Kunder berättar

Efter många år och tusentals kunduppdrag har vi samlat på oss en hel del berättelser och citat. Några av dem har vi fått tillåtelse att publicera för att inspirera andra till att arbeta med tillgänglighet. Tack till alla våra trevliga kunder som vill dela med sig av stort och smått!

Kommunnätverket och Funkaboda

“Vi kan inte själva uppfinna allt utan vi måste samarbeta och dela med oss av goda arbetssätt och lösningar” - Malin Bergkvist Eriksson, kommunikationsstrateg på Kristianstads kommun.

Funka granskar Skånetrafikens app

Skånetrafiken har låtit Funka granska deras app i och med att appar från och med den 23 juni omfattas av webbtillgänglighetsdirektivet. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara, kollektiva resor i Skåne.

Covid-19-relaterade appar och tjänster

Det norska Folkehelseinstituttet valde Funka för att granska en app för smittspårning av Covid-19. Att testa tillgängligheten borde vara en naturlig del av alla utvecklingsprocesser, särskilt när innehållet är så viktigt för alla.

Trollhättans Stad fokuserar på allas rätt till information

Med en webbplats som är tillgänglig från grunden, ett ambitiöst utbildningsarbete och engagerade medarbetare håller Trollhättans Stad fanan högt vad gäller inkluderande information.

Inera och Funka jobbar tillsammans

Många av våra kunder väljer att ta in Funkas experter som ett slags oberoende tredje part för att säkerställa att kraven på tillgänglighet uppfylls.

Swedol väljer tillgänglighet – för kundernas skull

Det är inte enbart myndigheter och kommuner som strävar efter ökad tillgänglighet numera. I och med att frågan kommit upp på agendan sprider sig intresset även till kommersiella aktörer.

Norges Bolagsverk testar maskinöversättning

Funkar automatisk översättning tillräckligt bra för att kunna användas av myndigheter? Den frågan ville norska Brønnøysundregistrene ta reda på och lät Funka undersöka saken.

Norska SpareBank 1 väljer Funka

Funka har fått i uppdrag att granska internetbanken och bankappen för norska SpareBank 1 gentemot de utökade kraven på tillgänglighet som Funka har utformat i samarbete med funktionshinderrörelsen. SpareBank 1 har redan en hög nivå av tillgänglighet, men eftersom banken har större ambitioner än att bara följa lagen har Funka anlitats för att se om det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Funka granskar SVT Play

Allt fler låter testa tillgänglighet i appar. Sedan många år jobbar Funka med SVT i olika kanaler, bland annat granskar vi hur SVT Play’s appar lever upp till kraven.

Bibliotek Värmland väljer Funka

Bibliotek är bara en av alla de viktiga samhällstjänster som måste uppfylla krav på tillgänglighet i och med Webbtillgänglighetsdirektivet. Bibliotek Värmland valde att direktupphandla expertis på tillgänglighet för att säkerställa att webbplatsen funkar för alla.

När tillgänglighet är en självklarhet

Många av våra kunder fokuserar på lagens krav, men inte alla. För Läromedelsförfattarna är det självklart att information ska funka för alla, även om förbundet inte omfattas av lagen. Funka bygger om Läromedelsförfattarnas webbplats med tillgänglighet i fokus.

Återkommande granskning är en kvalitetsfråga

Att kunder kommer tillbaka är naturligtvis alltid trevligt. Men ännu bättre är det när de, som Trondheims kommun, väljer att successivt förbättra sina gränssnitt och sen säkerställer att de lyckats genom att låta oss testa mot kraven.

Digitala byråer utbildar sig inom UX och tillgänglighet

Daresay är en av många leverantörer som valt Funka för att fördjupa sina kunskaper om tillgänglighet. Med praktiska övningar och goda exempel kan innehållet skräddarsys till kundens önskemål.

Ny ungdomsorganisation tar hjälp av Funka

Tillsammans med barn och unga med språkstörning tar vi fram en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet. Ett Arvsfondsprojekt finansierar arbetet.

Tillgängliga läromedel

Genom utbildning i tillgänglighet hoppas norska NDLA kunna ta de första stegen mot läromedel som funkar för alla. Funka bidrar med kompetens och goda exempel.

Inlevelseövningar för Stockholms stad

Att prova på hur tillgänglighet funkar i praktiken är ett effektivt sätt att sprida kunskap och medvetenhet. Genom att regelbundet återkomma till frågor om inkludering kan staden bygga för framtiden.

