Funkas WCAG guide

Skal du anskaffe eller utvikle nytt? Da er det viktig at du stiller detaljerte krav til leverandørene dine. Funka har utviklet lettforståelige og klare krav for universell utforming som også fungerer i anskaffelser og som kontinuerlig internkontroll.

Kravene består av detaljerte og tydelige forklaringer av retningslinjene under forskriften i Likestillings- og Diskrimineringsloven.

I tillegg har du allerede tilgang til EN301549 og suksesskriteriene i WCAG 2.1, som gjelder i Norge etter at EUs Webdirektiv ble innført i norsk lov i 2022.

Nå presenterer vi kravene til nettstedutvikling i en fleksibel digital tjeneste hvor du enkelt kan:

  • Filtrere kravene per rolle slik at du kan gi riktig instruksjon til din teknologileverandør, reklamebyrå og dine egne redaktører. Respektive team får nøyaktig de kravene som gjelder for arbeidet deres.
  • Få detaljerte spesifikasjoner om universell utforming som du kan bruke i anskaffelsen.
  • Arbeide med kravene internt for å sikre at de møtes kontinuerlig.
  • Velge ulike nivåer av krav, avhengig av ambisjonsnivå, behov og situasjon.

Lover og standarder oppdateres kontinuerlig. Samtidig utvikles nettlesere, operativsystemer og hjelpemidler raskt, noe som betyr at kravstilling for universell utforming i stor grad er et flytende mål. Vår abonnementstjeneste holder deg alltid oppdatert på hva som gjelder.

Funkas kravunderlag består av flere deler

Funkas egne krav

Funkas egne krav er kjernen i vår virksomhet siden 1990-tallet. De er basert på vårt tette samarbeid med brukerorganisasjoner gjennom omfattende tester med tusenvis av brukere. Kravene går utover de internasjonale retningslinjene og stiller også nøyaktige krav om hvordan punktene skal oppfylles. Vår lange erfaring av arbeid med universell utforming og testing med brukere med ulike behov og forhold, med og uten hjelpemidler, viser tydelig at minimumskravene i dagens standarder ikke er nok til å skape grensesnitt som fungerer for alle. Vi har derfor utarbeidet egne testkriterier for punkter som utfyller andre retningslinjer, ikke minst når det gjelder kognisjon og forståelse.

EN301549

EN301549 er den europeiske standarden som både den norske offentlige anskaffelsesloven (LOU), og EUs webdirektiv peker på. Standarden er utviklet av ETSI og CEN / CENELEC. Den norske offentlige anskaffelsesloven, LOV-2016-06-17-73, har virkning siden 1. januar 2017, EUs Webdirektiv trådte i kraft i EU-medlemsstater 23. september 2018, og i Norge 1. februar 2022. 

WCAG 2.0 AA / ISO 40500

WCAG 2.0 AA er de globale retningslinjene for webtilgjengelighet som forskriften i Likestillings- og Diskrimineringsloven peker på.

Versjonen som gjelder i EU er WCAG 2.1 AA, som er grunnlaget for EN301549.

Du kan filtrere kravene til de aktuelle rollene som er involvert:

  • Utviklere
  • Designere
  • Interaksjondesigner / UX
  • Redaktører
  • Systemeiere

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en demonstrasjon av hvordan verktøyet fungerer!

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu