisjonen.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Gudrun Stock, presentasjon på engelsk, powerpoint (0,5 Mb), åpnes i nytt vindu

10.10 - 10.40 Felles spor

Europeisk Tilgjengelighetslov – for kommersiell sektor

Inmaculada Placencia Porrero, EU-kommisjonen

I april tas beslutningen om nøyaktig når den europeiske Tilgjengelighetsloven skal tre i kraft. Loven som omfatter deler av næringslivet pålegger krav til digital tilgjengelighet, blant annet for sektorer som finans, e-handel og e-bøker. Dette foredraget inneholder garantert rykende fersk informasjon!

Inmaculada Placencia Porrero. Foto

Inmaculada Placencia Porrero er seniorekspert ved enheten for sosiale spørsmål, funksjonsnedsettelser og inkludering, DG Employment. Hun har drevet spørsmålet om lovgivning knyttet til universell utforming på nett i mer enn 15 år.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Inmaculada Placencia Porrero, presentasjon på engelsk, powerpoint (266 kb), åpnes i nytt vindu

10.40 - 11.00 Felles spor

Siste nytt fra Sverige: DIGG skal føre tilsyn og gi støtte

Tommy Olsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Den relativt nyetablerte svenske myndigheten for digital ledelse, også kalt DIGG, kommer til å bli et knutepunkt for digitaliseringen av offentlig sektor. DIGG fungerer både som en hjelpende hånd og en pådriver. Dette foredraget handler om det kommende tilsynsarbeidet knyttet til loven om universell utforming i digitale offentlige tjenester og støtte i form av Web-retningslinjer.

Tommy Olsson. Foto

Tommy Olsson har vært tilgjengelighetsevangelist i 15 år hos det svenske selskapet Bolagsverket og er nå spesialist på universell utforming på nett hos DIGG.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Tommy Olsson, presentasjon på svensk, powerpoint (14,3 Mb), åpnes i nytt vindu

11.00 - 11.30 Felles spor

Hva innebærer det å følge loven?

Susanna Laurin, Funka

EUs medlemsstater har valgt å implementere EUs Webdirektiv på litt forskjellige måter, men for den enkelte nettstedseieren eller IT-leverandøren er utfordringene de samme. Hvordan sikrer du at noe er universelt utformet? Hva er good enough?? Hvordan prioriterer man? Hva er viktigst for brukerne? Dette foredraget inneholder gode råd og praktiske eksempler på hvordan du kan bruke loven som verktøy.

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin er Forsknings- og innovasjonssjef hos Funka og strategisk ekspert på universell utforming. Hun har ledet EUs arbeidsgruppe for EUs Webdirektiv og er teknisk ekspert i flere standardiseringskomiteer. Hun er blant annet ekspert i ETSI Special Task Force, som på oppdrag av EU-kommisjonen videreutvikler minimumskravene som lovgivningen er basert på i EN301549. Hun representerer den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, i Europa, og hun er Viseformann i IAAPs globale råd og hun leder den nordiske lokalavdelingen, IAAP Nordic. Susanna er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Susanna Laurin, presentasjon på svensk, powerpoint (6,94 Mb), åpnes i nytt vindu

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.10 Spor 1

Universelt utformet design i mobilgrensesnitt

Kathy Wahlbin, Interactive Accessibility

Denne forelesningen beskriver hvordan designprinsipper for mobilgrensesnitt og UX kan hjelpe, og i noen tilfeller skape vansker, for personer med funksjonsnedsettelser. Med praktiske eksempler illustrerer Kathy hvordan man best balanserer designbehovet for alle brukere.

