Talende Web er nødvendig

Personer som av ulike grunner sliter med lesing har et stort behov for et hjelpemiddel som gir lesestøtte. Dette dreier seg ikke bare om opplesing, men også visuell støtte som fokus, nedtoning og markering av tekst som blir opplest.

Det finnes opplesende hjelpemidler som er bra, men de er også veldig dyre. Om du hverken er blind, sterkt svaksynt eller svært alvorlig dyslektisk kan det bli svært vanskelig å få hjelpemiddelet innvilget av NAV. Gruppen med lese- og skrivevansker får innvilget betydelig færre hjelpemidler enn øvrige grupper i Norge.

Innvandrere med norsk som andrespråk er kanskje den gruppen som trenger dette hjelpemiddelet mest. Først lærer man seg språket gjennom å lytte, leseforståelsen kommer senere. Kombinasjonen av det å lese og lytte samtidig spiller en viktig rolle i innlæringsprosessen. Men det at man ikke snakker norsk er ikke sett på som noen funksjonsnedsetting, og et hjelpemiddel vil derfor heller ikke dekkes av NAV.

Vi har derfor gleden av å kunne tilby Talende Web til mange brukere som ikke får et slikt hjelpemiddel utskrevet. Nå vil mange flere motta den hjelpen de behøver!

Hjelpemiddel istedenfor lyttefunksjon

Såkalte lyttefunksjoner som kan implementeres på nettsteder har eksistert i flere år. Teksten på nettsiden leses opp, men behovet til brukerne oppfylles ikke. Til forskjell fra lyttefunksjoner kan brukeren med hjelp av Talende Web surfe på nettet på lik linje med alle andre. Menyene leses opp ved å peke på dem og man kan “skumhøre“ ved å peke på overskriftene. Brukeren kan selv velge hvordan markering av tekst skal se ut; fokus/nedtoning, markering direkte i teksten eller en tekstremse der størrelsen, fargen og skrifttypen kan justeres etter eget behov.

En lyttefunksjon vil aldri bidra med den samme støtten som et hjelpemiddel. Kun 1-2 promille av de som besøker nettsteder utstyrt med enkle lyttefunksjoner benytter tjenesten. Våre analyser peker på at bortimot 10 % av alle som besøker et nettsted ville dra nytte av å lytte til tekst og få individuell visuell lesestøtte.

Individer og organisasjoner får støtte

Funka tilbyr gratis tilknytting til alle handikapporganisasjonene. Handikappbevegelsens nettsteder vil derfor kunne lyttes til av alle som ønsker det eller har behov for det. Vi vil på denne måten bidra til at den store gruppen som trenger hjelp med å lese og forstå informasjon får tilgang til velfungerende løsninger.

Målgrupper:

  • Brukere med lese- og skrivevansker, for eksempel dyslektikere uten eget hjelpemiddel.
  • Brukere med norsk som andrespråk.
  • Brukere som ser dårlig, men ikke dårlig nok for å få innvilget et hjelpemiddel. Mange synes det er vanskelig å lese mye tekst på skjermen.
  • Eldre brukere som av ulike grunner foretrekker å lytte til teksten på skjermen fremfor å lese den.
  • Brukere med moderate kognitive problemer.

Det som skiller hjelpemiddelet Talende Web fra enkle lyttefunksjoner er blant annet:

  • Peke og lytte - talen starter automatisk når man peker på teksten som skal leses opp. Funksjonen gjør at brukeren kan “skumhøre“ og navigere på nettstedet akkurat som alle andre.
  • Det ordet som leses opp markeres visuelt med fokus/nedtoning, tekstremse eller ord for ord direkte i teksten, det er brukeren som bestemmer.
  • Nettstedets URL endres ikke. Bokmerker og favoritter blir riktig for alle brukerne.
  • Nettstedet, pdf-dokumentet eller Flashfilen endrer heller ikke utseende, de leses opp i originalformat med opprinnelig struktur.
  • Alle individuelle innstillinger lagres og alle tilknyttede nettsteder fungerer derfor likt, tilpasset kundens behov.

Hverken Talende Web eller enkle lyttefunksjoner kan erstatte grunnleggende tilgjengelighet på nett, de er kun ment som et supplement. Sterkt svaksynte og blinde vil for eksempel alltid ha behov for spesielle, klientbaserte hjelpemidler. Slike hjelpemidler må være teknisk tilgjengelige for at de skal fungere sammen med Talende Web på ditt nettsted.

Kontakt

Joachim Henstad

Tittel: Selger med fokus på Talende Web og assistent

joachim.henstad@funka.com (Joachim Henstad)

+47 486 06 772 (Joachim Henstad)