Det papperslösa samhället - myt eller verklighet?

På 90-talet talades det och skrevs mycket om det papperslösa kontoret, men många spekulerade också i hur hushållens läsformer skulle ändras.

Oron var kanske störst bland dem som helst njöt av att hålla en färsk, prasslande, trycksvärtedoftande morgontidning i sin hand och brev och räkningar i brevlådan eller innanför dörren.

Jag vill absolut inte missunna någon läsupplevelser, men måste ändå förundras över att jag som är synskadad och som verkligen skulle välkomna detta papperslösa samhälle inte respekteras.

Så vitt jag vet kan jag inte, automatiskt, få allmän information via e-post. Myndigheter kan inte tänka sig att kommunicera med mig om mina privata saker via e-post. Fakturor och räkningar skickas i pappersform.

Delvis hänvisas till säkerhet, men oftast är det väl de gamla rutinerna som hindrar.

Hur som helst så hindrar i alla fall inte tekniken.

Vivi-Anne Emanuelsson,
Ombudsman på Synskadades Riksförbund som tror mer på morot än piska i tillgänglighetsarbetet