Universell utforming av PDF-filer

Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte. Under dette halvdagskurset lærer du deg de nyeste teknikkene innen produksjon av PDF-filer, og hvordan du bearbeider PDF-filene for at de skal bli universelt utformede.

Kurset passer for deg som produserer PDF-filer med Microsoft Word eller Adobe InDesign.

Funka er Adobe Certified Training Provider.

PDF-kurset hevet kompetansen internt i organisasjonen. Det ble gjort et viktig arbeid i etterkant av dette kurset, slik at våre mange publikasjoner kom opp på et høyere nivå. Dette vil bli et kontinuerlig arbeid som også er betinget av bedre kravsetting til leverandører som leverer publikasjoner til oss.

Guri Sandelien Rekve - prosjektleder hos Helsedirektoratet

Punkter som tas opp under kurset:

Introduksjon

 • Universell utforming, for hvem?
 • Forskjellige hjelpemidler - hvordan fungerer det?
 • Forskjellige Acrobat-versjoner - hvordan påvirker dette universell utforming?

Redigering i MS Word

 • Formater/maler
 • Bilder
 • Avsnitt
 • Skjemaer
 • Tabeller
 • Innstillinger ved konvertering til PDF-filer
 • Sikkerhet

Redigering i Adobe InDesign

 • Formater/maler
 • Leserekkefølge – rammer - tråder
 • Bilder
 • Lenker
 • Innstillinger ved konvertering til PDF-filer

Etterarbeid i Adobe Acrobat

 • Endringer i taggestrukturen
 • Arbeide med tabeller
 • Universell utforming - tilpasse skjemaer
 • Teste universell utforming

Forkunnskaper og program

Forkunnskaper i Adobe-programmet. De praktiske øvelsene på ettermiddagen krever at deltakerne har med egen PC/Mac med Adobe Professional installert.

Grunnkurs

Praktisk informasjon

Denne utdanningen kan du delta i på to måter:

Skreddersydd for deg som kunde i dine egne lokaler, med norsk kursleder hvor nøyaktig innhold bestemmes i samråd med kunden

eller

Åpen kurs på svensk for alle som ønsker å delta online, med svenske kursledere.

Dette kurset gjennomføres online. Nettsendingen skjer via Zoom, som innebærer at vi sender bilde av foreleseren, lyd, presentasjon og chat live.

Tekniske forutsetninger

Pris

Offentlig sektor
1 person 3400 kroner per deltaker
2 personer 3300 per person = 6600 kroner
3 personer 3100 per person = 9300 kroner
4 personer 2900 per person = 11600 kroner
5 personer 2700 per person = 13500 + 2500 kroner for ytterligere

Kommersiell sektor
1 person 4700 kroner per deltaker
2 personer 4600 per person = 9200 kroner
3 personer 4400 per person = 13200 kroner
4 personer 4200 per person = 16800 kroner
5 personer 4000 per person = 20000 + 3800 kroner for ytterligere

Representanter fra organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne får 20 % rabatt på de prisene som gjelder offentlig sektor.

For flere enn 5 deltakere, be om tilbud.

Funkas egen dokumentasjon på norsk inngår.
Prisen er eksklusiv moms.

Tid

Kurset er klokken 13.00-16.00.

Velkommen!

Kontakt