Kravunderlag og regelverk

Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell utforming i ettertid.

Funka lager alt fra enkle kravunderlag til komplette regelverk. Vi kan implementere tilgjengelighetsperspektivet i eksisterende kravdokumenter, hjelpe deg med å evaluere publiseringssystemer eller stille krav til leverandørene. Vi kan også samle krav på funksjonalitet, profil og universell utforming til ett regelverk som gjelder all digital informasjon.

Funka utvikler krav som enten må eller bør følges. Kravene tar hensyn til hvordan du som kunde definerer, eller har fått hjelp til på definere nivå på universell utforming. Det ferdige dokumentet kan både fungere som et internt regelverk og som eksterne krav mot leverandørene.

I vårt arbeid følger vi anbefalingene til W3C for hvordan å konstruere nettsteder utfra perspektivet om universell utforming. Innenfor konsortiet foregår det et særskilt arbeid som går under benevningen WAI (Web Accessibility Initiative). Vår metodikk baserer seg på retningslinjene WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) for nettsteder, og Web Authoring Tools Accessibility Guidelines for publiseringsverktøy.

Funkas krav og regelverk blir stadig mer brukt som underlag ved anskaffelser.

Kontakt