Både och, inte antingen eller

Det hjälper inte med tillgängliga stränder om man inte har tid att åka dit. Därför är det viktigt att lyfta fokus och peka på betydelsen av tillgängliga digitala tjänster i offentlig förvaltning.

Inför lokalvalen i Norge har tillgänglighet lyfts fram som ett viktigt tema. Det som är intressant, och egentligen lite skrämmande, är att det bara handlar om fysisk miljö. Problemet är nämligen att det inte hjälper med tillgängliga stränder eller kulturhus ifall vi tvingas använda så mycket tid på dåligt utformade digitala gränssnitt att vi helt enkelt inte har tid att åka till stranden eller gå på konsert.

Digital tidstjuv eller digital tidssparare?

Digitala gränssnitt har en enorm kapacitet, både att effektivisera och förenkla vardagen för användarna. Ett strålande exempel på detta är ansökningsprocessen för barnomsorg i Oslo kommun. För tre-fyra år sedan tog det lätt en halvtimme bara för att hitta ett digitalt ansökningsformulär och sen ytterligare en halvtimme för att fylla i och skicka formuläret.

Numera är det lättare att hitta ansökningsformuläret och det går väsentligt snabbare att fylla i det. Förut var jag tvungen att fylla i namn, adress och personnummer manuellt på samtliga inblandade, nu är det smart ihopkopplat med folkbokföringen och går automatiskt. Därmed behöver jag bara välja med ett musklick, vilken av mina döttrar det gäller.

Uppskattningsvis sparar detta föräldrar i Oslo flera år av datortid. Det är tid som föräldrarna istället kan använda med sina barn, till att få lite mer nattsömn eller till att kunna bidra till lokalsamhället. Dessutom har datakvaliteten blivit betydligt högre på grund av den totala avsaknaden av felstavningar och liknande, det besparar även arbetstid för de anställda på kommunen.

Att prioritera det man måste göra

Alla har uppgifter som de måste göra. En del saker gillar man att göra, andra får man bara acceptera att man måste göra. De flesta människor vill använda så lite tid som möjligt på de uppgifter som man bara måste acceptera att göra.

För att e-tjänster inom offentlig sektor ska hjälpa så många som möjligt, är det viktigt att fokusera på volym. I Storbritannien upptäckte man i samband med bygget av regeringens webbplats gov.uk att någon hade prioriterat digitaliseringen av webbtjänsten "begravning till sjöss", vilken bara används ett par gånger per år. Det räcker inte.

Då är det bättre att titta på webbtjänster med hög volym, som används av många invånare. Eftersom det påverkar ett brett spektrum av befolkningen är tillgänglighet en viktig och grundläggande förutsättning för digitaliseringen. Den norska regeringens mål om ”digitalt förstahandsval” fungerar bara om den digitala lösningen kan användas av så många som möjligt.

Ett tillgängligt Norge

Den tidigare regeringen hade som målsättning att Norge ska vara tillgängligt före 2025. Denna målsättning står också den nuvarande regeringen bakom. Men ska vi nå detta mål så börjar det bli lite bråttom. Och om vi ska lyckas så måste vi satsa på alla fronter.

Det hjälper inte att man kommer in i konsertsalen om man inte har kunna köpa biljetter först. Det hjälper inte att det är en ramp till barnens dagis om man inte ens kan ansöka om plats på dagis för barnen. Det hjälper inte att man får upp syltburken om man inte kan komma in i butiken.

Med andra ord: lyft blicken! Tillgänglighet är viktigt på alla plan och om vi inte ser digitala och fysiska miljöer som helhet, då kommer vi aldrig att röra oss ur fläcken.

Torbjørn Helland Solhaug