Kathy Wahlbin. Foto

Kathy Wahlbin er sjef for Parciello Group og Interactive Accessibility. Hun har jobbet med et hundretalls kunder rundt om i verden siden 2001 for å gjøre digitale produkter tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Kathy bidrar til utviklingen av nye standarder, retningslinjer, teknikker og metoder for universell utforming, blant annet som en invitert ekspert til W3C. Hun ledet arbeidsgruppen som definerte kravene til universell utforming for mobilgrensesnitt i WCAG 2.1.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Kathy Wahlbin, presentasjon på engelsk, pdf (3,1 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Spor 2

WCAG 2,1 i praksis: løsninger som fungerer

Henrik Juhlin, Funka,
Frida Westholm, Funka og
Johan Kling, Funka

Nye krav innebærer nye utfordringer. Under denne presentasjonen viser vi gode eksempler på smarte implementeringer som oppfyller lovpålagte krav og som fungerer godt for brukere med varierende evner. Funkas Art Directors og utviklere deler sin kunnskap og kommer med tips og konkrete løsningsforslag for deg som ønsker å følge de såkalte minimumskravene i EUs Webdirektiv, som sannsynligvis innføres i norsk lov 1. juli 2019. Kravene i direktivet bygger på de nye suksesskriteriene i WCAG 2.1.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin er back end-utvikler som fokuserer på EPiServer og universell utforming hos Funka. Hans drivkraft er å løse de store utfordringene på en enkel og smart måte for brukerens beste.

 

Frida Westholm. Foto

Frida Westholm er art director og ekspert på universell utforming hos Funka med en stor interesse for brukeropplevelse. Hun har spesialisert seg på design som hjelper brukere med ulike behov og hun tror på at ting skal testes i det virkelige liv.

 

Johan Kling. Foto

Johan Kling er Kvalitetsansvarlig hos Funka. Han er den som sikrer at alt vi leverer er i verdensklasse. Johan leder leveranseteamet, og er ansvarlig for at Funka ligger i forkant med universell utforming, form og utvikling.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Henrik Juhlin, Frida Westholm og Johan Kling, presentasjon på svensk, powerpoint (236 Mb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 13.55 Spor 1

Klarspråk for alle

Karin Forsell, Funka

Det finnes konkrete språkregler for klart språk i stat og kommune, likevel har mange tekster et tunglest byråkratspråk. Kompliserte tekster utestenger mennesker fra viktig samfunnsinformasjon, noe som absolutt ikke er i tråd med de økte kravene til universell utforming. Hos Funka arbeider vi med flere spennende prosjekt med fokus på innhold. Blant annet komin-prosjektet, som undersøker hvordan svenske kommuner informerer personer med svensk som andrespråk. Velkommen til å ta del av nye funn og få konkrete tips.

Karin Forsell. Foto

Karin Forsell er språkekspert hos Funka og er utdannet journalist. Hun analyserer og bearbeider tekster så de blir forståelige for alle. Karin håndterer både klarspråk og lettlest og hun er en populær kursholder.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Karin Forsell, presentasjon på svensk, powerpoint (19,3 Mb), åpnes i nytt vindu

13.15 - 13.55 Spor 2

Tilgjengelige spill

Ian Hamilton

Gaming kan være viktig for inkludering. I 2017 så vi en fremgang på en skala vi aldri tidligere har opplevd, og i 2018 overgikk forventningene med stor margin. Denne forelesningen viser for eksempel hvordan og hvorfor tilgjengelig gamling spiller en rolle, hva som akkurat nå er på gang i bransjen, og hva som venter oss fremover.

Ian Hamilton. Foto

Ian Hamilton er spesialist på tilgjengelige spill, og som i løpet av de siste ti årene har jobbet for gamere med funksjonsnedsettelser gjennom å skrive, forelese, organisere arrangementer og bygge nettverk. Som konsulent gir han støtte til alt fra de minste indie-firmaene, til de største globale firmaene, men også forlag, plattformet og myndigheter. Ian er en av lederne bak konferansen GAconf og koordinator for retningslinjene for tilgjengelige spill; Game Accessible Guidelines.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Ian Hamilton, presentasjon på engelsk, powerpoint (14,9 Mb), åpnes i nytt vindu

13.55 - 14.10

Pause, fika

14.10 - 14.50 Spor 1

Å se verden gjennom en autistisk linse

Jamie Knight og Lion, BBC

Jeg elsker spørsmål. Hvert spørsmål gir meg en sjanse til å undersøke verden gjennom en ny linse. Denne forelesningen handler om min autistiske linse. Den måten jeg nærmer meg verden og noen av de hindringene jeg møter på. Vi kommer til å utforske en modell for kognitiv tilgjengelighet, og noen av de interessante spørsmålene den leder til.

