Om du beställer en digital tjänst är du produktägare

En beställare är produktägare och ansvarig för visionen i ett projekt. Att beställa en digital tjänst kan vara en utmaning, och därför är det viktigt att samarbetet mellan produktägare och leverantör fungerar.

En beställare av ett digitalt system kan vara projektledare, webmaster, webbredaktör eller webbansvarig. Rollen innebär ett mer eller mindre definierat uppdrag att ta fram en ny digital tjänst. Men vad förväntas man mer i detalj att göra egentligen? Det är ofta detta som blir vagt och som gör att projektet blir svårt att manövrera. Jag vet för jag har själv varit i den här situationen.

Inom IT-utveckling brukar den som är ansvarig för visionen i projektet ofta kallas produktägare. En produktägare är uttryckligen ansvarig för visionen i projektet. Hen ska veta vad som skall byggas, varför och hur systemet bör fungera för att möta verksamhetsmål och ge kundnytta. Därför är det självklart även produktägarens roll att ansvara för arbetet med tillgänglighet.

Att beställa en digital tjänst

Att beställa en digital tjänst är utmanande i sig. Att dessutom säkerställa tillgänglighet är än mer komplext men inte omöjligt. Det är många parametrar att hålla koll på och många olika roller inblandade. Ofta till och med olika leverantörer. Alla som ska ingå i detta arbete behöver förstå var ambitionsnivån ska ligga. Så nästa gång ett system ska utvecklas och du förväntas leda arbetet- se dig själv som produktägare.

Redan från start så bör din interna arbetsgrupp vara med på noterna. Skapa samsyn om vad ni vill uppå. Det är snudd på hopplöst att ensam driva frågan om tillgänglighet. Även om du är ytterst ansvarig så behöver du allierade. När ni närmar er sammanställningen av era krav är det viktigt och det är du som produktägare som fattar beslut i samråd med din arbetsgrupp om hur det arbetet ska bedrivas. Det är i arbetet med era krav som ni definierar era förväntningar på systemet och det är kraven som hjälper er när det är dags att börja testa koden som utvecklarna skriver. I kraven ser du till att få med hur ni ska jobba med tillgänglighet.

När kraven är formulerade måste fler personer invigas i din tillgänglighetsplan. Projektledaren står på tur inför arbetet med att dra upp en tidsplan. Hen måste förstå att användartester är just ett sådant moment som är absolut nödvändigt vad det gäller tillgänglighet och därför ska planeras in i som delmoment. När ni sedan har en workshop och samtalar om vem som kommer använda tjänsten - då har du nästa chans att åter igen hålla fanan högt och styra samtalet till ett normkritiskt tänkande. Heter alla verkligen Anders? Är alla 35 plus och arbetar alla i Stockholms innerstad? Kanske inte ändå. Samtala om vem som ska använda ditt system! Heja dig om du fått med alla på tåget så här långt!

Inkluderande eller exkluderande?

Vad händer nu? Förhoppningsvis arbetar ni fram ett genomtänkt koncept. Kanske överväger ni nu att vinna tid och hoppa över användartesterna. De anses ibland omständliga och tidskrävande. Men kära produktägare – det är du som måste se till att det blir av. Det är här och nu som du ska stå på dig! Du äger ansvaret för produktens slutgiltiga egenskaper. Vill du ta fram ett inkluderande eller exkluderande system? Användartesterna är helt enkelt ett konkret redskap för att säkerställa tillgänglighet och kan inte förbises om ni vill arbeta hållbart och inkluderande. När konceptet är begripligt är det dags för designarbetet. Vad kan gå fel här, tänker kanske din arbetsgrupp glatt? Designern har skissat på fina sidmallar med organisationens färger, det är bra kontraster och tydliga länkar. Men åter igen är det du som inte godtar subjektiva beslut baserat på tyckanden. Istället flaggar du för att ni nu måste testa med era användare för att kunna vara helt säkra på att de förstår hur designen är tänkt att fungera.

Vad mer ska nu produktägaren behöva tänka på? När utvecklarna tar vid och börjar programmera kan det vara svårt att se hur du kan var delaktig. Men det kan du! Det är fortfarande du som formellt håller i stafettpinnen och ser till att tillgänglighetsaspekterna finns med även i detta skede. Fråga gärna dina utvecklare vad de har för kunskap om att utveckla tillgängligt. För funktionerna måste testas vartefter de programmeras så att koden blir kompatibel med hjälpmedel. För dialogen om hur testerna ska gå till. Lyft frågan och var närvarande. Ta gärna hjälp av oss på Funka om du vill få tips och råd.

Slutligen. En dedikerad produktägare som verkligen tror på sitt system är nödvändigt anser jag. Under mina år i branschen har jag sett otaliga projekt som lanserats med häpnadsväckande brister. Som UX Designer har jag ensam försökt få till stånd att tillgänglighet ska vara en självklar del i uppsatta mål. Men utan en lyhörd produktägare är det svårt att uppnå goda resultat. Nyckeln till framgång och goda användarupplevelser vilar naturligtvis inte bara på en persons axlar. Men saknar produktägaren engagemanget för den digitala tjänst som ska byggas, så kommer det vara svårare för utvecklingsteamet att känna sig motiverade att lägga ner energi för att göra ett bra jobb. Det är inte svårare än så.

Maria Ström