Funkar fortfarande funktionshinderråden?

Hur involveras personer med funktionsnedsättning i politiska beslut? Räcker de traditionella funktionshinderråden till, eller är det dags att tänka om?

Norges Turistförening väljer Funka

Den norska Turistföreningen har tagit in Funka för att genomföra en granskning av hur pass väl webbplatsen ut.no uppfyller Norges krav på tillgänglighet.

Stockholms stad väljer Funka

Funka granskar och bearbetar texter samt utbildar Stockholms stads kommunikatörer i klarspråk och begriplighet.

Samtrans väljer Funka

Tillgänglighet är en självklarhet för bolag som har personer med funktionsnedsättning som huvudsaklig målgrupp. Det är inte minst viktigt när det handlar om avancerade bokningssystem.

Samarbete med Stockholms Stads dagliga verksamheter

Ett nära samarbete med användare med olika behov är kärnan i det vi gör. Långsiktig samverkan med dagliga verksamheter innebär fantastiska möjligheter till fördjupad kunskap.

DIGG väljer Funka

På uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning, som kommer att kontrollera hur olika organisationer uppfyller Webbtillgänglighetsdirektivet, undersöker Funka automatiska verktyg för test av tillgänglighet.

If väljer Funka

Funka ger stöd vad gäller granskning och utbildning för att Ifs webbplatser ska fungera för alla användare. Målet är att samtliga Ifs webbplatser ska uppfylla EUs krav på digital tillgänglighet till 23 september 2020.

Attention väljer Funka

På uppdrag av Riksförbundet Attention har Funka utvecklat en webbplats som fokuserar på alla ungdomars rätt till en meningsfull fritid.

Myndigheten för digital förvaltning väljer Funka

DIGG heter den myndighet som har fått i uppdrag att både ge stöd vid införandet och kontrollera efterlevnaden av Webbtillgänglighetsdirektivet i Sverige. Nu har myndigheten tecknat ramavtal med Funka och flera andra leverantörer.

Lovdata väljer Funka

Funka kommer att ge löpande stöd vad gäller tillgänglighet när den norska stiftelsen Lovdata publicerar material kring hjälpmedel och bidrag för personer med funktionsnedsättning.

Bibblan svarar – på precis vad som helst!

Visste du att du kan ställa vilken fråga som helst och få svar av kloka operatörer från folkbiblioteken? Funkas Karin Forsell har hållit utbildning och blivit sugen på att byta till vad som låter som världens roligaste jobb.

Den norska Miljömyndigheten väljer Funka

Funka har genomfört granskning av tillgänglighet på den norska Miljömyndigheten webbplats.

SeniorNet Sweden väljer Funka

SeniorNet Sweden ska med finansiering från Post- och Telestyrelsen ta fram en handledarutbildning för att fler äldre ska lära sig mer om IT. Funka har fått i uppdrag att hjälpa till med kunskap om tillgänglighet.

EASPD väljer Funka för utbildning i tillgänglighet

Funka har fått i uppdrag att utbilda tjänsteleverantörer inom funktionshinderområdet i hela Europa i digital tillgänglighet och lagstiftning.

Tillgänglighetstävling på Stockholmshem

Funkas Ebba Myrsten deltog i juryn som bland annat bedömde tillgänglighet i fastighetsbeståndet hos det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.

Klarna fokuserar på tillgänglig design

En viktig princip för banken Klarna är att se världen ur användarens perspektiv. För att underlätta för alla bankens kunder fick Funka i uppdrag att göra en revision av design utifrån gällande standard.

Altibox skapar tillgänglig TV-upplevelse

Den norska bredbandsoperatören Altibox vill skapa en TV-upplevelse som är bra för så många som möjligt. Målet är att kunderna enkelt kan hitta innehåll som intresserar dem. Funka har granskat Altibox app och TV-gränssnitt vad gäller tillgänglighet.

Oskarshamns kommun vill kommunicera tillgängligt

Hur skriver man klarspråk, hur länkar man korrekt och hur publicerar man tillgängligt? Det ville Oskarshamns kommun lära sig mer om, och anlitade Funka för att lära sig mer om kommunikativ tillgänglighet.

