Tilgjengelighetsanalyser

Funka gransker gjerne universell utforming i henhold til forskriften for universell utforming av IKT. Men helst gransker vi hvor bra grensesnittet faktisk fungerer for brukere med ulike behov. Det er du som kunde som avgjør hvilket nivå du vil oppnå: lovens minstekrav eller virkelig inkludering.

Funkas analyser bygger på internasjonale og europeiske standarder, deriblant WCAG 2.1, EN301549, ATAG, WAI-ARIA og de svenske Webbriktlinjer. Dessuten har Funka utarbeidet ytterligere krav for de av våre kunder som vil gå lengre enn det grunnleggende nivået. Funkas krav bygger på vår lange erfaring, vår nære relasjon til brukerorganisasjonene og våre flere tusen brukertester og analyser på digitale grensesnitt, der vi har erfart at gjeldende standarder ikke er nok til å dekke alle

Vi gransker alle typer nettsteder, ekstranett, intranett, apper og dokumenter. Funkas analyser er basert på WCAG 2.1. Vi deler opp resultatet i sjekkpunkter, slik at det blir enkelt og mer oversiktlig for deg å korrigere eventuelle mangler.

Analysene gjennomføres av våre eksperter på universell utforming, og ved behov av testpersoner med og uten hjelpemidler. Virksomheten vår bygger på W3Cs retningslinjer, og alt vi anbefaler er testet i virkeligheten.

Vi tilbyr analyser på flere nivåer

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu