Støtte ved produksjon

Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder, publiseringssystemer, e-tjenester eller en applikasjon du vurderer å koble til det interne systemet.

Mange av våre kunder velger det vi kaller støtte under produksjon. Dette innebærer at Funkas konsulenter medvirker og gir løpende støtte under hele prosessen, samt bidrar ved testing og undersøkelser etter behov. Omfanget av støtten varierer kraftig og baseres helt etter kundens behov. Du finner mer informasjon om hver del under Analyser.

Takket være nært samarbeid med profesjonelle, kompetente og responsive ansatte på Funka, har vi styrket vår egen brukervennlighetskompetanse og kan stolt vise et nettsted med universell utforming i verdensklasse, sier Eleonore Stureborg, virksomhetsutvikler ved Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Løpende støtte under hele nettprosjektet

Funka hjelper deg med å stille rimelige og relevante krav overfor leverandører. Det kan handle om å skrive en detaljert kravspesifikasjon for e-tjenester, å granske designskisser med tanke på kontrast eller lesbarhet eller å utvikle strukturen på et nytt nettsted før man starter med utviklingen.

Grunnregelen er at jo tidligere universell utforming tas med i prosjektet, desto større er muligheten for å lykkes. Og gjør du ting riktig fra starten av, trenger det ikke å bli dyrere å bygge tilgjengelig.

Viktige faser hvor det er viktig å stille krav og kontrollere hvordan disse følges opp ligger tidlig i prosjektet:

  • Valg av publiseringsmiljø
  • Valg av leverandør
  • Gjennomgang av strukturskisser
  • Gjennomgang av designskisser

I tillegg bør det gjennomføres løpende brukertester, og naturligvis bør det gjøres en aksepttest før lansering.

Kontakt