Viktiga steg mot en tillgänglig webbplats

Värnamo kommun lät Funka granska Worddokumentmallar för pdf-filer som ska publiceras på webben. Det är ett av många viktiga steg mot att uppfylla de nya krav som kommit i och med Webbtillgänglighetsdirektivet.

Vita Käppens Dag

15 oktober firas Vita Käppens dag över hela världen, en dag som uppmärksammar självständighet för blinda och synskadade. Vi talade med Jimmy Pettersson, handläggare på Synskadades riksförbund, med anledning av detta.

KPA Pension tar hjälp av Funka

När KPA Pension behövde se över tillgängligheten på sina webbplatser, var Funka en naturlig samarbetspartner för expertgranskningar.

Funka utvecklar verktyg för självdeklaration

Funka har fått i uppdrag att utveckla ett verktyg för enklare tillsyn av självbetjäningsautomater. I Norge gäller lagkraven om tillgänglighet även automater och det är tillsynsmyndigheten Difi som gett oss uppdraget. Verktyget ska underlätta arbetet med tillsyn genom att den som ansvarar för automaten själv deklarerar status på tillgänglighet.

Myndigheten för tillgängliga medier tar hjälp av Funka

Vid produktionen av sin årsredovisning vände sig Myndigheten för tillgängliga medier till Funka för att säkerställa att det omfattande materialet kan läsas och hanteras av alla.

Linköping satsar på inlevelseövningar

Linköpings kommun har anlitat Funka för inlevelseövningar inom ramen för ett kompetensutvecklingsprogram kallat Vinna-Vinna. Deltagarna får genom prova på-övningar och simulering själva uppleva hur stadsmiljön fungerar för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Att ta sig fram med rullstol eller med simulerad synnedsättning blir en tankeväckare för många.

Kristinehamns kommun satsar på användartester

Kristinehamns kommun behövde utveckla en helt ny webbplats. För användartester valde de att samarbeta med Funka, och fick mycket bra tips på struktur- och innehållsförändringar.

Stockholms stad arbetar med användartester

Stockholms stad är mitt uppe i en omvälvande utveckling av webbplatsen stockholm.se. I detta arbete tar de hjälp av Funka för användartester, så att stadens invånare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att hitta vad de söker och ha en smidig användarupplevelse på vägen dit.

Tillväxtverket förbereder sig

Inför det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet anlitade Tillväxtverket Funka för att granska webbplatsen verksamt.se. Målet är att verksamt.se ska uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 på AA-nivå.

Att tillgängliggöra vårt musikaliska kulturarv

Funka har hjälpt Konserthuset Stockholm att göra sitt historiska arkiv tillgängligt för alla. Genom digitala lösningar kan kultur nå fram till fler.

Bokförlag satsar på tillgänglighet

Det norska bokförlaget Gyldendal vill ligga i framkant när kraven på tillgänglighet skärps inom utbildningssektorn i Norge. Därför har de använt Funka för att utbilda sina anställda och för expertgranskning av sin webbplattform.

Viktigt med extern granskning

Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i september är det allt fler myndigheter, kommuner och statliga bolag som låter Funka kontrollera hur väl deras digitala gränssnitt uppfyller kraven. Västerviks kommun berättar om hur Funkas revision hjälper dem vidare i arbetet med tillgänglighet.

Nästa steg för Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, har återigen valt Funka som leverantör för att få en långsiktig stabilitet vad gäller tillgänglighet i sitt digitala utvecklingsarbete.

Funkas Kommunnätverk är viktigt

Något av det roligaste vi gör på Funka är att jobba med kommuner i vårt nätverk. Läs vad deltagarna tycker så kanske du också vill vara med?

Funka utvecklar ny webbplats åt SLFF

På uppdrag av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utvecklar Funka en ny webbplats. Uppdraget har kommit in i en händelserik fas, med acceptanstester av webbplatsen och utbildning. Äntligen får de tillgång till en miljö med specifika sidmallar och kan börja fylla på webbplatsen med redaktionellt innehåll.

Funka utbildar funktionsrätts-jurister i Trier

Tillgänglighet, offentlig upphandling och lagstiftning är ett populärt ämne för Funka personal att föreläsa om i olika delar av världen. Nu senast vid akademin för europeisk lag, Academy of European Law i Trier i Tyskland.

Sodexo väljer Funka

Funka har utvecklat två webbplatser med höga krav på tillgänglighet på uppdrag av Sodexo: Syncentralen i Stockholms län och Hjälpmedelsservice i Östergötland.

