Den norska Miljömyndigheten väljer Funka

Miljömyndigheten i Norge arbetar med att reducera klimatutsläpp, förvalta norsk natur och förhindra förorening. På webbplatsen finns viktig information för både privatpersoner, företag och andra myndigheter.

Myndigheten utvecklar en webbplats med höga krav på tillgänglighet. Miljön berör oss alla därför måste den här typen av information också fungera för alla. Miljömyndigheten har haft med krav på tillgänglighet redan från början av sitt utvecklingsprojekt.

Vi samordnar och målinriktar vårt webbarbete. Först såg vi till att förstå våra användare för att få en bättre bild av vilka uppgifter de vill lösa när de besöker vår webb. Det är viktigt att webbplatsen fungerar optimalt för alla. Vi har fått väldigt god hjälp av Funka och lärt oss mycket om tillgänglighetskraven, säger webbplatskoordinator Reidar Evensen i Miljødirektoratet.

Funka har genomfört det vi kallar en full revision av den webbplats som Inmeta har utvecklat. Det innebär att vi dels kontrollerar alla framgångskriterier i förhållande till den norska Diskrimineringslagen, men också de punkter vi själva utvecklat och som baseras på användarnas behov. Vi dokumenterar brister och ger tips och råd om vilka åtgärder som behövs och hur dessa ska priorieteras.

Även om vi som designers och utvecklare alltid försöker ha fokus på tillgänglighet har det varit nyttigt och lärorikt för oss att få objektiv input från Funkas specialister. Funkas kunskap och erfarenhet av riktiga användare med olika förmågor har gett oss nyttiga perspektiv och motivation att lära oss ännu mer om ämnet, säger Nicklas Svendsrud, front end-utvecklare på Inmeta.

Funka tackar för ett bra samarbete!

Funkas analyser