Befaring av lokaler

Funka utfører befaring i det fysiske miljøet og utenfor lokalene. Vi kontrollerer interne systemer, teknikker, møter og sikkerhetsspørsmål. Vi gjør mer enn bare å måle, vi tester også alt i virkeligheten. Vi involverer personalet i arbeidet og sørger for at befaringen blir en intern kompetanseutvikling.

Å være bevisst årsaken bak manglende universell utforming, og hvordan dette enkelt kan løses, er første steget mot en virksomhet som fungerer for alle. Gjennom å granske arbeidsmiljøet og innkjøpene, kartlegger vi fort nødvendige tiltak kunden må iverksette for å nå handikappolitiske mål.

Vi tar utgangspunkt i gjeldene lovgivning og eksisterende retningslinjer. Loven er ikke alltid nok, vi har derfor utviklet egne befaringsgrunnlag som måler det som berører den enkelte. Funkas metode sørger for at kunden fokuserer på korrekt tiltak til rett tid.

Funka har utviklet befaringsgrunnlag som enkelt kan brukes på:

 • Lokaler
 • Befaring av lekeplasser
 • Sikkerhet og evakuering
 • Nettsteder
 • Trykksaker
 • Dokumenter
 • Alternative formater
 • Skilter og informasjonstavler
 • Møter og konferanser
 • Telefoni
 • E-post
 • Tekniske støttesystemer
 • Kontrollspørsmål ved offentlige anbudsrunder og innkjøp 
 • Kontorrekvisita
 • IKT-systemer/grensesnitt
 • Støynivå, ventilasjon, belysning og allergier

Kontakt