Skilt og annet informasjonsmateriale

Universell utforming av informasjon er mye mer enn bare web. Skilt må også være forståelige og formulert på en leselig måte. Kart skal være enkle å lese, selv for personer som ikke driver med orientering til daglig. Vi blir som regel varslet via symboler, men hvor mange av oss forstår egentlig hva det advares mot?

Mindre urovekkende, men ganske irriterende er den alminnelige kaffemaskinens merkelige instruksjoner som få klarer å følge. Hvor mye tid hadde vi ikke spart på forståelige kaffemaskiner?

Funka gransker universell utforming i all slags informasjon. Våre eksperter på universell utforming gjennomfører granskninger og supplerer med brukertester ved behov. 

Vi tester og kontrollerer bland annet:

  • Kart
  • Varselskilt
  • Brosjyrer
  • Aviser
  • Instruksjoner
  • Sikkerhetskort
  • Telefonisystemer 
  • Navneskilt
  • Og mye mye mer.

Når det gjelder skilt og kart pleier vi å komplettere testene med en stedsanalyse, ettersom objektets plassering, lyssetting og mye annet spiller en stor rolle for hvordan informasjonen oppfattes.

Vi undersøker eksisterende informasjonsobjekter, men ser heller at granskingen starter allerede på skissestadiet, og gir råd og støtte i prosessen, slik at det blir bra fra starten av. Vi kommer også med anbefalinger for hvordan informasjonsmateriale tas frem i forskjellige tilgjengelige formater som for eksempel nett-tv, Daisy, tegnspråkvideo og mye mer.

Alt arbeidet vårt utgår fra Internasjonale retningslinjer, den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, kombinert med vår lange erfaring med brukertesting og universell utforming.

Kontakt