En tillgänglighetsmanual ger trygghet

Swedavia har gett Funka i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra den Tillgänglighetsmanual som styr verksamheten vid de flesta svenska flygplatser vad gäller allt från bemötande till lokaler.

European Patients’ Forum väljer Funka

Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats för den europeiska patientorganisationen European Patients’ Forum, EPF.

Botkyrka kommuns väg mot tillgänglighet

Botkyrka kommun arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Bland annat har de anlitat Funka för utbildning av sin personal i att publicera tillgängligt. Ann Bjellert, funktionshinderstrateg vid Botkyrka kommun, berättar om kommunens väg mot att bli mer tillgänglig.

Ett helhetsgrepp på tillgänglighet

En organisation som verkligen vet vad de strävar efter är den norska Independent Living-organisationen Uloba som arbetar med brukarstyrd personlig assistans. Ulobas ambition är att skapa den mest tillgängliga och digitala arbetsmiljön i Norge.

Norsk designbyrå valde Funkas pdf-utbildning

Funka har genomfört en skräddarsydd utbildning i hur man skapar tillgängliga pdf-filer för den norska designbyrån Melkeveien. Pdf-filer är minst lika viktiga som HTML när det gäller tillgänglighet och användbarhet.

DSB valde Funka

Den norska myndigheten för säkerhetsfrågor har anlitat Funka för att genomföra omfattande granskningar av flera viktiga webbplatser. Syftet är att säkerställa att alla invånare, oavsett förmåga, får tillgång till information vid kris och akuta händelser.

Norge kontrollerar automaters tillgänglighet

Den norska lagen om diskriminering och tillgänglighet omfattar inte bara webbplatser utan även automater. Nu börjar kontroll av att automaterna efterlever kraven. Samtidigt publiceras den vägledning för utplacering av automater som Funka har utvecklat på uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi, med text och illustrationer.

Funka utvecklar en digital utbildningsmiljö för SPSM

Nyligen vann Funka en upphandling om att vidareutveckla och förvalta den digitala utbildningsmiljö, SPSM Fortbildning, som Specialpedagogiska skolmyndigheten använder.

Norsk ungdomsorganisation väljer Funka

Den norska brukarorganisationen Unge Funksjonshemmede fokuserar naturligtvis mycket på tillgänglighet när de ska bygga ny webbplats. Organisationen har anlitat Funka för att bistå organisationen och deras leverantör genom hela projektet.

Åda AB tecknar avtal för Talande Webb

Genom ett avtal som ger alla Ålands myndigheter möjlighet att ansluta sig till Talande Webb går den lilla önationen samma väg som mer än 270 svenska offentliga aktörer.

Arbetsmiljöverkets webb vinner pris

Grattis till Arbetsmiljöverket som vunnit pris för bästa webbplats inom samhällskommunikation! Funka hjälpte till med koncept- och designarbete samt användartester.

Språkutbildning på distans

Allt fler av våra kunder väljer att genomföra utbildningar online. Det kan verka som att visa ämnen passar mindre bra att förmedla via video, men nu har vi till och med hållit en skrivutbildning på distans - och det gick jättebra!

HSO väljer Funka för konventionskoll

Tycker du det är svårt att tolka FN-konventionen? Då är du inte ensam. Men nu finns det ett verktyg som kan hjälpa dig: Konventionskollen!

Enköpings kommun väljer Funka och vinner pris

Grattis till Enköpings kommun som vunnit pris för bästa användbarhet! Funka hjälpte till med granskningar och användartester.

Norskt rekryteringsbolag väljer Funka

För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan genomföra en rekryteringsprocess satsar det norska konsultföretaget Jobbnorge på tillgänglighet. Funka har fått ett stort uppdrag finansierat av den norska regeringen.

Funka ordnar rundvisning för Norges kommunalförbund

Hur utformar man k-märkta byggnader tillgängligt? När Norges motsvarighet till SKL kom till Stockholm visade Funka på goda exempel.

Stöd kring automater

Tillgängliga automater är naturligtvis lika viktigt som webbtillgänglighet. Nu har Funka fått i uppdrag att ge Norges tillsynsmyndighet Difi stöd vad gäller information om automater.

Yr.no väljer Funka igen

Yr.no, den norska motsvarigheten till svenska SMHI som används av många svenskar, valde Funka som leverantör för att kontrollera att vädertjänsten lever upp till kraven i den norska lagstiftningen för tillgänglighet på internet.

