ABBA The Museum valde Funka för att genomföra inventering av tillgängligheten på museet

I våras fick Funka i uppdrag att inventera den fysiska tillgängligheten på det nya ABBA-museet. ABBA The Museum öppnade i maj 2013 och ligger på Djurgården i Stockholm. Museet är interaktivt och bygger på aktivitet från besökarna.

Eftersom lokalen ligger under mark ställer det särskilda krav på bland annat orientering och utrymning. Vi har både granskat ritningar och genomfört inventering av lokalerna. Museet har fått praktiska tips, råd till förbättring och stöd för att tillgängligheten ska bli så bra som möjligt, säger Tommy Hagström, expert på tillgänglighet i byggd miljö på Funka.

Så här säger Mattias Hansson, vd för ABBA the Museum:

ABBA The Museum valde Funka för att göra inventering av tillgängligheten på museet för att vi tidigare träffat företrädare för Funka och kände till den djupa kunskap som besitts inom området. Vi är mycket nöjda och det är också de besökare som annars skulle märkt av problem - om vi inte anlitat Funka. Tack för hjälpen med ABBA The Museum.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.