Myndigheten för tillgängliga medier tar hjälp av Funka

Myndigheten för tillgängliga medier anlitar Funka för att säkerställa att årsredovisningen kan läsas och hanteras av alla användare som tillgänglig pdf.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar taltidningar, talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur.

MTM behöver förstås leva som man lär även i det material som rör den egna verksamheten. Exempelvis behöver alla pdf-filer på MTM:s webbplatser vara tillgängliga för uppläsning av text, eller för läsning med skärmläsare och punktskriftsdisplay. Oftast görs detta inhouse, men för mer omfattande material läggs arbetet ut externt. När det var dags att producera en årsredovisning vände de sig till Funka.

Årsredovisningen är en omfattande publikation. Den innehåller långa tabeller och vi saknar resurser för att själva göra det arbetet. Då Funka är en god samarbetspartner till oss sedan länge var det naturligt att använda den expertkunskapen på nytt. Vi fick vad vi förväntade oss och är mycket nöjda, säger Carina Gerdin, redaktör på MTM.

Den snabba digitala utvecklingen idag innebär både utmaningar och möjligheter, både för MTM och för samhället i stort. 

För MTM är det viktigt att följa och stödja utvecklingen av nya medier, så att våra målgrupper får del av de nya möjligheter som tekniken ger, menar Carina Gerdin.

Raouf Sormunen är tillgänglighetsexpert och har tillgängliggjort årsredovisningen för MTM. Han menar att när ett dokument ska layoutas för tillgänglighet underlättar det att alltid koppla en text eller bild i layoutprogrammet till välkända strukturelement eller roller, som till exempel H1 eller Figure, då följer layouten med även när man konverterar till pdf-formatet.

När jag jobbar med pdf-filer går jag igenom dem för att se till att allt innehåll har en bra och logisk struktur som matchar den visuella strukturen. Jag kollar av att länkar fungerar och bilder är begripliga och gör dekorativa detaljer till artefakter. MTM jobbar med enkel, stilren och snygg layout, så att tillgängliggöra MTM:s produkter är ett rent nöje. Jag vet att det verkligen når användarna. Deras målgrupp är vår målgrupp så det blir vinst för alla, menar Raouf Sormunen, tillgänglighetsexpert på Funka.

Tillgängliga pdf-filer

Norsk designbyrå valde Funkas pdf-utbildning

Funkas tips och råd om formatet pdf och tillgänglighet