Skräppost utestänger väljare

Att det är enkelt att få tag i lösenord till och logga in på Socialdemokraternas intranät vet vi alla. En minst lika stor skandal, fast betydligt mindre känd, är att Socialdemokraterna, som enda riksdagsparti, utestänger synskadade och andra läshandikappade från att ställa frågor om politik via webben. Det beror på att ett lösenord måste matas in, som endast visas i bildform. Därmed blir lösenordet oläsligt och hemligt för den som till exempel använder punktskrift för att läsa.

Socialdemokraternas webbredaktör svarar att de är väl medvetna om problemet, men att man anser det viktigare att ha ett effektivt skydd mot skräppost än att låta alla väljare kunna ställa frågor om politik via Internet. Än så länge lyser politikernas kommentarer med sin frånvaro.

Så här inför valet har de politiska partierna stolt gått ut med att väljarna ska kunna ställa frågor om politik via webben. Snabba svar ska ges. Interaktiviteten ska öka kontakten mellan politiker och väljare. Demokratin ska öka.

- Perfekt, tänkte jag för några dagar sedan. Då kan jag få svar på hur de olika riksdagspartierna ser på vilka rättigheter till ledsagning jag ska ha som blind. Ska jag kunna åka utanför kommunen där jag bor med en ledsagare?

Sagt och gjort. Jag surfade in på de olika partiernas hemsidor. Till en början gick det bra. Folkpartiet fick sin fråga via ett webbformulär som fungerade för mig. Till Socialdemokraterna skrev jag också en fråga i ett formulär, men plötsligt sade mitt syntetiska tal: "För att få skicka en fråga måste du fylla i koden från bilden i textrutan nedan."

Bildkoder blir allt vanligare i kampen mot skräpposten, men det är inte bara skräppost som filtreras bort,. Även stora grupper i samhället kastas ut. Synskadade som använder syntetiskt tal och punktskrift kan omöjligen se bilder. En del människor med grava läs- och skrivsvårigheter kan inte tyda de många gånger suddiga koderna.

Jag skrev till socialdemokraternas webbredaktör Mia Lindström och fick ett snabbt svar. Om det går att hitta något annat sätt att upprätthålla skräppostskyddet, så skulle Socialdemokraternas webbtjänst inför valet ändras, men skräppostskydd är uppenbarligen viktigare än att alla som vill kan ställa frågor via webben till Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är i övrigt det enda av riksdagspartierna som utestänger synskadade från att ställa frågor via webben, men bildkoden verkar få allt större genomslag vid sidan av exempelvis e-legitimation som fungerar utmärkt. Den som ska skapa ett konto för att kunna söka till högskolor och universitet måste också fylla i bildkod.

Frågan är hur det rimmar med att samhället ska vara fullt tillgängligt för personer med funktionshinder om drygt tre år, 2010.

Partisekreterare Marita Ulvskog och riksdagsledamoten Kaj Nordquist, som själv utestängs från webbtjänster med bildkod, har getts möjlighet att yttra sig via e-post. Båda har ännu så länge inte gjort det, så här en vecka före valet.

Henrik Götesson, testare på Funka