Utdanning

Funkas kurs innen universell utforming og brukervennlighet er svært populære. Vi tilbyr kurs over hele landet og gjennomfører skreddersydde kurs hos kunder eller tilbyr fjernundervisning via nettet.

Vi har kurs som retter seg mot redaktører og informasjonsmedarbeidere samt utviklere, skribenter og beslutningstakere. I tillegg tilbyr vi kurs for deg som møter personer med nedsatt funksjonsevne i hverdagen.

Funkas kurs kan kjøpes enkeltvis eller som hele serier. Vi skreddersyr gjerne en pakke som passer akkurat ditt behov.

Aktuelle kurs og seminarer

 • Grunnkurs

  Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.

 • Universelt utformet publisering

  Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.

 • Universell utforming av PDF-filer

  Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.

 • UX og universell utforming

  UX og universell utforming er kurset for for deg som jobber med grensesnitt og som ønsker å forstå hvordan UX og universell utforming hører sammen!

 • God design

  Universell utforming består både av teknikk og "myke" deler. Nettstedets utseende og hvordan det oppfattes, har stor betydning for hvor universelt utformet det er.

Kontakt