EASPD väljer Funka för utbildning i tillgänglighet

Den Europeiska föreningen för tjänsteleverantörer för funktionshindrade, EASPD, är en ideell organisation som representerar över 15 000 stödtjänster för personer med funktionsnedsättning i hela Europa. Organisationens sekretariat har gett Funka i uppdrag att leverera utbildning med inriktning på digital tillgång till information och tjänster.

Vi ser fram emot att utbilda tjänsteleverantörer från hela Europa, säger José Usero på Funkas Madridkontoret. Det är viktigt att professionella inom alla yrken som ger service till personer med funktionsnedsättning får ökad kunskap om både tekniska möjligheter och lagmässiga krav vad gäller digital tillgänglighet.

EASPD verkar för att främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning genom effektiva och högkvalitativa tjänstesystem. Självklart är digital åtkomst ett sätt att nå det målet.

Digital tillgänglighet på agendan

Funkas José Usero var en av föreläsarna vid konferensen Technology and Digitalisation in Social Care som EASPD arrangerade i Barcelona i höstas. Evenemanget fokuserade på de möjligheter som teknikbaserade lösningar och hjälpmedel innebär för att tillhandahålla högkvalitativ service till personer med funktionsnedsättning.
 
Det är ingen nyhet att digital teknik kan bidra till att oberoende för personer med funktionsnedsättning. Trots det arbetar fungerar inte hjälpmedelsförskrivning och liknande lika smidigt i alla Europeiska länder.

För att det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet eller annan policy eller reglering ska vara framgångsrik måste alla delar av ekosystemet vara på plats. En tillgänglig webbplats är inte mycket värd om målgrupperna inte får rätt verktyg för att använda den.

Att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är inte en kostnad, det är en investering som betalar sig nästan omedelbart, fortsätter José Usero. Vi hoppas kunna hjälpa EASPD i deras strävan att på bästa sätt utnyttja teknik och digitalisering inom tjänstesektorn genom att dela med oss av vår kompetens inom IT-tillgänglighet.


EASPD webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)