Formgiving

Funka jobber med formgiving av nettsteder og systemer. Vi tilbyr alt fra støtte i formgivingsspørsmål til ferdige designkonsepter.

Utseendet er en så viktig del av tilgjengeligheten at vi påstår at god design er en forutsetning for universell utforming. Nettstedets utseende er mer enn bare et kosmetisk spørsmål, det påvirker alt fra troverdighet til lesbarhet.

  • Formen skal underbygge strukturen slik at navigeringen oppleves som naturlig og logisk.
  • Formen skal forenkle lesing og orientering og gi et korrekt inntrykk av hvor besøkeren er.
  • Utseende hos en myndighet og en billigkjede må være forskjellig.

Verdien av god form kan neppe overdrives. Når formen fungerer bra, legger vi sjelden merke til den. Men de fleste reagerer sterkt når noe endrer design, det være seg melkekartonger eller bilmerker.

Kontakt