Åpne kurs

Funka tilbyr kontinuerlig et bredt tilbud av kurs som tar opp ulike aspekter av universell utforming. Gjennom oss kan du lære deg om lover, design, teknikk og redaksjonelt arbeid med fokus på universell utforming.

Vi legger fortløpende ut nye kursdatoer for at din organisasjon skal kunne legge en langsiktig plan for deres kompetanseutvikling.

På respektive kurssider kan du lese mer om innhold og program. Nedenfor ser du våre nåværende planlagte kurs.

Våre åpne kurs

 • Grunnkurs

  Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.

 • Universelt utformet publisering

  Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.

 • Universell utforming av PDF-filer

  Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.

 • UX og universell utforming

  UX og universell utforming er kurset for for deg som jobber med grensesnitt og som ønsker å forstå hvordan UX og universell utforming hører sammen!

 • God design

  Universell utforming består både av teknikk og "myke" deler. Nettstedets utseende og hvordan det oppfattes, har stor betydning for hvor universelt utformet det er.

 • Skriv forståelig

  Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon.

 • Kurs om lovkravene

  I LDL-kurset går vi gjennom det grunnleggende i de internasjonale retningslinjene for universelt utformet webinnhold. For tiden gjelder WCAG 2.0 AA, men vi ser også på WCAG 2.1 AA, publisert 5. juni.

Kontakt