Jamie Knight + Lion. Foto

Jamie og løven Lion er en autistisk duo som bor i Romford utenfor London. De er ikke så gode på å skrive tekster om seg selv i tredjeperson, og de er litt sjenerte. Men om du spør så forteller de om sitt arbeid: nesten ti år ved BBC der de jobber med alt fra iPlayer radio til spill for barn. Jamie Knight jobber som senior forskningssenior i det digitale tilgjengelighetsteamet. Hans fokusområde er hvordan man kan bruke VR for å undersøke nærvær, interaksjon, historier og forenkling.


Lions BBC-karriere handler mest om å håndtere antiloper.


Utenfor jobben har Jamie alt for mange sideprosjekter. Han liker å bygge ting, og har en byggesettbil og et antall skreddersydde mountain bikes på samvittigheten. I helgene jobber han med en programvare for å hindre kriminalitet, som akkurat nå overvåker betalinger på over 2 milliarder dollar ukentlig for å oppdage bedrageri og hvitvasking av penger.


Jamie har fortalt om sitt autistiske liv i mer enn ti år, og har forelest på fler enn 100 arrangementer av ulik størrelse. Han har bidratt til bøker, aviser og deltar i en postcast-serie for BBC.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Jamie Knight og Lion, presentasjon på engelsk, pdf (32,9 Mb), åpnes i nytt vindu

14.10 - 14.50 Spor 2

Framtidens publiseringssystemer kan gi økt universell utforming

Peter Sunna, Contentful og
Johan Kling, Funka

Publiseringssystemer, CMS, har gått fra å være enkle og effektive verktøy for utviklere, til å bli store plattformer som håndterer brukeropplevelser gjennom hele kundereisen. Det som kalles headless CMS er på sterk fremmarsj og dette innebærer en rekke fordeler for både utviklere og nettstedseiere. Men hva innebærer overgangen til headless CMS egentlig for universell utforming og web-standarder? Dette foredraget løfter frem eksempler på det nyeste og smarteste innen publiseringssystemer og universell utforming.

Peter Sunna. Foto

Peter Sunna leder produktteamet hos Contentful. Han har sine røtter i Umeå og arbeidet tidligere hos Funka. Peter er lidenskapelig opptatt av å lage produkter som løser reelle brukerproblemer og han utfordrer etablerte tenkemåter og forretningsmodeller. De siste tre årene har han bodd i Berlin der han har oppgaven med å modernisere måten innhold håndteres på når du bygger digitale produkter. Når Peter ikke skisserer på et whiteboard, liker han og omgås med familien eller nyte myggen på en avsidesliggende multemyr.

Peter Sunna, presentasjon på engelsk, pdf (3,5 Mb), åpnes i nytt vindu

 

Johan Kling. Foto

Johan Kling er Kvalitetsansvarlig hos Funka. Han er den som sikrer at alt vi leverer er i verdensklasse. Johan leder leveranseteamet, og er ansvarlig for at Funka ligger i forkant med universell utforming, form og utvikling.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Johan Kling, presentasjon på svensk, powerpoint (48 Mb), åpnes i nytt vindu

14.55 - 15.15 Felles spor

IAAP Nordic – sertifiser deg og bli medlem!

