Enköpings kommun väljer Funka och vinner pris

Det är alltid lika roligt när våra kunder får utmärkelser. Den här gången är det Enköpings kommuns externwebbplats som vunnit pris för bästa användbarhet.

Vårt mål var att bli Sveriges bästa kommunsajt, säger Anna Densjö, Webbstrateg på Enköpings kommun.

Det är ett ambitiöst mål och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning var ett av kvalitetskriterierna. Tanken var att man når högre om man siktar högre, vilket fungerat som en motivation för både organisation och konsulter att anstränga sig lite mer.

Funka hjälpte till med bland annat granskningar och användartester. Tekniska granskningar för att säkerställa att WCAG uppfylldes och tester med användare för att se till att pedagogiska och kognitiva perspektiv, de ”mjukare” frågorna, kom med.

Utvecklingen skedde agilt och tillgängligheten testades flera gånger under projektet. 

Vi hade inga förutfattade meningar om hur det borde vara utan testade hypoteser om vad vi trodde skulle bli bra, säger Anna Densjö. De idéer som visade sig vara bra behöll vi medan idéer som inte visade sig bra i testerna skrotades. Design och struktur ändrades mycket under resans gång.