Krönika

Maj månads tips (4 månader kvar) Textning av film

Film är ett fantastiskt sätt att nå ut till användare. Många användare föredrar film framför text och 25 % av den vuxna befolkningen har svårt att förstå skriven text. Därför är film viktigt.

Danne Borell

Titel: Kvalitetssäkrare av pdf-dokument och utbildare

Men för att film ska fungera för så många som möjligt måste den vara tillgänglig. Det kan handla om många olika saker, men en av de viktigaste är textning. Textning är nödvändigt för personer som inte hör och en stor hjälp för många andra. Allt fler väljer att se film med ljudet avslaget.

Vad ska textas?

För att textning ska följa kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet ska all relevant ljudinformation textas. Inte bara tal, utan även andra ljud som är viktiga för förståelsen.

Om ett tåg råkar tuta i bakgrunden av en intervju tillför den informationen inget till förståelsen. Men om filmen handlar om tåg och vi ser ett tåg som tutar, då kan det vara relevant att beskriva. Gärna i parentes: (Tåget tutar).

Timing och radlängder

För att läsaren ska hinna läsa texten får varje rad inte vara för lång, och den måste ligga kvar tillräckligt länge för att hinna läsas.

Rekommendation för radlängder är:

  • Max två rader text
  • Max 42 tecken per rad
  • Totalt max 84 tecken

Rekommendation för timing är:

  • En rad 3 sekunder
  • Två rader 6 sekunder
  • Minst en sekund för en tredjedels rad

Om du skriver exakt allt som sägs i filmen kommer raderna med stor sannolikhet bli för långa. Därför är det bra att förenkla, vilket är en konst i sig.

Textningsverktyg

Funka och Hörselskadades Riksförbund har undersökt verktyg och metoder för textning och kommer att presentera resultaten på Funkas Tillgänglighetdagar. Det finns många olika verktyg, en del automatiska andra manuella, en del gratis andra kostar pengar. Många av dem är bra, men vi gillar Amara Editor, ett kostnadsfritt online-verktyg. YouTubes inbyggda textningsverktyg är också enkelt att använda, framförallt om du ska texta filmer på engelska eller andra större språk där automatisk textning kan användas som stöd.

Det finns många framgångskriterier och krav som är kopplade till filminnehåll, men det här tipset handlar bara om själva textningen av förinspelad film, vilket täcks av lagens krav:

WCAG. 2.1 (AA)

1.2.2

Bara månader kvar tills din webbplats måste vara tillgänglig!