Frida Sandberg, IAAP Nordic

Den nordiske lokalavdelingen for bransjeorganisasjonen IAAP vokser stadig. I tillegg til å gi støtte til alle som vil lære seg mer om universell utforming, driver lokalavdelingen et prosjekt rettet mot universiteter og høgskoler. For at framtidens IT-spesialister skal få grunnleggende kunnskap på omradet, må universell utforming innføres som en naturlig del av høyere utdanning. Lær mer om hva medlemsorganisasjonen kan gjøre for deg og din organisasjon.

Frida Sandberg. Foto

Frida Sandberg er prosjektleder for den nordiske lokalavdelingen IAAP Nordic og er basert i Stockholm. Frida arbeider for å videreutvikle medlemsfordelene og driver virksomheten i Norge, Sverige, Finland og Danmark.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Frida Sandberg, presentasjon på svensk, powerpoint (72,2 Mb), åpnes i nytt vindu

15.15 - 15.35 Felles spor

Å tenke bærekraft – er det løsningen på digital ekskludering?

Neil Milliken, Atos

Det var under Funkas Tilgjengelighetsdager i 2016 som Jim Tobias sa” utilgjengelighet er litt sånn som forurensning”. Med dette utsagnet som utgangspunkt ser dette foredraget på hvordan vi kan bruke bærekraftige løsninger for å påvirke de problemene vi opplever med å spre budskapet om universell utforming på bred front.

Neil Milliken. Foto

Neil Milliken er Global Head of Accessibility hos Atos, der han gir strategisk rådgivning rundt policys, prosesser og tekniske løsninger for å oppfylle de ansattes og kundenes behov. Han er medgrunnlegger av AXSChat, Europas største twitter-chat med fokus på universell utforming og inkludering. Neil er Styreleder i World Inequality Database og Styreformann i Styret For Mangfold ved Institute of Coding.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Neil Milliken, presentasjon på engelsk, powerpoint (8,8 Mb), åpnes i nytt vindu

15.35 - 16.00 Felles spor

Surprise

I tradisjonen tro tilbyr vi en hemmelig avslutning etter den første dagens fordrag. Og som vanlig tør vi å love at du aldri har oppleved noe lignende!

16.00 - 18.00 Felles spor

Mingling og utstilling

Velkommen til vår utstilling med stasjoner der du kan prøve hjelpemidler og prate med brukere, eller spørre våre eksperter om alt du vil vite om universell utforming. Du kan slappe av med litt bobler og kanapeer mens du nettverker med andre deltakere.

Dag 2, onsdag 10. april


08.00 - 08.30

Registrering og morgenkaffe

08.30 - 08.40 Felles spor

Velkommen og innledning

Tilgjengelighetsdagenes hovedmoderator innleder konferansen.

08.40 - 09.10 Felles spor

Internasjonalt perspektiv Luxembourg: En lang og humpete vei

Gérard Soisson, Luxembourg Government IT Centre

Denne forelesningen handler om hvordan Luxembourg i nå mer enn 15 år har arbeidet for god universell utforming på nett på offentlig sektors nettsteder. Du får vite hvordan det hele startet, hvilke feil som er gjort, problemer som har oppstått, løsninger som utformes, metoder som er tatt frem, spørsmål som fortsatt står igjen, og hvor langt det er igjen til målet. Du får også vite mer om den rollen som Luxembourg har spilt for å utforme Webdirektivet, hvordan Luxembourg har implementert direktivet nasjonalt, og om hvilke brister og utfordringer som har oppstått på veien. Dessuten får du Luxembourgs perspektiv på noen av de bristene og uklarhetene som finnes i direktivet.

Gérard Soisson. Foto

Gérard Soisson er sjef for enheten "EU & International Affairs" ved Luxembourgs regjerings IT-senter, og er gjennom der involvert i de fleste grupper og ærender som handler om e-forvaltning på EU-nivå. Han har mer enn 20 års erfaring i e-forvaltning, og har jobbet for flere ulike myndigheter og departementer. Gérard har ansvaret for alt fra strategisk arbeid og standarder, til universell utforming- og webprosjekter.