Kunder berättar om utbildning i tillgänglighet

Flera tusen utbildningsdeltagare har ökat sin kunskap om tillgänglighet genom våra populära utbildningar. Det kanske är dags att sprida lite ljus i din egen organisation i höst? Vi har kurser för allt från utvecklare till redaktörer, projektledare och designers.

Husbanken

Norges regerings organ för att genomföra bostadspolitiken, Husbanken, har vunnit pris för bästa digitala tjänst. Vi hoppas och tror att fokus på tillgänglighet har bidragit – grattis!

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Tre frågor till Cato Lie, rådgivare hos den norska motsvarigheten till HSO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Funka och FFO planerar samarbetsprojekt inom tillgänglighet på flera olika områden.

Making Waves

Tre frågor till Kristin Sander, Manager Interaction Design på företaget Making Waves som deltagit i några utbildningar om tillgänglighet som Funka arrangerade.

Sveriges Television (SVT)

Sveriges Television är en av de ambitiösa kunder Funka samarbetat med under många år. På sistone har arbetet fördjupats, SVT interaktivs webbutvecklare Lars Samuelsson berättar om arbetet.

Myndighetssamverkan IT-Tillgänglighet, MITT

Fyra frågor till Anette Ekman på Arbetsförmedlingen och initiativtagare till Myndighetssamverkan IT-Tillgänglighet, MITT.

EVRY

Funka har skräddarsytt ett tredelat utbildnings- och granskningspaket för IT-leverantören EVRY i Norge. Målet är att EVRYs uppdaterade internetbankslösning ska uppfylla högre krav vad gäller tillgänglighet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, har gett Funka i uppdrag att granska att deras webbplats följer de norska lagkraven för tillgänglighet.

RC Syd

Som ett första steg i en längre uppdrag har Funka genomfört en teknisk revision av Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, SKRS.

AB Stångåstaden

Funka har genomfört användartester och granskning av webbgränssnitt ur användbarhets- och tillgänglighetssynpunkt på uppdrag av Linköpings kommunala bostadsbolag AB Stångåstaden.

Arbeiderpartiet valde Funka

Tre frågor till Bjørn Tore Hansen, Kommunikationsrådgivare vid det norska Arbeiderpartiet.

Uloba väljer Funka

Tre frågor till Tom Losnedahl, IT-chef hos Uloba i Norge. Uloba är en ideell organisation inom Independent Living-rörelsen som arbetar med brukarstyrd personlig assistans. Ni har anlitat Funka för att kvalitetssäkra tillgängligheten i era olika

Skandiabanken i Norge valde Funka

Tre frågor till Snorre Kim, utvecklare på Skandiabanken i Norge. Snorre talade på Funkas Tillgänglighetsdagar om hur Skandiabankens arbete för ökad tillgänglighet skapade en bättre användarupplevelse för alla deras kunder.

Tekniska museet

När Tekniska museet började arbeta med sitt nya science center för barn, MegaMind, vände de sig till Funka för att säkerställa en hög nivå av tillgänglighet i allt från installationer till lokaler.

Försäkringskassan

Försäkringskassan vill bli bäst på tillgänglighet på webben. Det är kul när våra kunder har höga ambitioner och förhoppningsvis sprider sig tävlingsinstinkten till andra myndigheter!

Stockholms stad

Funka har genomfört inlevelseövningar så att projektledare får ökad kunskap och insikt varför tillgänglighet är viktigt i stadsutvecklingen i Stockholms stad.

Barncancerfonden

Barncancergalan handlar om att sprida skratt, glädje och hopp till barn och familjer som drabbats av cancer. Funka har utvecklat en kampanjwebbplats för galan, som direktsänds i TV den 28 september.

SINTEF

Den norska forskningsorganisationen SINTEF var så nöjda med Funkas tillgänglighetsgranskning att de köpte vår redaktörsmanual. Vi har ställt några frågor till Truls Johnsen, senior kommunikationsrådgivare, om Funkas uppdrag för dem.

HSO Skåne

Under sommaren lanserar HSO Skåne sin nya webbplats som Funka utvecklat. I uppdraget ingår också att utveckla ett webbverktyg för att mäta hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterföljs i verkligheten.

