Arbeiderpartiet valde Funka

Tre frågor till Bjørn Tore Hansen, Kommunikationsrådgivare vid det norska Arbeiderpartiet.

Varför valde ni Funka för att genomföra en expertgranskning av Arbeiderpartiets läns- och kommunavdelningars webbplatser?

- Vi fokuserar på att säkra bästa möjliga tillgänglighet på våra webbplatser. Det handlar om allt från de tekniska lösningarna, till att vi använder ett begripligt språk. När vi skapar en nya webbsidor för kommun- och länsavdelningarna i Arbeiderpartiet, fortsätter vi det kontinuerliga arbetet med att ha så tillgängliga webbsidor som möjligt.

På vilket sätt har resultatet av granskningen hjälpt er?

- Att få en extern genomgång har varit viktigt för att kvalitetssäkra och få återkoppling på arbetet som vi och vår leverantör gör. Det hjälper oss att bli bättre och det är nyttigt att kunna diskutera med experter på området. På det sättet vet vi att webbplatsen blir så tillgänglig som möjligt.

Hur arbetar ni i Arbeiderpartiet praktiskt med tillgänglighet?

- Vår målsättning är alltid att vara bäst på nätet och det innebär också att ha tillgängliga webbplatser. I grunden handlar det om att alla ska ha samma möjligheter till att delta i demokratin, i samhället och vid val. Om vi inte ser till att säkra tillgängligheten blir konsekvensen att några utestängs.

- Vi arbetar löpande med att förbättra oss och är på inget sätt i mål. Vi är ändå nöjda med att det långsiktiga arbetet med tillgänglighet på webben börjar ge resultat.