Presentasjonen skjer på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolkning.

Gérard Soisson, presentasjon på engelsk, pdf (299 kb), åpnes i nytt vindu

09.10 - 09.50 Felles spor

Siste nytt fra Norge: tilsyn, bøter og tilpasning til EU

Malin Rygg, Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi

Norge har gjennom flere år tilbake hatt lovkrav til universell utforming på nett for både offentlig og privat sektor. I 2018 begynte tilsynsmyndigheten for første gang å advare om bøter. Hva ble resultatet og hvem kan vente seg kontroller fremover? Som medlem i EFTA kommer Norge til å implementere EUs Webdirektiv, kanskje allerede i år. Hva skjer da med det private næringslivet som omfattes av dagens lovkrav?

Malin Rygg. Foto

Malin Rygg er direktør for tilsynsmyndigheten i Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Myndigheten har ansvar for å utøve tilsyn opp mot Likestillings- og diskrimineringsloven. Malin er jurist med erfaring fra Konkurransetilsynet, og har tidligere arbeidet som advokat og dommer.


Presentasjonen er på norsk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Malin Rygg, presentasjon, powerpoint (52,2 Mb), åpnes i nytt vindu

09.50 - 10.05

Pause, fika

10.05 - 10.45 Spor 1

Et fjell av dokumenter: hvordan bestiger vi det?

Erik Börjesson, Funka,
Danne Borell, Funka og
Raouf Sormunen, Funka

EUs Webdirektiv som sannsynligvis innføres i norsk lov 1. juli 2019, stiller krav på dokumenter. Men hvordan påvirkes brukerne av dokumentene; universelt utformede eller ei? Vet du hvor mange dokumenter som er publisert på deres nettsted? Vet du hvordan du skal vurdere om de er tilgjengelige eller ikke? Under denne sesjonen vil du få konkrete tips om hvordan du bør arbeide med dokumenter på nettstedet ditt. Vi viser deg hvordan du går fram, hvordan du tester med hjelpemidler og hjelper deg gjennom de organisatoriske utfordringene du møter.

Erik Börjesson. Foto

Erik Börjesson er kursholder og prosjektleder hos Funka. Han er flink til å formidle kunnskap om universell utforming på ulike nivåer, og trives på scenen. Erik er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC). Ved siden av å bidra med støtte knyttet til universell utforming, har Eric en karriere som standup-komiker.

 

Danne Borell. Foto

Danne Borell er kursholder og ekspert på universell utforming hos Funka. Han både gransker og kvalitetssikrer universell utforming i ulike grensesnitt og han er en av Funkas fremste eksperter på tilgjengelige PDF-dokumenter. Danne är sertifisert Web Accessibility Specialist (WAS). Han har også en genuin interesse for universelt utformede spill.

 

Raouf Sormunen. Foto

Raouf Sormunen er ekspert på universell utforming hos Funka med fokus på hjelpemidler, spesielt for synshemmede. Raouf har bred kompetanse innen universell utforming på nett og han gransker og sikrer universell utforming i dokumenter og på nettsteder. Raouf er sertifisert Web Accessibility Specialist (WAS).


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Erik Börjesson, Danne Borell og Raouf Sormunen, presentasjon på svensk, powerpoint (132 Mb), åpnes i nytt vindu

10.05 - 10.45 Spor 2

Å navigere på nettet

Zoë Bijl, CrowdStrike

Hvordan brukes semantikken i HTML på nettet? Mennesker navigerer på mange ulike måter på nettet. Bristende semantikk på nettsteder kan gjøre det vanskeligere for brukerne å finne frem til riktig sted eller til og med hindre dem fra å fullføre det de kom til nettstedet for å gjøre. Å plassere innhold i ARIA landmarks, benytte ARIA-attributt korrekt og å benytte semantisk HTML vil gjøre det enklere å navigere for alle for alle brukere. Om du forstår hva semantikk er bra for og hvordan det kan brukes vil du kunne implementere det bedre.

