Funkas Redaktørmanual

Funka har holdt det populære kurset Universelt utformet publisering i mange år. Nå har vi samlet alt materiale og laget en frittstående håndbok for webredaktører. Håndboken fungerer både som veileder og som oppslagsverk. Vi gir konkrete anbefalinger til hvordan å skrive forståelige lenker, jobbe med bilder og når man må åpne i nytt vindu.  

Hvordan var det nå igjen med tabellceller? Og hvor skriver man at det er et PDF-dokument man lenker til? Hvilke hjelpemidler leser attributtet title? Hva bør jeg kalle menyene? Og hva bør jeg tenke på når jeg lager nye sider i strukturen?

Dette er bare et par eksempler på noen av de vanskelige beslutningene en webredaktør må ta hver dag. Ettersom internett er levende blir den universelle utformingen akkurat så god som redaktørene gjør den til. Gang på gang ser vi brukere som sliter på nettsteder der universell utforming er på plass rent teknisk, nettopp grunnet redaksjonelle glipp.

Funkas redaktørmanual sørger for at du og dine redaktører får den støtten dere trenger for å publisere tilgjengelig. Manualen inneholder bakgrunnsinformasjon, konkrete og praktiske tips samt sjekkliste.

Funkas Redaktørmanual leveres digitalt og kan spres fritt innenfor organisasjonen som har bestilt den.

Kontakt