Bygg klokt har lämnat över utföranderollen av den kommersiella verksamheten till Funka

Bygg klokt är ett samarbete mellan flera handikapporganisationer som arbetar för bättre tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö. Bygg klokt har nu lämnat över den kommersiella verksamheten till Funka att bland annat genomföra utbildningar, ge råd och stöd samt inventera den byggda miljön.

Varför har handikapporganisationerna i Bygg klokt valt Funka som utförare?

- För att det ska fungera på ett bra sätt att arbeta med inventering och rådgivning om tillgänglighet så krävs det att man satsar ekonomiskt och personellt och det är något som känns lite främmande för ideella föreningar. Därför var det ganska naturligt att lämna över det kommersiella uppdraget till Funka eftersom bolaget har lika höga ambitioner när det gäller tillgänglighet som Bygg klokt har.

Bygg klokt kommer fortsätta att driva politiskt påverkansarbete och svara på remisser, berätta vad det innebär i praktiken?

- Det innebär att Bygg klokt går tillbaka till sin ursprungliga idé som var att bevaka utvecklingen på tillgänglighetsområdet och samordna insatserna mellan de organisationer som ingår i Bygg klokt. Det är alltså ett sätt att organisera påverkansarbetet.

Bygg klokt har lång erfarenhet av att jobba med tillgänglighet i byggd miljö. Vad är de viktigaste erfarenheterna som Bygg klokt hittills dragit av att arbeta med att göra den byggda miljön tillgänglig och användbar?

- Det viktigaste är att komma in tidigt i byggprocessen. Det är då man kan påverka. Statens Fastighetsverk har i en utmärkt bok dokumenterat två pilotprojekt där Bygg klokt intog en central roll. Den kan beskrivas som en handbok i hur det bör gå till. Framför allt är det viktigt att komma med innan upphandlingsprocessen startats. Om man vill ha ändringar i ett senare stadium, så möts man av negativa attityder eftersom de ansvariga ser framför sig hur miljonerna fladdrar ut genom fönstret. Vårt råd till alla som jobbar med tillgänglighet är att ju tidigare man tänker in tillgänglighet i byggprocessen desto bättre och billigare blir det.