Zoë Bijl. Foto

Michiel “Zoë” Bijl har skrevet på nettet siden milleniumsskiftet og er en av forfatterene til WAI-ARIA Authoring Practises. Hen jobber som ekspert på universell utforming for CrowdStrike.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Zoë Bijl, presentasjon på engelsk, pdf (6,4 Mb), åpnes i nytt vindu

10.50 - 11.30 Spor 1

Å tilby plass ved det kreative bordet

Jack Nicolai, Adobe

Denne presentasjonen handler om hvordan Adobe jobber med inkluderende design, med eksempel på gode metoder og verktøy. Forelesningen baseres på story telling og går ut fra idéen med å invitere venner på middag, der kokken eller verten med største selvfølgelighet tar hensyn til matallergier og preferanser og sørger for at alle har det bra. Det blir en tydelig analogi for hvordan vi designer og leverer produkter og gir våre gjester (eller brukere) en plass ved bordet.

Jack Nicolai. Foto

Jack Nicolai er produktsjef for Creative Cloud hos Adobe, med ansvar for inkluderende design. Han har en bakgrunn som animatør og designer, og har jobbet med noen av verdens største varemerker.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Jack Nicolai, presentasjon på engelsk, powerpoint (29,4 Mb), åpnes i nytt vindu

10.50 - 11.30 Spor 2

Kundecase: Et verktøy for egenkontroll av universell utforming

Thea Handal Sneve, Difi og
Anders Beinhoff, Funka

Den norske tilsynsmyndigheten Difi skal ikke bare kun overvåke universell utforming på nett, men også at utplasseringen av selvbetjeningsautomater følger lovens krav til universell utforming. Men hvordan skal dette gå for seg når det finnes mange tusen automater spredt over hele landet? Difi kom frem til at løsningen var å utvikle et verktøy der virksomhetene selv kan kontrollere sin automat mot kravene. Målet var både å gjøre det enkelt for virksomhetene og effektivt for myndighetene. Funka har nå utviklet verktøyet som skal kunne brukes for å håndtere egenkontrollen. Når EUs Webdirektiv nå blir innført, må alle nettstedseiere deklarere innen rammen for loven. I casen kan du høre hvordan Difi og Funka jobbet sammen for å løse dette på automatområdet.

Thea Handal Sneve. Foto

Thea Handal Sneve er teknolog i Difis tilsyn for universell utforming av ikt. Hun arbeider med tilsyn og veiledning på web- og automatområdet, og har vært prosjektmedarbeider i prosjektet der verktøyet for egenkontroll har blitt utviklet.

 

Anders Beinhoff. Foto

Anders Beinhoff er teknisk prosjektleder hos Funka. Han leder teamet som har levert selvdeklarasjonsverktøyet til Difi.


Presentasjonen er på norsk og svensk og simultantolks til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Thea Handal Sneve og Anders Beinhoff, presentasjon på norsk og svensk, powerpoint (129 Mb), åpnes i nytt vindu

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.10 Spor 1

Kognitiv tilgjengelighet i fokus

Sara Kjellstrand, Funka og
Emil Gejrot, Funka

Lover med minimumskrav til universell utforming er til stor hjelp for mange brukere. Likevel er det nesten bare fysiske funksjonsnedsettelser som dekkes av regelverket. Men for å inkludere personer som har vanskeligheter med å lese, forstå, konsentrere seg eller å sette ting i sammenheng, er det behov for helt andre løsninger. Det er derfor Funka investerer tungt i kognitiv tilgjengelighet i vår forskning, og akkurat nå skjer det veldig mye spennende!

Sara Kjellstrand. Foto

Sara Kjellstrand er prosjektkoordinator ved Funkas Forsknings- og Innovasjonsavdeling. Hun klekker ut nyskapende idéer, setter sammen spennende samarbeidspartnere, og ikke sjeldent er hun også en drivende kraft i prosjekter. Sara har lang arbeidserfaring med EU-finansiert forskning i Sverige og Brussel.

