Covid-19-relaterade appar och tjänster måste vara tillgängliga

Över hela världen kritiserades med rätta innehåll och teknik som används för information och tjänster kring Coronaviruset för att inte fungeraför alla. Presskonferenser har inte teckenspråktolkats, information om aktuella restriktioner har inte varit begriplig, bokningssystem för vaccinering har krävt bank-ID vilket inte alla har, och så vidare.

Ibland verkar det som om kommunikationsavdelningarna har glömt ganska grundläggande tillgänglighetsregler och sedan åtgärdat när de fått negativ feedback från användarna. Det faktum att mänskliga misstag inträffar i en akut krissituation kanske inte går att undvika. Men när pandemin har varit en del av vår vardag i mer än ett år, kan den första paniken och förvirringen inte längre vara en ursäkt för otillgänglig kommunikation.

Därför är vårt uppdrag för Folkehelseinstituttet i Norge särskilt givande. Institutet valde Funka för att göra en grundlig analys av vad som för närvarande sannolikt är den viktigaste appen i landet; appen för smittspårning av Covid-19. Analysen gjordes mot EU:s legala minimikrav, trots att dessa ännu inte gäller i Norge. Applikationen testades dessutom med olika hjälpmedel och vår kända metodik med två av varandra oberoende tillgänglighetsexperter som utför individuella tolkningar av varje framgångskriterium.

Resultatet är en samhällskritisk applikation som kan användas av hela samhället. Tack vare förtroende från Folkehelseinstituttet är åtminstone en tjänst relaterad till pandemin som kommer in på marknaden tillgänglig från början.

Huvudrubriken i den här artikeln är så självklar att det inte borde vara något att skriva om. Ändå måste det sägas, vilket är ganska sorgligt. Förhoppningsvis kommer det ökade digitala beroendet som många av oss har upplevt under det senaste året - och bristen på en service-inriktad IT-avdelning på hemmakontoret - resultera i mer tillgängliga tjänster i framtiden. Varje steg i den riktningen tas av människor som bryr sig.

Funkas Tillgänglighetsanalyser i flera olika nivåer