Åpne kurs

Funka tilbyr kontinuerlig et bredt tilbud av kurs som tar opp ulike aspekter av universell utforming. Gjennom oss kan du lære deg om lover, design, teknikk og redaksjonelt arbeid med fokus på universell utforming.

Vi legger fortløpende ut nye kursdatoer for at din organisasjon skal kunne legge en langsiktig plan for deres kompetanseutvikling.

På respektive kurssider kan du lese mer om innhold og program. Nedenfor ser du våre nåværende planlagte kurs.

Våre åpne kurs

 • Grunnkurs

  Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.

 • Teknisk fordypning

  Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.

 • UX og universell utforming

  UX og universell utforming er kurset for for deg som jobber med grensesnitt og som ønsker å forstå hvordan UX og universell utforming hører sammen!

 • Universelt utformet publisering

  Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.

 • Universell utforming av PDF-filer

  Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.

 • Skriv forståelig

  Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon.

 • Innlevelsesøvelser

  Funka tilbyr en halv dag med innlevelsesøvelser for alle som møter mennesker med ulike funksjonsnedsettinger på jobben eller i hverdagen. Gjennom innlevelsesøvelser får deltagerne kjent på det å være funksjonsnedsatt – i virkeligheten.

 • Kommunikasjon og imøtekommelse

  Funkas kurs i Kommunikasjon og imøtekommelse retter seg til deg som møter funksjonshemmede i hverdagen, men er usikker på om du handler rett. Og til deg som sjeldent møter denne gruppen og bare ønsker å lære mer.

 • Kurs om lovkravene

  I LDL-kurset går vi gjennom det grunnleggende i de internasjonale retningslinjene for universelt utformet webinnhold. For tiden gjelder WCAG 2.0 AA, men vi ser også på WCAG 2.1 AA, publisert 5. juni.

Kontakt