Klinikens webbsida

Bilden på föregående sida visar en skärmbild på Karolinska sjukhusets webbplats, vald sida är Hörsel och Balans. På sidan finns bara postadresser och telefonnummer, inga besöksadresser. De olika klinikerna finns i Huddinge, Solna och på Södermalm i Stockholm.

Efter kontroll på Eniro och Hitta.se så hittas bara Barngatan på ett ställe i Sverige, vid Universitetssjukhuset i Lund.

Det finns en länk som heter ”Hitta till Rosenlund”. Men till de andra adresserna finns ingen ledtråd, ingen länk för att hitta.

På sidan saknas info om Hörselmätning som kallelsen gäller. Genom uteslutningsmetoden väljs Diagnostik eftersom det inte kan vara Hörselhabilitering…

Tillbaka till Stefan Johanssons krönika