Mellomstor gransking mot lovkrav

Mellomstor granskning gir et komplett bilde av hvor godt testobjektet oppfyller lovens krav. Det handler om å kvalitetssikre at noe er universelt utformet.

Metodikken vi bruker i våre granskinger, er den samme som EU-kommisjonen har foreskrevet at alle tilsynsmyndigheter skal bruke, når de fører tilsyn med oppfyllelse av kravene om universell utforming knyttet til EUs webdirektiv.

Resultatene av granskingen er en publiseringsklar detaljert rapport, som kan legges ved Tilgjengelighetserklæringen din. Du kan også velge å la oss formulere Tilgjengelighetserklæringen, vurdere om implanteringen av lovkravene utgjør en uforholdsmessig byrde for virksomheten, administrere tilbakemeldinger fra sluttbrukere og gi rådn eller levere alternative formater.

Når passer Mellomstor gransking mot lovkrav?

Hvis du vil forsikre deg om at loven følges, kan du få en uavhengig kontroll av hvor universelt utformet grensesnittet ditt er og få et underlag til din Tilgjengelighetserklæring.

Denne granskingen gir deg et helhetlig bilde av hvor universelt utformet løsningen din er samt kunnskap om og økt forståelse for det som må forbedres. Dette gir deg økt kompetanse og et dokumentasjonsgrunnlag  som du kan bruke videre i ditt arbeid med universell utforming.

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu