Kommunikasjon og imøtekommelse

Funkas kurs i Kommunikasjon og imøtekommelse retter seg til deg som møter funksjonshemmede i hverdagen, men er usikker på om du handler rett. Og til deg som sjeldent møter denne gruppen og bare ønsker å lære mer.

Hvordan påvirker forskjellige funksjonsnedsettelser evnen til å kommunisere? Hvem foretrekker telefonen som kontaktredskap? Hvem foretrekker e-post? Hvorfor sliter så mange med brev? Hvorfor har det seg slik at mennesker med talevansker, ofte føler seg dårlig mottatt?

Kurset tar for seg typiske problemer med kommunikasjon, utefra forskjellige funksjonshindringer. Senere snur vi på perspektivet, og fokuserer på hvilke situasjoner som fungerer bra.

Forkunnskaper:

Ingen, dette er et grunnkurs.

Punkter som gjennomgås i kurset:

  • Gjennomgang av funksjonshindringer: ulike forutsettinger innebærer forskjellige behov
  • Imøtekommelse: tør jeg spørre om noen trenger hjelp, når skal jeg hjelp til
  • Tolkning: når trenger du det, hvordan bestilles det, hvilke krav stilles til deltakerne
  • Hjelpemidler: når er det behov for dem, hvem er det som får, og hvem betaler
  • Lokaler: krav til fremkommelighet, akustikk og orientering
  • Hvilke rutiner og prosesser må være på plass i organisasjonen, for at kommunikasjonen ikke skal støte på problemer

Praktisk informasjon

Kurset holdes enten på plass hos kunde, eller i et nærliggende lokale.

Funkas egen dokumentasjon på norsk er inkludert.

Velkommen!

Kontakt