Bibliotek Värmland väljer Funka

Inför ombyggnad av bibliotekvarmland.se har Bibliotek Värmland anlitat Funka för att analysera och granska gränssnittet för att säkerställa att webbplatsen uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Ett bibliotek är en viktig samhällsfunktion som ska fungera för alla.

Det finns fortfarande en del missförstånd vad gäller webbtillgänglighet, exempelvis att det enbart skulle handla om teknik. När Funka tar sig an ett uppdrag för att se till att alla ska kunna använda en webbplats, ett system eller en tjänst tittar vi på så mycket mer än enbart det tekniska.

I uppdraget för Bibliotek Värmland handlar det om att på ett tidigt stadium kontrollera de olika delar som påverkar hur användarna upplever webben. Vi kommer att granska och analysera UX-design och grafisk design i skisser och wireframes, för att direkt kunna upptäcka brister eller potentiella problem. Utöver det kontrollerar vi mallarna så att de i sig inte skapar några tillgänglighetsproblem. Slutligen genomför vi en fullständig genomgång av hela webbplatsen som omarbetats.

Vi valde Funka då de med sin kunskap och erfarenhet kan hjälpa oss att göra vår nya webbplats mer tillgänglig. Det är viktigt med tanke på att biblioteken finns till för alla, säger Petter Engelbertsson, webbsamordnare på Bibliotek Värmland.

I och med de ökande kraven på tillgänglighet i digitala kanaler har allt fler av våra kunder uppmärksammat vilket brett perspektiv som behövs för att fånga upp användarbehov från olika målgrupper.

Även om regler och standarder har en tendens att bli fyrkantigt och tråkigt tror jag det är bra med tydlighet, säger Johan Kling, Kvalitetschef på Funka. Användargrupperna som listas i EN-standarden hjälper både kunder och leverantörer att förstå komplexiteten i kraven.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)