Funkas kursledere

Funkas kursledere har lang erfaring med å holde både praktiske og teoretiske kurs, forelesninger og svare på spørsmål om universell utforming og brukervennlighet. Våre kursledere har en dyp kunnskap om sine spesialområder og utfører i gjennomsnitt 20-30 kurs per år.

 • Christer Janzon

  Utvikler Christer er front end-utvikler og ekspert på universell utforming. Christer er også en erfaren gransker av systemarkitektur og han bruker sin kunnskap til å lære opp utviklere. Christer har vært med helt siden Funka ble startet, og få eksperter kan skilte med samme brede kunnskap knyttet til utvikling av universelt utformede grensesnitt som ham. Christer er sertifisert Web Accessibility Specialist (WAS).
 • Danne Borell

  Kvalitetssikrer av PDF-dokumenter og kursholder Danne er ekspert på universell utforming av PDF-dokumenter og tekniske granskinger av nettsteder. Han kvalitetssikrer PDF-dokumenter ved å sørge for at de følger kravene og teste at de fungerer med hjelpemidler. Danne er en populær foredragsholder som gjennomfører tekniske analyser av webgrensesnitt og holder mange av våre kurs. Det er Danne som har utformet vår kursfilm om universell utforming av PDF-filer. Danne er sertifisert Web Accessibility Specialist (WAS).
 • Henrik Juhlin

  Utvikler Henrik er system- og webutvikler spesialisert på EPiServer. Henrik holder våre mer tekniske kurs, der han deler sin dype erfaring rundt det å utvikle universelt utformede grensesnitt. Henrik setter seg også gjerne ned med våre kunder for mer praktiske workshops og hackatons.
 • Joakim Centervik

  Gransker og kursholder Joakim er hjelpemiddelsekspert hos Funka. Han gjennomfører tester med skjermlesere og viser hvordan blinde og sterkt svaksynte brukere handterer nettet. Han gir også støtte og support til hjelpemiddelsbrukere og han har utformet et kurs spesielt for sluttbrukere. Joakim medvirker ofte på våre kurs og hackatons for å vise hvordan ting fungerer med ulike hjelpemidler, hvordan han selv surfer med hjelp av leselist, skjermleser og lyd, og kursdeltagerne får muligheten til å teste selv.
 • Johan Kling

  Kvalitetsansvarlig Johan er ansvarlig for Funkas Webutviklingsavdeling, utviklere og prosjektledere. Johan er en av de fremste tekniske ekspertene på WCAG og øvrige relevante regelverk. Han har mer enn 15 års erfaring med å utvikle nettsteder og systemer for at de skal fungere for alle. Han gjennomfører mange av våre teknisk innrettede kurs og praktiske kodeworkshops med utviklere.
 • Karin Forsell

  Språkekspert Karin er språkekspert og konsulent på området universell utforming. Karin er utdannet journalist med lang arbeidserfaring knyttet til tekst og leseforståelse ut fra et tilgjengelighetsperspektiv. Karin er en av våre mest populære kursholdere og har spesialisert seg på å lære bort hvordan du publiserer universelt utformet innhold, hvordan du skriver for at det skal bli tilgjengelig for alle, hvordan du skriver Klarspråk og Lettlest, hvordan du kommuniserer med personer med nedsatt funksjonsevne, og mye annet.
 • Linus Ersson

  Lagleder for UX, Design & Analyse Linus gransker, brukertester, leder workshops og hjelper til med konseptutvikling. Han holder også gjerne Funkas UX-kurs. Linus har erfaring fra UX-arbeid og deler ofte sine tips om hvordan du integrerer UX og universell utforming med hverandre.
 • Susanna Laurin

  Forsknings- og innovasjonssjef Susanna er forsknings- og innovasjonssjef hos Funka, strategisk konsulent for EU-kommisjonen og flere nasjonale regjeringer gjeldene krav, lover og policys. Hun er virksom innen standardisering, er en flittig debattør og en internasjonal foredragsholder. Hun fokuserer på strategiske og rettighetsrelaterte spørsmål og har lang praktisk erfaring knyttet til universell utforming av både design og innhold. Susanna er gjesteforeleser ved Stockholms Universitet gjeldene universell utforming av design og holder de fleste av Funkas kurs, først og fremst alt som har fokus på krav, standarder, regler og lovgivning. Susanna er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).

Kontakt