Karta över sjukhusområdet

Bilden på föregående sida visar en karta och översiktsbild av Flemingsberg i Huddinge där Huddinge sjukhus ligger. Om kartan gjorts lite större hade den även fått med placeringen av pendeltågsstationen. Det är viktigt eftersom många patienter kommer till sjukhuset via pendeltågen.

Däremot är, lite ironiskt helikopterplattan utsatt.

Tillbaka till Stefan Johanssons krönika