Mariestads kommun

Funka ska inventera samtliga flerbostadshus i Mariestads kommun, totalt 235 fastigheter. Med stöd från Boverket kan inventeringen genomföras utan att fastighetsägarna behöver betala.

Trollhättans Stad

Funka har utvecklat Trollhättans webbplats med höga krav på tillgänglighet. Informationsstruktur, koncept, formgivning, utveckling och utbildning har ingått i uppdraget.

Barncancerfonden

Funka har haft förmånen att få bygga och vidareutveckla Barncancerfondens webb kontinuerligt.

Försäkringskassan

Funka har bland annat hjälpt Försäkringskassan med att inventera och analysera resultatet kring den fysiska miljön hos myndigheten.

Norska Migrationsverket

Den norska motsvarigheten till Migrationsverket heter Utlendingsdirektoratet, UDI. Funka har gett stöd vad gäller front end-utveckling, design, teckenspråk, tillgänglighetskrav och mycket mer under det stora webbutvecklingsprojekt som myndigheten nyligen avslutat.

Vaxholms stad

Vaxholms Stad har nyligen lanserat en ny webbplats. Inför uppstarten av projektet vände sig kommunen till Funka för att få stöd under alla utvecklingsfaser. Arbetet med tillgänglighet har varit i centrum under hela projektet som bland annat haft målet att ta fram en webbplats med logisk struktur och tydligt och begripligt innehåll.

Funkas kommunnätverk

Vad tycker egentligen deltagarna i vårt kommunnätverk om vårt gemensamma arbete? Vi tog reda på det genom att helt enkelt ställa frågan till de som är med. Om du funderar på vad vi gör på träffarna, läs deltagarnas åsikter här!

Region Kronoberg

När Region Kronoberg tog fram en ny webbplats fick Funka uppdraget att bistå med rådgivning. Uppdraget omfattar informationsstruktur, formgivning och teknisk utveckling.

Swedavia

Swedavia har anlitat Funka för rådgivning om tillgänglighet i byggd miljö och digitala kanaler. Funka har granskat fysisk tillgänglighet och analyserat webbplatser och appar.

Unionen

Funka har utvärderat tillgängligheten på Unionens webbplats genom en revision av gränssnittet. Målet har varit funktionalitet först och främst.

Ålands landskapsregering

När Ålands landskapsregering utvecklade ny webbplats hjälpte Funka till med workshops, kravunderlag, utbildning och rådgivning.

Ågrenska

Den donationsfond som idag är Ågrenska stiftelsen startades för ett sekel sedan av paret Axel och Louise Ågren. Den 26 maj 2014 firar Ågrenska 100-årsjubileum i närvaro av Drottning Silvia.

Universitets- och högskolerådet, UHR

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en sammanslagning av flera olika myndigheter. I och med hopslagningen fanns ett behov av att se till att alla kommunikatörer höll samma kunskapsnivå inom tillgänglighet.

Migrationsverket

Eye tracking är ett effektivt sätt att arbeta med användartester. Migrationsverket hade stor nytta av det när de byggde nytt och Funka fanns med som rådgivare.

Linnéuniversitetet

Det är bra att passa på att jobba med innehållet när inga stora utvecklingsprojekt står för dörren. Så resonerade Linnéuniversitetet som gav Funka i uppdrag att genomföra en språkrevision.

Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM

Funka har utvecklat den nya webbplatsen för Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, vilken lanserades i februari. Anna-Lena Andersson, Webbansvarig på MTM berättar om Funkas uppdrag.

Statens järnvägar, SJ

Mattias Reintz, Projektledare & Lösningsarkitekt på SJ Infotainment och SJ Mobilanpassning Internet Ombord berättar om varför de valde att samarbeta med Funka i projektet Internet Ombord.

ABBA The Museum

Funka har genomfört en inventering av det nyöppnade ABBA-museet. Kraven på tillgänglighet och funktionalitet var extra höga bland annat för att lokalen är under mark.

Landstinget Sörmland

Jukka Joona, webbredaktör på Landstinget Sörmland, berättar om varför Landstinget Sörmland medverkar i Funkas intranätprojekt.

Haninge kommun

Magnus Börjesson, kommunikationsutvecklare vid Haninge kommun, berättar om varför de låtit kompetensutveckla kommunens redaktörer i att skriva begripligt.

Ungdomsstyrelsen

Linn Elgstrand, webmaster på Ungdomsstyrelsen, berättar om varför de valde att använda eye tracking för att göra användartester.

