DIGG väljer Funka

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i uppdrag att främja arbetet med webbtillgänglighet och även att utöva tillsyn av att kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet uppfylls. Som en del av förberedelserna för tillsynsarbetet har DIGG avropat stöd med att kartlägga vilka automatiska verktyg som kan passa för myndighetens behov.

Funka som är en av DIGGs ramavtalsleverantörer, vann avropet och kommer nu att undersöka verktygsmarknaden.

Det finns väldigt många verktyg som är bra på olika saker, men här gäller det ju att hitta en stabil tjänst som DIGG kan lita på, säger Susanna Laurin, Forsknings-och innovationschef på Funka, som leder uppdraget.

Inom ramen för uppdraget kommer vi att utreda både open source och licensbaserade produkter och tjänster, samt naturligtvis de verktyg som i dagsläget används för just tillsynsarbete.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.

DIGGs webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)