Verktøy for krav på universell utforming

Skal du anskaffe eller utvikle nytt? Da er det viktig at du stiller detaljerte krav til leverandørene dine. Funka har utviklet lettforståelige og klare krav for universell utforming som også fungerer i anskaffelser og som kontinuerlig internkontroll.

Kravene består av detaljerte og tydelige forklaringer av retningslinjene under forskriften i Likestillings- og Diskrimineringsloven, (som følger WCAG 2.0 AA med enkelte unntak).

I tillegg har du allerede tilgang til EN301549 og suksesskriteriene i WCAG 2.1, som vil gjelde i Norge etter at EUs Webdirektiv innføres i norsk, sannsynligvis 1. juli 2020.

Nå presenterer vi kravene til nettstedutvikling i en fleksibel digital abonnementsløsning hvor du enkelt kan:

 • Filtrere kravene per rolle slik at du kan gi riktig instruksjon til din teknologileverandør, reklamebyrå og dine egne redaktører. Respektive team får nøyaktig de kravene som gjelder for arbeidet deres.
 • Få detaljerte spesifikasjoner om universell utforming som du kan bruke i anskaffelsen.
 • Arbeide med kravene internt for å sikre at de møtes kontinuerlig.
 • Velge ulike nivåer av krav, avhengig av ambisjonsnivå, behov og situasjon.

I 2018 vil alle gjeldende standarder på internasjonalt nivå bli oppdatert, da både de internasjonale retningslinjene WCAG og den europeiske standarden EN301549 er publisert i nye versjoner. Den norske Likestillings- og Diskrimineringsloven kommer også til å bli endret i og med at EUs Webdirektiv implementeres i norsk lov, noe som betyr at kravene skjerpes. Samtidig utvikles nettlesere, operativsystemer og hjelpemidler raskt, noe som betyr at kravstilling for universell utforming i stor grad er et flytende mål. Vår abonnementstjeneste holder deg alltid oppdatert på hva som gjelder.

Funkas kravunderlag består av flere deler

Funkas egne krav

Funkas egne krav er kjernen i vår virksomhet siden 1990-tallet. De er basert på vårt tette samarbeid med brukerorganisasjoner gjennom omfattende tester med tusenvis av brukere. Kravene går utover de internasjonale retningslinjene og stiller også nøyaktige krav om hvordan punktene skal oppfylles. Vår lange erfaring av arbeid med universell utforming og testing med brukere med ulike behov og forhold, med og uten hjelpemidler, viser tydelig at minimumskravene i dagens standarder ikke er nok til å skape grensesnitt som fungerer for alle. Vi har derfor utarbeidet egne testkriterier for punkter som utfyller andre retningslinjer, ikke minst når det gjelder kognisjon og forståelse.

EN301549

EN301549 er den europeiske standarden som både den norske offentlige anskaffelsesloven (LOU), og det europeiske Webtilgjengelighetsdirektivet peker på. Standarden er utviklet av ETSI og CEN / CENELEC. Den norske offentlige anskaffelsesloven, LOV-2016-06-17-73, har virkning siden 1. januar 2017, EUs Webdirektiv trer i kraft i EU-medlemsstater 23. september 2018, men det er enn så lenge uklart akkurat når det implementeres i Norge og hva det kommer til å innebære for næringslivet.

WCAG 2.0 AA / ISO 40500

WCAG 2.0 AA / ISO 40500 er de globale retningslinjene for webtilgjengelighet som finnes i kapittel 9 i EN-standarden, utviklet av W3C.

Du kan filtrere kravene til de aktuelle rollene som er involvert:

 • Utviklere
 • Designere
 • Interaksjondesigner / UX
 • Redaktører
 • Systemeiere

Priser

Funkas kravunderlag (alle krav og roller) koster 50 000 kr. Hvis du vil kjøpe kravene separat, kan du velge mellom følgende pakker:

 • Utviklerkrav koster 20 000 kr. Krav til systemeiere er inkludert i leveransen.
 • Krav til interaksjonsdesignere / UX og designere selges sammen og koster 20 000 kr. Krav til systemeiere er inkludert i leveransen.
 • Krav til redaktører koster 20 000 kr. Krav til systemeiere er inkludert i leveransen.

Krav for universell utforming er en abonnementstjeneste. I tillegg til initell kostnad, betaler du 5000 hvert år for å ha tilgang til tjenesten for 12 måneder og få alle oppdateringer inkludert. På den måten sørger du for at organisasjonen alltid har de nyeste versjonene av kravene.

Prisen inkluderer 1 bruker per organisasjon. For flere brukere legges 1000 kr til hvert år. Dersom du har behov for mange brukere, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss for et tilbud.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en demonstrasjon av hvordan verktøyet fungerer!

Kontakt