Rikspolisstyrelsen

Ann-Kristin Stenberg, projektledare på Rikspolisstyrelsen, berättar om hur användartester ledde till förbättrade e-tjänster.

DNB Norge

Stine Braadland på DNB Norge berättar varför de tycker det är viktigt och givande att delta på Funkas Tillgänglighetsdagar.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet valde Funka som utbildare inom bemötande och kommunikation. Sylvie Garnbeck berättar varför.

Skellefteå kommun

Anette Lundberg, webbutvecklare i Skellefteå kommun berättar varför kommunen medverkade i Funkas intranätverk.

Humana anlitar Funka

Sveriges största företag inom personlig assistans, Humana, har anlitat Funka för att granska sin tillgänglighet på webben. Sedan bristande tillgänglighet blev grund för diskriminering vid årsskiftet får vi allt fler förfrågningar från näringslivet.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Funka har fått i uppdrag att utveckla ett regelverk för tillgänglighet vilket arbetats fram i workshopform tillsammans med kund och leverantörer.

Norska NIFES

Trine Melheim Næss, projektledare för webbutveckling på den norska myndigheten NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i en intervju med Funka.

Barnombudsmannen

Funka har hjälpt till att fram information på teckenspråk till Barnombudsmannens webbplats. Jorge Rivera, projektledare på Barnombudsmannen berättar om arbetet.

Mölndals stad

Funkas kommunprojekt är ett nätverk som utgår från kommunernas behov och Mölndals stad är en av deltagarna i projektet.

Folkhögskolornas informationstjänst

Funka har genomfört en granskning av hur tillgängligheten är på Folkhögskolornas informationstjänst mobilwebbplats.

Medborgarskolan

Medborgarskolan har valt Funka som leverantör för att kompetensutveckla representanter från skolans åtta regionsstyrelser samt förbundsstyrelsen inom tillgänglighet.

Halmstads kommun

Halmstads kommun har arbetat med att förbättra sitt intranät och valde att medverka i Funkas intranätsprojekt.

Länsstyrelserna

Funka har arrangerat utbildningar i tillgänglighet för alla Sveriges 21 länsstyrelser i en gemensam utbildningsinsats.

Käppalaförbundet

I maj lanserades Käppalaförbundets webbplats på EpiServer med höga krav på tillgänglighet.

Helsedirektoratet, Norge

Helsedirektoratet i Norge har gett Funka i uppdrag att säkra tillgängligheten för alla i den senaste webbsatsningen. Funka har bidragit med expertgranskningar, hjälpmedel- och användartester för att säkra att Helsedirektoratets nya webbplats har hög tillgänglighet för slutanvändarna.

Trafikkontoret i Stockholms stad

Trafikkontoret i Stockholms stad har tillsammans med bland andra Funkas Tommy Hagström arbetat fram ett koncept för insiktsutbildningar som varit mycket framgångsrikt. Utbildningarna togs fram under perioden när Tommy arbetade på Bygg Klokt, och numera erbjuder Funka inlevelseövningar skräddarsydda för olika kunder.

Handikappförbunden

Handikappförbunden visar att krav på tillgänglighet vid upphandling driver produktutvecklingen framåt.

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland har gått med i Funkas certifieringsprogram. Som en inledande aktivitet har Funka genomfört en tillgänglighetsrevision av deras webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Funka genomför ofta utbildningar på plats hos kund. Poängen med skräddarsydda upplägg är att vi kan fokusera helt på kundens behov och förutsättningar. I Jönköping gjorde Funka en två dagar lång utbildningsserie med 11 olika pass.

UMO

UMO, den nationella ungdomsmottagningen på nätet för unga mellan 13 och 25 år valde Funka som leverantör gällande granskning av tillgängligheten på webbplatsen umo.se.

YR.no

Funka genomförde en expertgranskning av den norska vädertjänsten yr.no innan de lanserade den nya webbplatsen.

Statistiska centralbyrån, SCB

Funka har hjälpt Statistiska centralbyrån med några av punkterna i myndighetens handlingsplan för tillgänglighet.

Bygg Klokt

Funka har hjälpt Statistiska centralbyrån med några av punkterna i myndighetens handlingsplan för tillgänglighet.