 

Emil Gejrot. Foto

Emil Gejrot er utreder ved Funkas Forsknings-og Innovasjons avdeling. Han gjennomfører internasjonale studier og statlige undersøkelser, bidrar til forskningsprosjekt og henter inn statistikk og annen faktainformasjon.


Presentasjonen er på svensk og simultantolkes til engelsk, tegnspråk og skrivetolking.

Sara Kjellstrand og Emil Gejrot, presentasjon på svensk, powerpoint (40,5 Mb), åpnes i nytt vindu

12.30 - 13.10 Spor 2

Brukernes makt og kode i full frihet

Eric Eggert, Knowbility

Å skape universelt utformet kode kan være utfordrende. Hvilke hjelpemidler bør jeg ta hensyn til? Hvordan vet du at hjelpemidlene tolker koden riktig? Utviklere legger ofte til ekstra kode for å kontrollere at ulike hjelpemidler oppfører seg som de skal. Dette foredraget viser hvordan du får brukere som er komfortable med hjelpemidlene sine, samtidig som du får en enkel kode som er lett å vedlikeholde.

Eric Eggert. Foto

Eric Eggert er ekspert på universell utforming hos Knowbility og W3C, der han arbeider for at nettet skal bli et bedre og mer inkluderende sted. Som webutvikler forstår han utviklernes behov, men han vet også at det er den samlede helheten; avgjørelser knyttet til design, brukergrensesnitt og brukeropplevelse, som skaper universelt utformede nettsteder og apper.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Eric Eggert, presentasjon på engelsk, åpnes i nytt vindu

13.15 - 14.00 Felles spor

Treff eksperten

Treff Funkas eksperter i mindre rom under konferansen for å diskutere spørsmål fremmet av publikum selv. Du kan velge om du vil rette ditt spørsmål til en utvikler, designer, innholdsekspert, interaksjonsdesigner, krav- og regelverkspesialist, hjelpemiddelekspert, bestiller- og anskaffelseskompetanse eller generelle eksperter på universell utforming – og få råd og støtte direkte!

14.00 - 14.15

Pause, fika

14.15 - 14.55 Felles spor

Universelt utformede brukeropplevelser, fire minutter og trettitre sekunder

Ian Pouncey

Universell utforming samspiller med alt som er rundt oss. Hva kan vi lære av John Cage's tause komposisjon «Fire minutter, 33 sekunder? 4'33" handler om individuelle erfaringer, som alle tilstede får oppleve på sin egen måte; Alles erfaringer er like gyldige og likeverdige. Hvordan forholder dette seg til det å designe nettsteder og apper? Strekker vi oss langt nok når vi utformer universell utforming, eller kan vi strekke oss enda lenger og skape en brukeropplevelse som alle kan nyte, uavhengig av måten brukeren bruker grensesnittet på? Dette er en presentasjon som gir en unik live-performance.

Ian Pouncey. Foto

Ian Pouncey er ekspert på universell utforming og webutvikler med en spesiell interesse for brukeropplevelse. Han har vært seniorekspert på universell utforming og webutvikler hos BBC, og webutvikler hos Yahoo! og Bloomberg. Han har arbeidet med web i over nitten år og bygget mange ulike typer av nettsteder, alt fra små nettsteder for lokale bedrifter til "Metro"-versjonen av Yahoo! og rammeverket der alle BBC-nettsider er bygd opp. Han har skrevet boken Beginning CSS: Cascading Style Sheets for webdesign, 3. opplag og er medlem i flere arbeidsgrupper innen W3C.


Presentasjonen er på engelsk og simultantolkes til svensk, tegnspråk og skrivetolking.

Ian Pouncey, presentasjon på engelsk, powerpoint (16,9 Mb), åpnes i nytt vindu

14.55 - 15.00

Konferansen avsluttes