Haninge kommun

Haninge kommun utvecklar ett intranät och är med i Funkas intranätprojekt. Magnus Börjesson, kommunikationsutvecklare på Haninge kommun berättar om intranätutvecklandet och vad det innebär att delta i Funkas intranätprojekt. Och så kommer han med lite tips till andra som arbetar med intranät.

Stockholms Universitet

Eva Wilsson, studierektor för Grafiska projektledarprogrammet vid Stockholms Universitet har bjudit in Funka att föreläsa om tillgänglighet under kursen Design för Digitala Medier som ges för studenter på Grafiska projektledarprogrammet.

Energimyndigheten

Som ett led i det fortlöpande arbetet med att göra webben bättre för alla har Energimyndigheten låtit Funka granska tillgängligheten efter vårens redesign.

Riksgälden

Funka har gett Riksgälden stöd och hjälp under produktion av en ny webbplats. Åsa Andersson, kommunikatör och testansvarig i utvecklingsprojektet ”Webblyftet” på Riksgälden berättar om uppdraget.

Kronans droghandel

Kronans droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med 190 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Som ett led i tillgänglighetsarbetet erbjuder kedjan nu sina kunder ökad tillgänglighet med hjälp av Talande Webb.

Ekobrottsmyndigheten

Funka har hjälpt Ekobrottsmyndigheten att göra ett antal webbtexter mer tillgängliga.

Skatteverket

Funka har genomfört en granskning av den pedagogiska tillgängligheten på Skatteverkets webbplats.

Statens Kulturråd

Funka har fått i uppdrag av Statens Kulturråd att granska tillgängligheten på webbplatsen ur teknisk liksom pedagogisk synvinkel.

Flygvapenmuseet

Funka har fått i uppdrag att granska Flygvapenmuseets webbplats ur tillgänglighetsvinkel.

Statens Kulturråd

Funka har intervjuat Lamin Björn Kivelä, webb- och bildredaktör på Statens konstråd med anledning av att Statens Konstråd låtit göra en tillgänglighetsanalys av webbplatsen.

DO

Funka är leverantör av IT-tjänster till Diskrimineringsombudsmannen och Anneli Tillberg, kommunikatör på DO berättar här bland annat om hur de ser på tillgänglig information.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Funka har fått i uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten att granska tillgängligheten i skolans digitala miljö.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk, FMV, genomför en stor satsning för att öka kunskapen hos alla personal om vad tillgänglighet och funktionsnedsättning innebär. Funka har fått i uppdrag att utbilda och väcka tankar.

Hjälpmedelsinstitutet

Funka fick i uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet att arrangera en workshop där Hjälpmedelsinstitutets informatörer fick arbeta praktiskt med att göra pdf-filer tillgängliga.

TioHundra

Funka har fått i uppdrag att genomföra en analys av teknik, pedagogik och språk på TioHundras webbplats.

Statens tjänstepensionsverk, SPV

Statens Pensionsverk har valt att låta Funka genomföra årliga granskningar av webbplatsen för att säkerställa tillgängligheten.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek har gett Funka i uppdrag att genomföra en analys av webbplatsens tillgänglighet.

Linköpings kommun

Linköpings kommun deltar i Funkas kommunprojekt och arbetar gemensamt med andra kommuner för att få fram den optimala strukturen för en kommunal webbplats.

Borlänge Kommun

Borlänge kommun har valt att delta i Funkas kommunprojekt för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och användarfokus.

Vägverket

Funkas experter utvärderar och testar samt ger förslag på lösningar både vad gäller teknik och i ett vidare informationsperspektiv.

Stockholm konserthus

Lotta Bjelkeborn, marknadschef på Stockholms Konserthus berättar om Konserthusets målinriktade arbete med att göra deras webbplats tillgänglig för så många som möjligt.

Ljungby kommun

Många kommuner och myndigheter gillar upplägget där Funka först gör en översiktlig granskning av den tekniska tillgängligheten på webbplatsen och sedan kompletterar med innehåll, struktur och pedagogik.

Länsbiblioteket i Uppsala

Länsbiblioteket i Uppsala köper skräddarsydd utbildning om hjälpmedel och hur man gör pdf-filer tillgängliga.

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska Riksmuseets vision är att öka människors kunskap om naturen och dess mångfald. Det målet har inneburit att muséet bland annat satsat på utbildning om tillgänglighet.

Statens Fastighetsverk, SFV

Statens fastighetsverk köper skräddarsydd utbildning och regelverk av Funka.